A hallgató a kurzusfelvételi időszakban jogosult a Neptunban a Főiskola bármely oktatási szervezeti egysége által meghirdetett kurzusra, vizsgakurzusra jelentkezni (kurzusfelvétel). A kurzusfelvételi időszak a szorgalmi időszak első két hete. A hallgató által felvett kurzust törölni legkésőbb a szorgalmi időszak negyedik hetének végéig lehetséges.

Tanácsok

Csak olyan tárgyakat tudsz felvenni, melyeknek nincs előfeltétele, vagy a hozzá kapcsolódó alapozó tárgyat már teljesítetted.

A nappali tagozaton különösen fontos, hogy csak annyi tárgyat vegyél fel amennyit teljesíteni is tudsz, ugyanis a tanulmányi ösztöndíjak alapja a féléves korrigált kreditindex. Amennyiben egy vagy több tárgyat nem teljesítesz, az rontja az esélyeidet.

Fontos információ

A tárgyfelvételhez kapcsolódóan fontos a hallgatónak tisztában lennie azzal, hogy a kurzusok nem teljesítése, elhagyása, többszöri felvétele elbocsátást vonhat maga után az alábbiak szerint:
 

A Hallgatói Ügyek Bizottsága elbocsátja a hallgatót a szakról, ha

  • egy, a szak tantervében (képzési tervében) szereplő, felvett, de nem leadott kurzust háromszori felvétel után sem teljesített (a kurzuselhagyást nem számítva); vagy
  • egy, a szak tantervében (képzési tervében) szereplő, felvett, de nem leadott kurzust öt érdemjegyszerzési kísérlettel sem teljesített; vagy
  • három, egymást követő aktív félévben 30 kreditet nem teljesített; vagy
  • három egymást követő aktív félévben több mint kilenc felvett, de nem leadott kurzust nem teljesített.


A tárgyfelvétel Neptunos leírása letölthető az alábbi linken:

Tárgyfelvételi segédlet

A tárgyfelvétel ellenőrzésének módja:

Neptun tanulmányi rendszer, Tárgyak menüFelvett kurzusok menüpontján az adott félév kiválasztása után a listázás gomb megnyomásával válnak láthatóvá az adott félév kurzusjelentkezései, nyomtatási lehetőséggel.