Főoldal > Hallgatóknak > Pénzügyek > Szociális támogatások > Rendkívüli szociális ösztöndíj

Szociális alapú főiskolai juttatásokat a hallgatók szociális helyzetük alapján, pályázat útján és a pályázati feltételekben megjelölt adatok igazolásával igényelhetnek. A hallgatók szociális helyzetét a jogszabályban figyelembe venni rendelt szempontok alapján kell megítélni.

Jogosult hallgatók

  • Állami ösztöndíjas, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben részt vevő hallgatók.

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére – a jelen szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint – folyósított egyszeri juttatás.

Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató a Neptun rendszerben leadható kérelme alapján részesülhet. A beérkezett hallgatói kérelmekről legalább havonta egyszer döntést kell hozni. A kifizetésről a döntést követő nyolc munkanapon belül intézkedni kell.

A rendkívüli szociális ösztöndíjak ügykezelését a hallgatói önkormányzat hallgatói képviselete látja el. A szociális alapú főiskolai juttatásokról a Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság dönt.