Főoldal > Hallgatóknak > Szolgáltatások > Lakhatási pályázat
A Főiskolának hosszú távú tervei között szerepel a kollégium létesítése, egyelőre nincs kollégiuma. A nappali tagozatos hallgatók szociális alapú lakhatására a fenntartó, A Tan Kapuja Buddhista Egyház által biztosított alábbi lakhatási lehetőséget tudjuk felajánlani.
 

A 2023/24-es tanévtől kezdődően A Tan Kapuja Buddhista Főiskola nappalis hallgatói közül 8-12 főt tudunk elhelyezni „kollégiumi szállás” jelleggel szeptembertől júliusig terjedő időszakra, egy éves (meghosszabbítható) időintervallumokra a Főiskola közvetlen környezetében.

Régóta tervünk, hogy nappali tagozatos hallgatóink részére biztos, elérhető árú lakhatást tudjunk biztosítani, különös tekintettel azokra, akik Magyarország távolabbi részeiről, esetleg a határon túli területekről érkeznének hozzánk, hogy elmélyülhessenek a buddhista tanulmányokban.

A szabad helyekre a Főiskolára felvételt nyert nappali tagozatos hallgatóknak vagy a pótfelvételi során nappali tagozatra jelentkezőknek pályázati úton lehet jelentkezni. Az esetlegesen megüresedő, a várólista kimerülése után, a pályázati időszakon kívüli érdeklődést az esetlegesen megüresedő helyek iránt az alábbi kérdőív kitöltésével lehet jelezni: https://www.tkbf.hu/kerdoiv/lakhatasi-program/

A Hallgatói Ügyek Bizottság, mint Főiskolai Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 3.4.1.6. c) pontjában meghatározott jogkörében, A Tan Kapuja Buddhista Egyház fenntartó (a továbbiakban: fenntartó Egyház) egyetértésével évente pályázati felhívást tesz közzé, amely szokásosan az alábbi feltételeket tartalmazza.
 

A pályázható lakhatási megoldás leírása:

 • A Főiskola székhelyéhez közel, 2-3 darab, egyenként 4 fő elhelyezésére alkalmas egyházi tulajdonú, nem akadálymentes lakásban történő elhelyezés összesen 8-12 fő részére,
 • fejenként nettó bérleti díj + egy főre jutó arányos rezsiköltség fizetési kötelezettséggel járó,
 • Adott időszakra szóló bérleti szerződés alapján, a teljesidős (nappali) aktív hallgatói státusnak a bérlet teljes időtartama alatti fenntartásának és a bérlemény házirendje folyamatos betartásának, illetőleg a bérleti díj és rezsi fizetési kötelezettség határidőben történő megfizetésének feltételével.

Pályázói kör meghatározása (együttes feltételek):

 • A Tan Kapuja Buddhista Főiskola hallgatói jogviszonnyal rendelkező teljesidős (nappali) hallgatója vagy az adott évi felvételi / pótfelvételi eljárásban teljesidős (nappali) képzésre felvételt nyert leendő hallgatója,
 • akinek állandó lakóhelye-tartózkodási helye Budapesten kívül van és sem magának, sem házastársának nincs a tulajdonában, illetve haszonélvezetében budapesti lakóingatlan (továbbiakban: vidéki) és
 • az adott tanév őszi félévére rendszeres szociális ösztöndíj pályázata alapján a Bizottság által elbírált szociális helyzete (HTJSZ  3.2.2.1.4.8.) alapján arra rászorult.

A pályázat benyújtásának módja:

A Neptun kérvénykezelő alkalmazás útján a NEPTUN / ÜGYINTÉZÉS / KÉRVÉNYEK / Kitölthető kérvények fülön kiválasztott, adott tanévre szóló „Hallgatói lakhatási pályázat” nevű űrlapon.
 
FONTOS! A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó az adott tanév őszi félévére rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot nyújtson be és a ponthatárt (30 pont) elérje
https://www.tkbf.hu/hallgatoknak/penzugyek/szocialis-tamogatasok/rendszeres-szocialis-osztondij/.
 

Bírálat, eredményhirdetés

A pályázat elbírálása öt munkanapon belül történik, az alábbiak szerint: 
 1. A szociális helyzet elbírálása és pontozása a rendszeres szociális ösztöndíj pályázat keretében történik: https://www.tkbf.hu/hallgatoknak/penzugyek/szocialis-tamogatasok/rendszeres-szocialis-osztondij/ 
 2. Amennyiben a pályázó az adott tanév őszi félévére rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot nem nyújt be vagy az nem éri el a ponthatárt (30 pont) és nem jut tovább a második bírálati fordulóba, a hallgatói lakhatási pályázata is automatikusan elutasításra kerül.  Az emiatt visszautasított pályázókat a Bizottság a kérvény Neptunban történő elutasításával értesíti.
 3. Nem bírálhatóak el a nem teljesidős (nappali) aktív hallgatók és vagy nem vidéki hallgatók pályázatai. Az emiatt visszautasított pályázókat a Bizottság a kérvény Neptunban történő elutasításával értesíti.
 4. A vidéki teljesidős (nappali) hallgatók határidőben beérkezett pályázatait a Bizottság pontszámokkal értékeli, és az alapján rangsorolja.
 5. A Bizottság a rangsorolt pályázatokat jóváhagyás céljából megküldi a fenntartó Egyház részére. A fenntartó Egyház, mint ingatlantulajdonos a rangsorolt pályázat tekintetében jogosult diszkrecionális jogkörben vétójogot gyakorolni.
 6. Pályázat eredményhirdetése: a pályázati kiírás szerint.
 7. A pályázat visszautasítása vagy a rangsorolás hibája miatt a pályázó jogorvoslati kérelemmel élhet, melyet a rektorhoz címezve a Neptun rendszeren keresztül nyújtja be legkésőbb a kihirdetéstől számított 15 napon belül. Az elkésett, vagy nem a Neptunban a jogorvoslati kérelem formanyomtatványon benyújtott jogorvoslati kérelmek érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A jogorvoslati kérelmekről a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság dönt a Hallgatói Általános Eljárási Rend (HÁER) 3. fejezetében foglaltak szerint.
 8. A fenntartó Egyház az általa jóváhagyott pályázókkal – a Tan Kapuja Ingatlan Iroda útján – köt, függő hatályú határozott idejű bérleti szerződést. 
 9. Azon pályázókat, akikkel a keretszám kimerülése miatt nincs mód bérleti szerződést kötni a Bizottság a Neptun kérvényfolyamba értesíti. Ezen pályázók várólistára kerülnek és amennyiben a tanév folyamán üresedés következik be, a szerződéskötés a rangsorban következő várólistás hallgatót illeti meg.

Pályázati felhívások, eredmények

Hallgatói lakhatási pályázat a 2023/2024. tanévre

A Hallgatói Ügyek Bizottság, mint Főiskolai Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 3.4.1.6. c) pontjában meghatározott jogkörében,

Megszakítás