Főoldal > Hallgatóknak > Könyvtár
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Szakkönyvtára korlátozottan nyilvános egyházi és főiskolai szakkönyvtár. Teljes körű szolgáltatásainak igénybevételére jogosult a Főiskola valamennyi oktatója, munkatársa, hallgatója és a fenntartó Egyház minden tagközössége. Korlátozott, csak helybeni használatra, egyes állományrészek kölcsönzésére jogosult olvasója lehet minden, az orientalisztika iránt érdeklődő 18 éven felüli személy, más felsőoktatási intézmény hallgatója, kutató, oktató, magyarországi buddhista közösség tagja, aki a Könyvtárba beiratkozik, a könyvtárhasználat szabályainak betartására kötelezi magát és a Főiskolával, Egyházzal kapcsolatban álló olvasók elsőbbségét elfogadja.

A könyvtár önálló honlapja:

tkbszk.hu

Terület

A Könyvtár területe mindössze 140 m2.. 2016–2018 között nyaranta felújításra került egy-egy olvasóterem, valamint a kerekesszékes olvasók fogadására alkalmas utcai feljáró készült. Az új könyvtári célbútorok több könyv elhelyezését, több olvasói hely biztosítását és szakolvasók kialakítását tették lehetővé. Jelenleg 20 ülőhely, ebből 3 számítógépes munkaállomás áll a hallgatók, munkatársak rendelkezésére.

Állomány

Általánosságban elmondható, hogy a Könyvtár alapításától kezdve célzottan, a Főiskola képzési programja (buddhista hittudomány) mentén fejleszti állományát. Ez mindig a gyűjtőkörnek megfelelő vásárlásokból, adományokból, pályázati forrásokból gyarapodik, azonban míg 2015-ben mindössze 6 db könyvet tudott a könyvtár megvásárolni, s egyetlen adatbázis előfizetésére sem volt lehetőség, addig a 2018-as szerény keretösszegből közel 150 könyvet vásároltunk és hét EISz-es adatbázis információi segítették a hallgatók tanulmányi munkáját. Beszerzési javaslatokat nemcsak az oktatók, munkatársak tehetnek, hanem a hallgatók is. Az éves gyarapodás átlagosan 1000 mű. Jelenleg mintegy 21000 dokumentum az összállomány: könyvek, folyóiratok, szakdolgozatok, AV-anyagok, fotók, kéziratok, különgyűjtemények, egyháztörténeti archív anyagok, hagyatékok, kisnyomtatványok. A kölcsönözhető állomány 15600 dokumentum. Jelenleg átfogó állományellenőrzés van folyamatban, lezárását követően a hiányzó állományrészek feldolgozását, meglévők rekatalogizálását tervezi a könyvtár. A közel 700 regisztrált használó fele aktív kölcsönző. 2015-ben mintegy 2900 kölcsönzési tranzakciót (kölcsönzés, hosszabbítás, visszahozott művek együttesen) regisztráltak, 2018-ban ugyanez az adat már 5300 körül volt. A távhasználat sokkal erősebb, mint a személyes, ezt a Könyvtárba beérkezett mintegy 2100 hallgatói és oktatói email-kérés jól mutatja.

Kötelező és ajánlott irodalom

A kötelező és ajánlott irodalom papír alapon és digitálisan egyaránt rendelkezésre áll: a hallgatók könyvek, jegyzetek formájában kölcsönözhetik a képzési területek szakirodalmát. Ugyanezen művek pdf formátumban is igényelhetők, sőt 2018-tól Kindle olvasókra optimalizáltan, e-könyvek formájában is elérhető a kötelező irodalom néhány kötete. További e-könyvek feltöltése, kölcsönzési forgalomba való bevonása folyamatos. Az EFOP Pályázat lehetőséget biztosított 50 alapvető fontosságú könyv, jegyzet digitalizálására, melyek a könyvtár e-book olvasóin folyamatosan elérhetők. 2015-ben az új integrált könyvtár rendszer, a Corvina bevezetését előkészítendő a kötelező irodalmak vonalkódjainak javításával, hiányzó vonalkódok bevitelével vette kezdetét a példányrekordok módosítása. Manapság a hallgatók távolról is ellenőrizhetik a szabad példányokat, vonalkódos olvasójegyükkel előjegyzéseket kezdeményezhetnek. A Corvina statisztikai modulja segítségével – Excel-függvények és diagramok alkalmazásával – jól követhető és sokféle összefüggésben vizsgálható az egyes művek használtsága, átlagos kölcsönzési ideje, forgása, stb. 2019-ben beszerzésre került a Corvina Scan modulja, melyet digitalizált szövegek, képek, hangok, előadás-felvételek kezelésére és szolgáltatására fejlesztettek ki. A modul révén egy olyan kis intézmény Könyvtára is képes lesz repozitórium-jellegű szolgáltatások nyújtására, mint a mienk.

Szolgáltatások

Jelentősen bővült a könyvtári szolgáltatások köre. A 2010-es években – állandó és szakképzett személyzet híján – szinte csak alapszolgáltatásokat tudott nyújtani a Könyvtár. 2016-tól, a személyzet megújulásának köszönhetően, számos új szolgáltatás került bevezetésre a könyvtárközi kölcsönzéstől a könyvtárismereti órákon át az e-mailben is kérhető szakirodalom kutatásig. Kiállítások, rendezvények (és egy kis teakonyha) által erősödtek a Könyvtár, mint közösségi tér funkciói. Saját erőből készült a Könyvtár honlapja, az FB-oldal naponta frissülő híreit közel 1000 jelenlegi és volt hallgató követi. A honlapon keresztül mérhető katalógus-használat 2017-ről 2018-ra megtízszereződött.

Változott a nyitvatartás is, heti átlag 27-ről 35 órára nőtt. Szorgalmi időszakban az estis hallgatókra tekintettel minden tanítási szombaton nyitva van a Könyvtár, vizsgaidőszakokban az esti órákban hosszabban, szombatokon kívül esetenként vasárnap is. Előzetes megbeszélés alapján igény szerinti időpontban való nyitvatartást is kérhetnek a hallgatók.

A könyvtári szolgáltatások megújulását nagymértékben segítették maguk a hallgatók, akik önkéntesen vagy szakmai gyakorlat keretében tanulmányaik idején, sok esetben azt követően is visszatérő, segítőkész használói, partnerei a Könyvtárna
Megszakítás