A vizsgaidőszak minden szorgalmi időszak után 7 héten át tart. A vizsgaidőszak első hete a póthét, amikor a szorgalmi időszakban esetleg elmaradt órákat pótlólag meg lehet tartani.

A gyakorlati jegyeket a vizsgaidőszak első hetének utolsó napjáig kell megszerezni, ezekre a tárgyakra a Neptunba NEM kell vizsgaidőpontot hirdetni.

A kollokviummal záródó tárgyak teljesítése szóbeli és/vagy írásbeli vizsgán történik, melyre az oktatók vizsgaidőpontokat hirdetnek a Neptunban. Egy tárgyhoz legalább két időpontot kell meghirdetni, szükség esetén harmadik (utóvizsga) időpontot is. A hallgatónak a Neptunban a vizsga időpontja előtt legalább 48 órával jelentkeznie kell a meghirdetett vizsgák valamelyikére.

Vizsgák, vizsgajelentkezés segédlet (2024.07.15.)

Fontos információ

A vizsgázással kapcsolódóan fontos a hallgatónak tisztában lennie azzal, hogy a kurzusok nem teljesítése, elhagyása, többszöri felvétele elbocsátást vonhat maga után az alábbiak szerint:

A Hallgatói Ügyek Bizottsága elbocsátja a hallgatót a szakról, ha

  • egy, a szak tantervében (képzési tervében) szereplő, felvett, de nem leadott kurzust háromszori felvétel után sem teljesített (a kurzuselhagyást nem számítva); vagy
  • egy, a szak tantervében (képzési tervében) szereplő, felvett, de nem leadott kurzust öt érdemjegyszerzési kísérlettel sem teljesített; vagy
  • három, egymást követő aktív félévben 30 kreditet nem teljesített; vagy
  • három egymást követő aktív félévben több mint kilenc felvett, de nem leadott kurzust nem teljesített.
Megszakítás