Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás. A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át (jelenleg 11.900 Ft) nem haladhatja meg.

Jogosult hallgatók

  • Állami ösztöndíjas, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben részt vevő hallgatók, és
  • a szakmai gyakorlatot a Főiskola székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesíti, és
  • e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint
  • a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság mértéke meghaladja az 50 kilométert.

A hallgató szociális helyzetét – a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével – tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten egységesen vizsgálja a Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság, majd ennek eredményét használja fel a szakmai gyakorlaton való részvétel támogatásának elbírálásához.

Megszakítás