A záróvizsgához kapcsolódó folyamatok

  1. Jelentkezés záróvizsgára
  2. Abszolutórium megszerzése
  3. Szóbeli záróvizsga és védés

A fenti folyamatot célszerű úgy vizsgálni, hogy a hallgató a védés tervezett időpontjából indul ki, és a Határidők rovatban alul szereplő vonatkozó hirdetmény szerint állítja össze a saját dokumentumainak leadási határidejét. Ebben nyújt segítséget a következő összefoglaló is.

NEPTUN: Ügyintézés/ Záróvizsgák felületen

A záróvizsga időszakra való jelentkezés a szakdolgozat sikeres feltöltése után a Neptunban történik. A záróvizsga jelentkezés neptunos formanyomtatványán a szakdolgozati adatok megadása után frissíthetők a nyelvvizsga és az elérhetőségi adatok is. Az adatok beírása után az alul található Következő elnevezésű gombra kattintva látjuk összesítve a bevitt adatokat, amelyek ellenőrzése után a Kérvény leadása gombra kattintva lehet jelentkezni az adott záróvizsga időszakra.

A szakdolgozat megvédésére és a szóbeli záróvizsga letételére abszolutórium hiányában nem kerülhet sor!

Az abszolutórium megszerzésének feltétele a Neptunban található, az adott szak mintatantervében felsorolt összes törzsanyagi, kötelezően választható és a mintatantervben meghatározott kreditértékű szabadon választható tantárgy teljesítése, és így alapképzésen legalább 180 kredit, mesterképzésen 120 kredit megszerzése.

Záróvizsga időszak

A benyújtott szakdolgozat bemutatására és megvédésére, illetve a záróvizsga részét képező szóbeli tantárgyi vizsgára a záróvizsga időszakban kerül sor. A záróvizsga időszak a vizsgaidőszakon belül az adott félév rendjéről szóló hirdetményben megjelölt időszak. A záróvizsgákat általában a félévek utolsó előtti heteiben (általában január és június hónap kb. közepe) rendezzük meg.

A záróvizsga menete

A 2019. június 27-én elfogadott, érvényes képzési kimeneti követelmény 8. pontja alapján az alapfokozat megszerzésének az abszolutórium megszerzésén kívüli egyéb feltételei a képzés tananyagára, témaköreire épített, vizsgabizottság előtt letett szigorlat (a továbbiakban: buddhista szóbeli vizsga), az aktuális felsőoktatási szabályozás feltételeinek megfelelően elkészített szakdolgozat, illetve annak a vizsgabizottság előtti megvédése. Annak érdekében, hogy ezek a követelmények egy záróvizsga időszakon belül is teljesíthetőek legyenek, a Főiskola a záróvizsgát az alábbiak szerint szervezi meg.

A záróvizsga eseménye három részre oszlik, mely két külön alkalommal kerül megszervezésre.

Első alkalom:

  • buddhista szóbeli vizsga, tételhúzás (20 perc)

A buddhista szóbeli vizsgán a kihirdetett két témakörből egy-egy tételt kell húzni. A vizsga a két tétel alapján elsősorban a buddhizmussal kapcsolatos általános tájékozottságot és az összefüggések átlátásának képességét kívánja felmérni. Az adott tételek kifejtése és megbeszélése során a témába vágó egyéb kérdések is felmerülhetnek.

Második alkalom:

  • a szakdolgozat megvédése (20-40 perc),
  • a felmerült kérdések megvitatása (5 perc).

A szakdolgozat megvédése során a Jelölt reagál a védést megelőző hetekben kézhez kapott opponensi véleményre, valamint a záróvizsga-bizottság többi tagjának megjegyzéseire. Az opponens véleménye – amit a záróvizsgán még megváltoztathat – a záróvizsga „szakdolgozat védése” érdemjegyébe ¼ részben számít bele, a maradék ¾ részt a másik három záróvizsga-bizottsági tag véleménye adja.

A záróvizsga értékelésében a szakdolgozat védése ⅔ részben, a buddhista szóbeli vizsga pedig ⅓ részben játszik szerepet.

A záróvizsga tételek letölthetők:

Határidők

2025. júniusi védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó

2025. januári védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó

2024. júniusi védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó

Megszakítás