Főoldal > Hallgatóknak > Tanulmányok > Segédletek

Félévkezdési információk

A félévkezdéssel kapcsolatos információk egy helyen.

Elsős beiratkozás

A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre.

Bejelentkezés

A hallgató minden képzési időszak elején bejelenti, hogy az adott félévben folytatja (aktív) tanulmányait, vagy szünetelteti (passzív) azt.

Tárgyfelvétel

A hallgató a kurzusfelvételi időszakban jogosult a Neptunban kurzusra, vizsgakurzusra jelentkezni (kurzusfelvétel). A kurzusfelvételi időszak a szorgalmi időszak első két hete.

Vizsgaidőszak

A kollokviummal záródó tárgyak teljesítése szóbeli és/vagy írásbeli vizsgán történik, melyre az oktatók vizsgaidőpontokat hirdetnek a Neptunban. A vizsgázással kapcsolódóan fontos tudni, hogy a kurzusok nem teljesítése, elhagyása, többszöri felvétele elbocsátást vonhat maga után.

Specializáció választás

A hallgató az első félév végén a vizsgaidőszakban jogosult a Neptunban a Főiskola által meghirdetett specializáció-választásra. A specializációválasztási időszak a vizsgaidőszak utolsó három hete.