Főoldal > Hallgatóknak > Tanulmányok > Segédletek > Félévkezdési információk

1. A félévkezdés első lépései

Kedves Leendő Hallgatónk!

A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre.

Időpontja: csak az első félév kezdetén, vagy átvételkor.

A beiratkozás a beiratkozási lap kitöltésével és aláírásával kezdeményezhető. A beiratkozási laphoz – a jogszabályban előírt egyéb mellékletek mellett – csatolni vagy abba belefoglalni szükséges a képzés finanszírozási formájától függően:

 • a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkező esetében a jelentkezőnek az Nftvhr. 9. sz. melléklet 10. pontja szerinti nyilatkozatát arról, hogy megismerte és vállalja a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésnek az Nftv.-ben rögzített feltételeit;
 • önköltséges vagy arra átsorolt hallgató esetén a hallgatói képzési szerződést.

A további tanulmányi félévekben a hallgató a regisztráció keretében a Neptunban jelenti be, hogy az adott félévben kíván-e tanulmányokat folytatni.

Az elsős beiratkozás az alábbi részekből áll:

 1. online beiratkozás,
 2. térítési díjak online befizetése (regisztrációs díj, önköltség)
 3. személyes ügyintézés.
 

A hallgató minden képzési időszak elején bejelenti, hogy az adott félévben a tanulmányiat

 • folytatja (aktív státusz), vagy
 • szünetelteti (passzív státusz).
 

Féléves hallgatói státuszodat akkor állítottad sikeresen aktívra, ha a Neptun Ügyintézés / Beiratkozás / Bejelentkezés felületén, az aktuális félév sorában „Folyamatban” vagy „Elfogadva” típusú státusz látható. Ha a státusz „Új”, akkor nem sikerült a regisztráció!!!!

A bejelentkezés a regisztrációs időszak végéig végezhető el. Ezt követően késedelmes regisztrációra 2 hétig, csak pótdíj befizetésével van lehetőség.

A hallgató – amennyiben azt korábban nem tette meg – a regisztrációs időszakban köteles bejelenteni a nyilvántartott személyes adataiban történt változásokat is. Ha adataiban olyan változás történt, amelyet okiratokkal igazolnia kell, akkor ezt a Tanulmányi Osztálynak személyesen jelenti be az eredeti dokumentum egyidejű bemutatásával.

További részletes tájékoztató: https://www.tkbf.hu/hallgatoknak/tanulmanyok/segedletek/beiratkozas-bejelentkezes/

A Főiskola gyűjtőszámlájára az átutalás bármikor elindítható, azonban ez az összeg a Neptunban található hallgatói egyenlegre hetente egyszer érkezik meg, ha az átutalás során helyesen lett megadva a hallgató Neptun-kódja (NK-neptunkód) a közleményben.

A Főiskola gyűjtőszámlájára indított banki átutalás nem jelenti a tartozás teljesítését! A tartozás kiegyenlítésének továbbra is feltétele, hogy a kiírt összeg (önköltség, egyéb díjak) a lejárat napjáig legyen befizetve a hallgatói egyenlegről!

A gyűjtőszámlára a regisztrációs hét előtti héten (vagy legkésőbb a reg. hét legelején) érdemes elutalni a félévenként esedékes regisztrációs díjat (plusz önköltségeseknek az önköltségi díjat).

A gyűjtőszámlára való utalásról szóló részletes tájékoztató: https://www.tkbf.hu/hallgatoknak/penzugyek/gyujtoszamla/

A diákigazolvány igényléséről szóló tájékoztató: https://www.tkbf.hu/hallgatoknak/ugyintezes/diakigazolvany/

 

2. Tárgyak felvétele, elvégzése

A hallgató a kurzusfelvételi időszakban jogosult a Neptunban a Főiskola bármely oktatási szervezeti egysége által meghirdetett kurzusra, vizsgakurzusra jelentkezni (kurzusfelvétel). A kurzusfelvételi időszak a szorgalmi időszak első két hete (ami a regisztrációs héttel kezdődik!). A hallgató által felvett kurzust törölni legkésőbb a szorgalmi időszak negyedik hetének végéig lehetséges.

A féléves ajánlott teljesített kreditmennyiség: 30 kredit.

