Főoldal > Felvételi > Pótfelvételi tájékoztató 2024
Kedves Barátunk!

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola pótfelvételt hirdet buddhista tanító képzéseire. Az alábbiakban részletes információt találhatnak az érdeklődök a Főiskola 2024/25. tanévben induló képzéseiről. 

Pótfelvételi jelentkezési határidő: 2024. augusztus 14. (szerda) éjfél

Kérdések esetén a felveteli@tkbf.hu email-címre írhatnak.

Várunk minden jelentkezőt szeretettel!

ALAPKÉPZÉS (Buddhista tanító)

A 6 féléves alapképzés 2024-ben  az alábbi munkarendekben indul:

 • Nappali (Budapest),
 • Esti (Budapest),
 • Levelező (Mánfa, Baranya vármegye) és
 • Távoktatás.

A képzés menete:

 • Nappalin (Budapest): személyesen, hétközben (14 héten keresztül) 3 napon át (hétfő-kedd-szerda).
 • Estin (Budapest): személyesen, 7 hétvégi alkalommal (szombat-vasárnap, 2 hétvége / hónap).
 • Levelezőn (Mánfa, Baranya vármegye): 4 hétvégi alkalommal személyesen (szombat-vasárnap, 1 hétvége / hónap) és 12 héten át heti 3-4 alkalommal (élő, 90 perces online órák).
 • Távoktatásban: 14 héten át online (távoktatási platformon, ill. élő, 45 perces online konzultációkkal, 4db / kurzus), és félévente 1 személyes hétvégi alkalommal. 

A tanulmányok során megszerzendő kreditek mennyisége 180.

Az alapképzésen induló specializációk a 2024/25-ös tanévben:

A nappali és esti munkarendű képzés

 • állami ösztöndíjas és
 • önköltséges;

A levelező és távoktatási munkarendű képzés

 • csak önköltséges formában indul.

Állami ösztöndíj

A 27-56 fős nappali tagozatos felvételi irányszámon belül az állami ösztöndíjas képzés irányszáma 27-56 fő, az önköltséges képzés irányszáma 0-30 fő.

A 59-87 fős esti tagozatos irányszámon belül az állami ösztöndíjas képzés irányszáma 59-87 fő, míg az önköltséges képzés irányszáma 0-20 fő.

Az egyes szakok esetében megadott irányszámok tervezett létszámot jelentenek, amelyektől a Főiskola eltérhet. 

Az önköltség összege

 • Alapképzés (BA) nappali tagozat (Budapest): 180.000,- Ft/félév (képzési idő: 6 félév)
 • Alapképzés (BA) esti tagozat (Budapest): 180.000,- Ft/félév (képzési idő: 6 félév)
 • Alapképzés (BA) levelező tagozat (Mánfa): 220.000,- Ft/félév (képzési idő: 6 félév)
 • Alapképzés (BA) távoktatás: 220.000,- Ft/félév (képzési idő: 6 félév)

Nappali tagozat (Budapest) – akik bármelyiket igaznak találják magukra nézve az alábbiak közül:

 • A személyes, jelenléti oktatás, a folyamatos, elmélyült tanulás híveinek. Akik fontosnak tartják a közvetlen átadást, a tanítások közvetlen meghallgatását.
 • Fiataloknak, akik a középiskola utáni továbbtanulásuk során szeretnének megismerkedni a buddhizmussal, vallásbölcselettel, filozófiával, meditációval vagy keleti nyelvekkel, sok-sok elmélettel és gyakorlattal.
 • Akik keresik az útjukat vagy önmagukat, és rá tudják szánni az időt a válaszok kimunkálására.
 • Életkortól függetlenül mindazoknak, akik meg tudják oldani, hogy heti 3 teljes napot a Főiskolán töltsenek Budapesten.
 • Akik sok idővel rendelkeznek (a tanulmányok mellett természetesen lehet munkát is vállalni a hét egyéb napjain).
 • Akik érdeklődnek a keleti filozófiák, azon belül is leginkább a buddhizmus tanítása iránt.
 • Akik szeretnének egy gyakorlásban (meditációk, keleti mozgásformák) gazdag képzésben részt venni, hogy az elméletben megszerezett tudást szinte azonnal el tudják mélyíteni, be tudják építeni a hétköznapjaikba.
 • Akik komoly továbbtanulási szándékkal rendelkeznek a keleti stúdiumok területén (mesterképzés, doktori tanulmányok).
 • Akik szeretnének egy igazi, egymást segítő, támogató közösség részesei lenni és életre szóló barátságokat, kapcsolatokat kötni hasonló gondolkodású emberekkel.
 • Akik szeretnének más hasonló útonjáróktól is tanulni.
 • Akik igénylik a folyamatos, azonnali visszajelzést tanulmányaik során.
 • Akiknek vannak még szabadon felhasználható, államilag finanszírozott féléveik a felsőoktatásban, és ezáltal állami ösztöndíjjal tudnak tanulni.
 • Vagy akik a rendszeres, elmélyült tanulmányokat költségtérítéses formában képesek vállalni.
 • Akiknek fontosak a hallgatói juttatások (pl. tanulmányi ösztöndíj, szociális támogatás, etc).

