Főoldal > Hallgatóknak > Pénzügyek > Hallgatói juttatások

A Főiskolán a hallgatói juttatások típusai:

A) teljesítmény alapú támogatások:

B) szociális alapú támogatások:

C) egyéb, a HTJSZ-ben meghatározott ösztöndíj:

Az, hogy milyen ösztöndíjra lehet jogosult egy hallgató függ attól, hogy nappali vagy esti képzésben vesz-e részt, valamint attól is, hogy államilag finanszírozott vagy önköltséges-e.

Jogosultak köre

Kizárólag az állami ösztöndíjas, nappali tagozatos hallgató jogosult

  • tanulmányi ösztöndíjra,
  • rendszeres szociális ösztöndíjra,
  • rendkívüli szociális ösztöndíjra,
  • alaptámogatásra,
  • szakmai gyakorlaton való részvételi támogatásra, vagy
  • külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíjra.

Kizárólag nappali tagozatos hallgató jogosult

  • nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra,
  • Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra, illetve
  • intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra.

A teljesítmény és vagy szociális alapú ösztöndíjra jogosult hallgatót e juttatás – az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjat, valamint a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíját ide nem értve – legfeljebb a törvényben meghatározott 12 féléves támogatási idővel [Nftv. 47. §] azonos időtartamban illeti meg.

A szociális alapú juttatásokat a hallgató szociális helyzete alapján, pályázat útján és a pályázati feltételekben megjelölt adatok igazolásával igényelheti. A hallgatók szociális helyzetét a jogszabályban figyelembe venni rendelt szempontok alapján kell megítélni. 

A hallgató szociális alapú ösztöndíjat egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménytől kaphat. Ha a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, akkor abban a felsőoktatási intézményben részesülhet ezekben a támogatásokban, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt.

Az egyes ösztöndíjakra vonatkozó részletes szabályokat és pályázati kiírásokat az adott ösztöndíj nevére kattintva érheted el.

A hallgatói juttatások – a tanulmányi ösztöndíj és a kitörési ösztöndíj-kiegészítés kivételével, amely pályázathoz nem kötött – a Neptun rendszeren keresztül, a  Neptun kérvénykezelő modul útján benyújtott kérelemmel vehetők igénybe. Az elektronikusan benyújtandó kérelmekhez a mellékleteket is elektronikus úton (szkennelve) kell benyújtani. A kérelem leadásához a Tanulmányi Osztály, valamint a Rektori Hivatal Informatikai Osztálya segítséget biztosít. Amennyiben az elektronikus kérvények leadási határidejét megelőző 24 órában a Neptun rendszer legalább 3 órán keresztül nem érhető el, a kérvények leadási határideje 24 órával meghosszabbodik. Ebben az esetben az elbírálási határidő is ennek megfelelően módosul. Az elektronikus úton benyújtandó kérvényeknél a döntést is elektronikus úton kell közzé tenni. Az elektronikus kérvények esetén a kérvénykelező modulban hozott határozat Neptun üzenetben való közlése hivatalos tájékoztatásnak minősül. 

A rendszeres ösztöndíjakat a Főiskola – a tanulmányi félév első hónapjának kivételével – a tárgyhó 10. napjáig utalja. (A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj és a Bursa Hungaric Felsőoktatási Ösztöndíj utalásával kapcsolatos eltérő szabályokat lásd az azokra vonatkozó részletes tájékoztatásban.)

Figyelem! Az ERASMUS+ és más mobilitási pályázatok keretében biztosított ösztöndíjakra vonatkozó tájékoztatás nem itt, hanem a Nemzetközi Iroda Erasmus+ és Campus Mundi oldalain található.

Megszakítás