Ehhez a meghirdetett kötelező kurzusokon kívül rendszerint egyéb kurzusokat (szabadon választott tárgyakat, azaz speckollokat) kell felvenni!

Felvett tárgyaidat a következő helyen MINDENKÉPPEN ellenőrizd: Neptun / Tárgyak / Felvett tárgyak! A (késedelmes) tárgyfelvételi időszak után már nem tudsz tárgyakat fölvenni az adott félévre!!!

Az általad felvett / megszerzett kreditmennyiségek itt láthatóak: Neptun / Tanulmányok / Tanulmányi átlagok

További részletes tájékoztató: https://www.tkbf.hu/hallgatoknak/tanulmanyok/segedletek/targyfelvetel/

A honlapon található órarendben, illetve a Neptunos mintatantervedben látható, az adott félévben a számodra meghirdetett kurzusok elvégzése erősen ajánlott a normál meghirdetés félévében, mert ugyan el lehet térni a mintatantervtől, azonban akkor nem tudjuk garantálni a szükséges tárgyak megfelelő kóddal és idősávban (ütközésveszély a mintatanterved szerint aktuálisan kötelező kurzusokkal, valamint – egy idő után – a tárgyak esetleges megszűnése!!!) történő teljesítési lehetőségét!

Mintatanterv felőli tárgyfelvétel

Neptun / Tanulmányok / Mintatanterv: a mintatanterv kiválasztása (a „…” helyen) és a Listázás után megnézni, milyen tárgyak hiányoznak még (a félévek száma szerint is sorba lehet őket rendezni), ezt összevetni az órarenddel,  és fölvenni minden, az adott félév teljesítéséhez szükséges kurzust, plusz annyi kreditet, hogy a 30-32 teljesített kredit összejöjjön a félévben!

Mintatantervtől eltérő tárgyfelvétel

Ha a mintatantervedben ajánlott félévnél később teljesítenél egy kurzust, és az a kurzus nem indul a megszokott félévében, vagy nem a neked szükséges tárgynévvel és -kóddal, akkor kérjük, hogy a Neptun / Ügyintézés / Kérvények felületen, a Kitölthető kérvények fülön az „Általános tanulmányi jellegű kérelem” nevű kérvénysablon segítségével a tárgyfelvételi időszak során MIELŐBB jelezd a számodra szükséges tárgy(ak) adatait, és kérelmezd a teljesítés lehetőségét! Egy kérelmen le lehet adni az összes érintett tárgy adatait. Mindeközben érdemes megkeresni az érintett oktatót, aki eme kurzust tartotta, és a javaslatát kérni a tárgy elvégzésével kapcsolatban, érdeklődni az esetleges lehetőségekről (pl. futó óra más néven/kódon, vizsgakurzus stb.), és a kapott információt vagy a leadandó kérelembe beleírni, vagy ha már leadtad a Neptunon a kérelmet, akkor a to@tkbf.hu-ra e-mailben megküldeni az egyeztetés eredményét. Az e-mailben kérjük jelezni, hogy az a már leadott kérelem kiegészítése.

Honlapon elérhető mintatantervek

A vizsgaidőszak minden szorgalmi időszak után 7 héten át tart. A vizsgaidőszak első hete a póthét, amikor a szorgalmi időszakban esetleg elmaradt órákat pótlólag meg lehet tartani.

A gyakorlati jegyeket a vizsgaidőszak első hetének utolsó napjáig kell megszerezni, ezekre a tárgyakra a Neptunba NEM kell vizsgaidőpontot hirdetni.

A kollokviummal záródó tárgyak teljesítése szóbeli és/vagy írásbeli vizsgán történik, melyre az oktatók vizsgaidőpontokat hirdetnek a Neptunban. Egy tárgyhoz legalább két időpontot kell meghirdetni, szükség esetén harmadik (utóvizsga) időpontot is. A hallgatónak a Neptunban a vizsga időpontja előtt legalább 48 órával jelentkeznie kell a meghirdetett vizsgák valamelyikére.

További részletes tájékoztató: https://www.tkbf.hu/hallgatoknak/tanulmanyok/segedletek/vizsgaidoszak/

A hallgató a vizsgaidőszakban jogosult a Neptunban a Főiskola által meghirdetett specializáció-választásra. A specializáció-választási időszak a vizsgaidőszak utolsó három hete.

További részletes tájékoztató: https://www.tkbf.hu/hallgatoknak/tanulmanyok/segedletek/specializacio-valasztas/

3. Ügyintézés

Az egyes főiskolai ügyek intézésében az ügyintézési kisokos nyújt segítséget. Az aktuális változat az alábbi oldalról tölthető le:
https://www.tkbf.hu/hallgatoknak/ugyintezes/

A tanulmányaiddal kapcsolatos kérvényeidet a Neptun Tanulmányi rendszeren keresztül a megfelelő leadási időszakban tudod beadni. Kérjük, figyelmesen olvasd el a Neptun kezdőoldaláról letölthető felhasználói segédletet, melyben a kérvények kezeléséhez és a pénzügyi műveletek végzéséhez egyaránt segítséget kapsz.

Kérelmek

 • Bejelentkezési kérelem
 • Utólagos (félévközi) passziválási kérelem
 • Utólagos tárgyfelvételi kérelem
 • Témaválasztó lap leadása
 • Kivételes tanulmányi rend iránti kérelem

Tanulmányi kérelmekről szóló tájékoztató: https://www.tkbf.hu/hallgatoknak/ugyintezes/kerelmek/

Pénzügyekkel kapcsolatos kérvényeidet a Neptun Tanulmányi rendszeren keresztül a megfelelő leadási időszakban tudod beadni. Kérjük, figyelmesen olvasd el a Neptun kezdőoldaláról letölthető felhasználói segédletet, melyben a kérvények kezeléséhez és a pénzügyi műveletek végzéséhez egyaránt segítséget kapsz.

Kérelmek

 • Átsorolási kérelem
 • Szociális támogatás iránti kérelem
 • Fizetési kedvezmény iránti rektori kérelem

A pénzügyi kérelmekről szóló tájékoztató: https://www.tkbf.hu/hallgatoknak/ugyintezes/kerelmek/

Különleges méltánylást érdemlő körülmények esetén a rektor – a hallgató kérelmére – a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat bármely rendelkezésétől eltérően rendelkezhet, illetve határozhat (általános rektori méltányossági határozat). 

A rektori kérelmekről szóló tájékoztató: https://www.tkbf.hu/hallgatoknak/ugyintezes/kerelmek/

4. A tanulmányok befejezése

A tanulmányok során alapképzésen (BA) összesen 180 kreditet, mesterképzésen (MA) összesen 120 kreditet szükséges teljesíteni úgy, hogy az összes mintatanterv szerinti kötelező tárgy is teljesítve van.

Szakdolgozathoz kapcsolódó folyamatok, leírások

 1. Témaválasztás
 2. Mutatványfejezet benyújtása a témavezetőnek (csak MA képzés esetén)
 3. A szakdolgozat leadása (digitális és fizikai példány)
 4. Jelentkezés záróvizsgára
 5. A szakdolgozat és formai követelményei

A fenti folyamatot célszerű úgy vizsgálni, hogy a hallgató a védés időpontjából indul ki, és aszerint állítja össze a saját dokumentumainak leadási határidejét. 

További részletes tájékoztató: https://www.tkbf.hu/hallgatoknak/tanulmanyok/vegzes/szakdolgozat/

A záróvizsgához kapcsolódó folyamatok

 1. Jelentkezés záróvizsgára
 2. Abszolutórium megszerzése
 3. Szóbeli záróvizsga és védés


A fenti folyamatot célszerű úgy vizsgálni, hogy a hallgató a védés tervezett időpontjából indul ki, és a Határidők rovatban alul szereplő vonatkozó hirdetmény szerint állítja össze a saját dokumentumainak leadási határidejét.

További részletes tájékoztató: https://www.tkbf.hu/hallgatoknak/tanulmanyok/vegzes/zarovizsga/

5. Pénzügyek

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) értelmében a hallgatók kétféle finanszírozási formában folytathatják felsőoktatási tanulmányaikat (felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben vagy mesterképzésben): 
 
 • magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy
 • önköltséges formában.
Magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre magyar állampolgárok és az Nftv-ben meghatározott nem magyar állampolgárok vehetők fel.
 
A felsőoktatásban a hallgató alapesetben összesen 12 állami ösztöndíjas félévet használhat fel. Ebből a TKBF-en BA képzésen – ha a hallgató rendelkezik még a 12-ből máshol nem elhasznált, felhasználható félévekkel – 6+2 félév használható fel állami ösztöndíjasként, MA képzésen pedig 4+2 félév. Ezt követően – vagy amikor elfogyott a felhasználható félév – a hallgató önköltséges pénzügyi státuszba kerül.
 

Az Nftv. értelmében a jelentkező magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formájú képzésre nyer felvételt, azonban ez nem jelent végleges és változtathatatlan finanszírozási kategóriát senki számára a tanulmányai során. Ha a magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató nem felel meg a meghatározott feltételeknek, a felsőoktatási intézmény a tanév végén köteles önköltséges képzésre átsorolni, helyükre pedig bekerülhetnek a legjobb teljesítményt elérő önköltséges hallgatók.

További részletes tájékoztató: https://www.tkbf.hu/hallgatoknak/penzugyek/finanszirozas/

Önköltség

 • Felsőoktatási szakképzés
  • Nappali tagozat: 135.000,- Ft
 • Alapképzés
  • Nappali tagozat: 180.000,- Ft
  • Esti tagozat: 180.000,- Ft
  • Levelező tagozat: 220.000,- Ft
  • Távoktatás tagozat: 220.000,- Ft
 • Mesterképzés
  • Nappali tagozat: 240.000,- Ft
  • Esti tagozat: 240.000,- Ft

A Főiskolán érvényes térítési díjakról részletes információ: https://www.tkbf.hu/hallgatoknak/penzugyek/teritesi-es-szolgaltatasi-dijak/

6. Lakhatási pályázat

2023-tól kezdődően a Főiskola közvetlen környezetében, önálló lakásokban mintegy 8-12 főt tudunk elhelyezni „kollégiumi szállás” jelleggel szeptembertől augusztusig terjedő időszakra, egy éves (meghosszabbítható) időintervallumokra.

Pályázói kör meghatározása (együttes feltételek):

 • A Tan Kapuja Buddhista Főiskola hallgatói jogviszonnyal rendelkező teljesidős (nappali) hallgatója vagy adott tanév felvételi / pótfelvételi eljárásban teljesidős (nappali) képzésre felvételt nyert leendő hallgatója,
 • akinek állandó lakóhelye-tartózkodási helye Budapesten kívül van és sem magának, sem házastársának nincs a tulajdonában, illetve haszonélvezetében budapesti lakóingatlan (továbbiakban: vidéki) és
 • adott tanév őszi félévére rendszeres szociális ösztöndíj pályázata alapján a Bizottság által elbírált szociális helyzete (HTJSZ  3.2.2.1.4.8.) alapján arra rászorult.

További részletes tájékoztató: https://www.tkbf.hu/hallgatoknak/szolgaltatasok/lakhatasi-palyazat/

7. Adatmódosítások

Ha a személyes adataidban (név, lakcím, okmányok adatai) változás áll be, légy szíves, 8 napon belül mutasd be a változás alapját képező okmányt! Az első két esetben a diákigazolvány cseréjét is el kell indítani! Le kell adni a régit, kapsz ideiglenest, és ezután el tudod indítani a Neptunodban az új igénylést. (Nem kell hozzá új NEK azonosító.)

8. Intézményi Tájékoztató, Hallgatói Követelmény Rendszer, Házirend

Az Intézményi Tájékoztató évfolyamonként és munkarendenként a Főiskola honlapján az alábbi linken érhető el:

https://www.tkbf.hu/oktatas/alapkepzes/intezmenyi-tajekoztatok/

A Főiskola Szabályzatainak II. kötetét képező Hallgatói Követelményrendszer (HKR) a Főiskola honlapján a következő helyen található:

https://www.tkbf.hu/dokumentumok/szabalyzatok/

A Főiskola Házirendjének és más dokumentumoknak az elérhetősége a főiskolai honlapon:

https://www.tkbf.hu/dokumentumok/