Esti tagozat (Budapest) – akik a fentieken túl bármelyiket igaznak találják magukra nézve az alábbiak közül:

 • Akik szeretnének mélyreható ismereteket szerezni a buddhizmus, filozófia, vallások, meditáció területén, de nem tudják megoldani a folyamatos, hetente több napos jelenlétet Budapesten, de a hétvégéik többnyire szabadok.
 • Akiknek mindennapi életük mellett (család, munka…) nincs annyi idejük, hogy a nappali képzésünkön tanuljanak, de szükségesnek tartják, hogy a lehető legtöbb személyes, jelenléti órán vegyenek részt.
 • Akiknek fontos a rendszeres, személyes kapcsolat a tanítókkal és a tanulótársakkal.
 • Akiknek fontos, hogy a tanítás leginkább személyes átadáson keresztül történjen.
 • Akik képesek költségtérítéses formában is egy ilyen képzésben részt venni (természetesen államilag finanszírozott helyek is vannak).

Levelező tagozat (Mánfa) – akik bármelyiket igaznak találják magukra nézve az alábbiak közül:

 • Akik szeretnének mélyreható ismereteket szerezni a buddhizmus, filozófia, vallások, meditáció területén, de nem tudják megoldani a folyamatos hétközi vagy kéthetente hétvégi jelenlétet Budapesten, de havonta van egy szabad hétvégéjük.
 • Akik Dél-, Délnyugat-Magyarországon laknak, és a Pécs közeli Mánfa település könnyebben elérhető a számukra egy hétvégi alkalommal havonta.
 • Akiknek mindennapi életük mellett (család, munka…) nincs annyi idejük, hogy a nappali vagy esti képzésünkön tanuljanak, de heti 3-4 alkalommal, az esti órákban részt tudnak venni online órákon.
 • Akiknek fontos a rendszeres, személyes kapcsolat a tanítókkal és a tanulótársakkal.
 • Akiknek fontos, hogy a tanítás leginkább személyes átadáson keresztül történjen, és kedvelik a gyakorlatorientált megközelítést.
 • Akik kedvelik a kisebb létszámú (kb. 20 fő), könnyen összekovácsolódó közösségeket, a szabadidős programokat.
 • Akiknek fontos az elvonulást támogató épített és természeti környezet.
 • Akik képesek költségtérítéses formában egy ilyen képzésben részt venni.

Távoktatási tagozat – akik bármelyiket igaznak találják magukra nézve az alábbiak közül:

 • Akik a budapesti vagy mánfai helyszínű, élő, személyes jelenlétű órákon az élethelyzetük vagy életvitelük miatt nem tudnak részt venni.
 • Akik Magyarország távolabbi részein, a határainkon túl, ill. távolabb, külföldön élnek, de szeretnének mélyreható ismereteket szerezni a buddhizmus, a filozófia és a vallások területén.
 • Akik képesek az egyéni előrehaladásra, önálló tanulásra és kutatásra, tananyagok követésére és elsajátítására digitális környezetben, amelyet a Főiskola oktatói konzultációkkal támogatnak.
 • Akik rendelkeznek heti 4 óra szabadidővel a Főiskola oktatóival folytatott konzultációkra, és további 6-8 órát tudnak önálló tanulással tölteni hetente.
 • Akik kedvelik és támogatónak érzik a kiscsoportos (7-10 fős) foglalkozásokat.
 • Akik szeretnének más hallgatótársakkal együtt tanulni, fejlődni, az online térben közösségre találni.
 • