A gyakran ismételt kérdések és az arra adott válaszok feltöltését a jövőben folyamatosan végezzük.

Tanulmányi kérdések

A Neptunban a Tanulmányok/Képzés adatok menüpont alatt találod.

Ez azért van, mert az órarendi információk még nem lettek feldolgozva a Neptunban.

A rendszer megengedi, de a beiratkozáskor a tárgyfelvételt is megmutatja a tanulmányi ügyintéződ, közösen is felvehetitek a szükséges tárgyakat, valamint az általad választott szabadon választható tárgyakat. A tárgyfelvételi időszakban önállóan felveheted a tárgyakat.

A tárgyfelvételi időszak utáni két hétig utólagos tárgyfelvételi díj ellenében vehetsz fel tárgyakat. Ennek díja tárgyanként 1500 Ft. A gyűjtőszámládon rendelkezésre kell már állnia a szükséges összegnek, amikor leadod a kérelmet a szükséges tárgyra.

Minden olyan tevékenység lehet praxis, amit az Egyházhoz kötődő Közösségekben végeztek, pl. elvonulások, heti rendszeres gyakorlások. Tovább információ a hallgatói weboldalon.

A 2017/18-as tanévtől kezdődően a tantervben kötelező tárgyként szerepel a Szakmai gyakorlat minden szemeszterben. Olyan helyeken, szervezeteknél végezheted el, ahol valamilyen segítő tevékenységben vehetsz részt és van felsőfokú végzettségű gyakorlatvezető szakember, aki a végzett tevékenységet igazolja. Az igazoláshoz használható nyomtatványt a Segédletek/Szakmai gyakorlat menüpontban lehet letölteni.

A megszerzett jegyeket az indexbe annak a tanárnak kell beírnia, aki neve alatt a tantárgy szerepel.

Gyakorlati jegyeket és aláírást az utolsó órán, valamint a tanár által megadott jegybeírási időpontokban lehet beírni, legkésőbb január 15-ig, a TVSZ-től eltérő rektori utasítás szerint.

Kollokviummal záródó tárgyakból, dolgozatra megajánlott jegyet a kollokviumhoz kiírt vizsgaidőpontokban, valamint jegybeírási időpontokban lehet a jegyet beiratni, a vizsgaidőszak végéig.

Ha olyan elvonuláson vettél részt, mely nem a csoportodnak volt meghirdetve, egy külön igazolást kell kérned az elvonuláson, és ezt betenni az indexbe. Ez alapján tudja az a tanár beírni a teljesítést, aki neve alatt fut az az elvonulás, aminek el szeretnéd ismertetni. (Előzetes megbeszélés szükséges a külsős elvonulások elfogadásához!)

A praxis tárgyak teljesítésének beírásához és a szakmai gyakorlathoz is külön lapon igazolás kell a tevékenységről annak vezetőjétől, amit az index leadásakor kell betenni az indexbe, a teljesítést a TO-n írja be az illetékes tanár.

Az igazoló lapokat az index zárásakor kivesszük az indexből, és átkerül a személyes mappába, mert a tanulmányi adminisztráció része.​

Pénzügyi kérdések

Az állami ösztöndíjasok számára az Oktatási Hivatal állított össze egy ismertetőt, melyet a Pénzügyek/Finanszírozás menüpont alatt az Állami ösztöndíjas oldalon találhatod meg.

A passzív féléves státusz nem jelenti a hallgatói jogviszony megszűnését, ezért ekkor is jogosult a hallgató a társadalombiztosítási ellátásra. A társadalombiztosítás ellátásairól szóló törvényben megtalálható, hogy egészségügyi ellátásra jogosult „a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár”. (A 16. § (1) bekezdésének i) pontjában említett tanuló és hallgató a tanulói jogviszony, illetőleg a hallgatói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig jogosult egészségügyi szolgáltatásra, ideértve a tanulói, hallgatói jogviszony szünetelésének időtartamát is.)

Neptun kérdések

Minden hallgató a felvételi értesítővel kapja meg a Neptun kódját és a jelszavát tartalmazó, személyre szóló levelet. A Neptun kezelését rövidített formában tartalmazó hallgatói tájékoztató a honlapon elérhető.

A tanulmányi ügyintéződ meg tudja mondani a Neptun kódodat. Ha a kezdeti jelszót már megváltoztattad, ezt is vissza tudja állítani.

Nem. Mivel a Neptun alapvetően böngésző-alapú, akár lassabb modemes kapcsolattal is használható. Amennyiben mégsem lehet az adott helyről elérni, fel kell keresni a hálózat rendszergazdáját, és megkérni, hogy engedélyezze a HTTPS oldalak letöltését.

Nem. A használathoz elegendő egy egyszerű böngészőprogram, amely manapság már minden telepített operációs rendszer része. Fontos, hogy úgy legyen beállítva, hogy a titkosított oldalakat (HTTPS) is tudja kezelni.

A Neptunba a honlapunk jobb felső részén található ‘Neptun‘ feliratra kattintva megjelenik egy oldal, ami tartalmazza a belépési linkeket a hallgatók és oktatók számára.

Egyéb kérdések

Meghatalmazást vagy más hivatalos iratot közjegyző által hitelesítve, VAGY két tanú aláírásával, személyi adataival ellátva kell benyújtani.

A Főiskola nem rendelkezik kollégiumi férőhelyekkel.