A záróvizsgához kapcsolódó folyamatok

  1. Jelentkezés záróvizsgára
  2. Abszolutórium megszerzése
  3. Szóbeli záróvizsga és védés


A fenti folyamatot célszerű úgy vizsgálni, hogy a hallgató a védés időpontjából indul ki, és aszerint állítja össze a saját dokumentumainak leadási határidejét. Ebben nyújt segítséget a következő összefoglaló is.

NEPTUN: Ügyintézés/záróvizsgák felületen

A záróvizsga időszakra való jelentkezés a szakdolgozat sikeres feltöltése után a Neptunban történik. A záróvizsga jelentkezés neptunos formanyomtatványán a szakdolgozati adatok megadása után frissíthetők a nyelvvizsga és az elérhetőségi adatok is. Az adatok beírása után az alul található Következő elnevezésű gombra kattintva látjuk összesítve a bevitt adatokat, aminek ellenőrzése után a Kérvény leadása gombra kattintva lehet jelentkezni az adott záróvizsga időszakra.

A szakdolgozat megvédésére és a szóbeli záróvizsga letételére abszolutórium hiányában nem kerülhet sor!

Az abszolutórium megszerzésének feltétele a Neptunban található mintatantervben felsorolt összes tantárgy teljesítése, valamint alapképzésen 180 kredit, mesterképzésen 120 kredit megszerzése.

Záróvizsga időszak

A benyújtott szakdolgozat bemutatására és megvédésére, illetve a záróvizsga részét képező szóbeli tantárgyi vizsgára a záróvizsga időszakban kerül sor. A záróvizsga időszak a jelenlegi szabályok szerint a félév vizsgaidőszakával esik egybe. A záróvizsgákat általában a félévek utolsó előtti heteiben (általában január és június hónap kb. közepe) rendezzük meg.

A záróvizsga menete

A záróvizsga eseménye három részre oszlik:

  • a szakdolgozat megvédése (20 perc),
  • buddhista szóbeli vizsga (20 perc),*
  • a felmerült kérdések megvitatása (5 perc).

A szakdolgozat megvédése során a Jelölt reagál az opponensi véleményre, valamint a záróvizsga-bizottság többi tagjának megjegyzéseire. Az opponens véleménye – amit a záróvizsgán még megváltoztathat – a záróvizsga „szakdolgozat védése” érdemjegyébe ¼ részben számít bele, a maradék ¾ részt a másik három záróvizsga-bizottsági tag véleménye adja.

A buddhista szóbeli vizsgán a kihirdetett három témakörből egy-egy tételt kell húzni, melyek közül egy visszaadható. A vizsga a két tétel alapján elsősorban a buddhizmussal kapcsolatos általános tájékozottságot és az összefüggések átlátásának képességét kívánja felmérni. A zárójelbe tett kulcsszavak csupán eligazító jellegűek, így az adott tételek kifejtése és megbeszélése során a témába vágó egyéb kérdések is felmerülhetnek.

*Az A(2)-(E)-B614 kódú, Vallási és filozófiai alapismeretek 5. (Dharma tanítás) szigorlati tételek nevű tárgy teljesítése kiváltja a buddhista szóbeli vizsgát – viszont dönthetsz úgy, hogy húzol tételt, ha javítani szeretnél a záróvizsga esemény buddhista szóbeli vizsga részének érdemjegyén. (Ezzel azonban a korábban elvégzett kurzus értékelése nem változik.)

A záróvizsga értékelésében a szakdolgozat védése 2/3 részben, a buddhista szóbeli vizsga pedig 1/3 részben játszik szerepet.

A záróvizsga a személyes behívóban megjelölt módon online formában vagy – ha a járványügyi helyzet függvényében a veszélyhelyzeti tilalom addig megszűnik – személyesen kerül megrendezésre.

A záróvizsga tételek letölthetők:

Határidők

2023. júniusi védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó

2023. januári védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó

2022. júniusi védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó