Főoldal > Hallgatóknak > Pénzügyek > Ösztöndíjak > Szakmai, tudományos és közéleti

A kiemelkedő tudományos, kulturális, sport, művészeti, vagy közéleti tevékenységet végző hallgató rendszeres havi juttatásban részesíthető. A főiskolai szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj egy félévre ítélhető oda pályázat útján és a pályázati feltételekben megjelölt adatok igazolásával, a pályázat benyújtásának félévét megelőző két félév során a következő, a tantervi követelményeken túlmutató, kiemelkedően eredményes tevékenység alapján:

  • eredményes közművelődési vagy sport tevékenység;
  • művészeti tevékenység;
  • közéleti tevékenység,
  • tudományos tevékenység.


Jogosult hallgatók

  • Teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben részt vevő hallgatók.


Az ösztöndíj odaítélését pályázat útján kérheti a hallgató az illetékes oktatási szervezeti egység vezetője, a Tudományos Tanács, a Tanulmányi Osztály, a hallgatói önkormányzat elnöke támogató javaslatával együtt. A pályázatokat a hallgatói önkormányzat képviseleténél kell írásban benyújtani, az adott félév első hónapjának végéig. A pályázatot minden esetben a beiratkozott, tanulmányait az adott félévben folytató hallgató nyújthatja be. A főiskolai szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj odaítéléséről – a Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság előterjesztésére – a Szenátus dönt.

Megszakítás