Szociális alapú főiskolai juttatásokat a hallgatók szociális helyzetük alapján, pályázat útján és a pályázati feltételekben megjelölt adatok igazolásával igényelhetnek. A hallgatók szociális helyzetét a jogszabályban figyelembe venni rendelt szempontok alapján kell megítélni.

Jogosult hallgatók

  • Állami ösztöndíjas, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben részt vevő hallgatók, és
  • a rendszeres szociális ösztöndíj szerinti kiírásban szereplő „A” kategóriába vagy „B” kategóriába való tartozását a megfelelő dokumentumokkal igazolja, és
  • az első alkalommal alapképzésen vagy mesterképzésen hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával (a Neptun rendszerben leadható kérelemre)

Az alaptámogatás összege

  • felsőoktatási szakképzésben és alapképzésben a hallgatói normatíva 50%-ának (83.300 Ft) megfelelő összegű alaptámogatásra,
  • mesterképzésben a hallgatói normatíva 75%-ának (124.950 Ft) megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult.
Megszakítás