Főoldal > Hallgatóknak > Ügyintézés > Diákigazolvány

Diákigazolvány ügyintézés a Tanulmányi Osztályon

Az új beiratkozók diákigazolvány igényléséhez segítséget nyújt a Felsőoktatási diákigazolvány igénylés folyamatábra, valamint az alábbi, pontokba szedett tájékoztatás.

1. NEK adatlap igénylése

Az okmányirodában/kormányablakban a kérelmezők kizárólag a NEK adatlap igénylését kezdeményezik, a fénykép és aláíráskép felvételezéssel. Az okmányirodai NEK azonosító igényléséhez mindenképpen szükséges, hogy a kérelmező bemutassa a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványát (személyi igazolvány/útlevél/jogosítvány) és lakcímkártyáját. A NEK adatlapon szereplő NEK azonosító egy 16 karakter hosszúságú azonosító kód.

2. Diákigazolvány igénylése a Neptunban

A hallgató a diákigazolvány igénylését minden esetben az oktatási intézményben, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül tudja kezdeményezni az Ügyintézés/Diákigazolvány igénylés menüpont alatt.  SEGÉDLET A DIÁKIGAZOLVÁNY NEPTUNOS IGÉNYLÉSÉHEZ!

FONTOS! Az Okmányirodából kapott NEK adatlapon található személyes és lakcím adatokat igénylés előtt egyeztetni kell a Neptunban lévő adatokkal! Eltérés esetén jelezni kell azt a TO ügyintézőnek, különben az igénylés később vissza lesz utasítva!

3. Diákigazolvány és érvényesítő matrica átvétele

Az elkészült diákigazolványt az Oktatási Hivatal a Főiskola címére postázza. A hallgatót Neptunos üzenetben tájékoztatjuk arról, hogy diákigazolványa megérkezett. A diákigazolványt és az aktív félévre szóló érvényesítéshez szükséges matricát a TO ügyintézőnél kell átvenni.

A matrica átvételi határideje őszi félév esetén október 31., tavaszi félév esetén március 31.

1. Neptunban elindított állandó diákigazolvány igénylés

A tanulmányi ügyintéző az állandó diákigazolvány elkészültéig egy Igazolást (ún. „ideiglenes diákigazolványt„) állít ki a hallgatónak, amellyel a diákigazolványhoz kapcsolódó, állam által garantált kedvezmények igénybe vehetők. Az ideiglenes diákigazolvány kiállításának a feltétele a Neptunban elindított állandó diákigazolvány igénylés.

2. Igazolás kérése

Az állandó diákigazolvány igénylését követően a hallgató kérésére a TO – személyes ügyfélfogadási időben – kiállítja a 60 napig érvényes ideiglenes diákigazolványt.

Amennyiben az alábbi adatokban változás történt, úgy a már kiadott diákigazolványt vissza kell szolgáltatni, és újat kell igényelni az állandó diákigazolvány Neptunos igénylésének leírása szerint azzal a kitétellel, hogy az igénylés oka nem új igénylés, hanem adatváltozás miatt.

Az adatváltozás esetei

– személynév változás,
– állandó lakcím változás (ha az érvényes lakcímkártyán szereplő állandó lakcím eltér a diákigazolványon szereplőtől),
– tagozat változása (nappali-esti).

Az oktatási azonosító szám olyan általános azonosító, amellyel az oktatási rendszerben egy megadott személy egyértelműen azonosítható (felépítése: 7-essel kezdődő, 11 jegyű számsor). Ez a szám a diákigazolványon és az igazoláson is szerepel. Felhívjuk figyelmüket, hogy a bérlet vásárlásakor a hallgató oktatási azonosító számát (7-tel kezdődő számsor) tüntessék fel a bérletszelvényen.

Amennyiben a hallgató tanulmányait magasabb képzési szinten – alapszak után mesterszakon – folytatja, és új képzés munkarendje megegyezik az előző képzésével (nappali, esti), nem szükséges új diákigazolványt igényelnie!

A diákigazolvány elvesztése esetén 3500Ft pótdíj fizetendő (362/2011 (12.30) Kormányrendelet 40. paragrafusának 1.) bekezdése alapján)!

A diákigazolványt abszolválást követően le kell adni a tanulmányi osztályon, ezt követően a jogosultsági idő végéig ideiglenes diákigazolvány igazolást állítunk ki a hallgató számára.

Vasúti kedvezmények

  • 50 %-os kedvezményű jegy: Nappali és esti tagozatosok kedvezménye (Bármely viszonylatban, korlátlan számban)
  • 90%-os kedvezményes tanuló bérlet: nappali és esti tagozatos diákok részére (A lakóhely és a főiskola között váltható, és ezen belül korlátlan számú utazást biztosít)

Távolsági busz kedvezmények

  • 50 %-os kedvezményre jogosult korlátlan számú utazáshoz: érvényes diákigazolvánnyal rendelkező nappali és esti tagozatos diák, bármely utazási viszonylatban,
  • 90 %-os kedvezményű havi és félhavi bérletjegy használatára jogosult: a felsőfokú oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulói, ha érvényes diákigazolvánnyal rendelkeznek, a lakóhelyük (tartózkodási helyük) és az oktatási intézmény helye között

BKV kedvezmények

  • Helyi közlekedés – kedvezmények: A villamos, trolibusz, földalatti vasút, metró, fogaskerekű vonalain, valamint az elővárosi vasút (HÉV) és az autóbusz Budapest közigazgatási határán belüli vonalszakaszain a diákigazolvánnyal vagy igazolással rendelkező jogosultak kedvezményes bérletet vásárolhatnak az utazási kedvezmények igénybevételéhez.
  • Helyközi közlekedés – kedvezmények (HÉV): Helyközi közlekedésben 50%-os  jegykedvezményre jogosultak a nappali és esti tagozatos tanulók bármely viszonylatú utazásra.
  • Helyközi közlekedésben 90%-os bérletkedvezményre jogosultak a nappali és esti tagozatos hallgatók.
Megszakítás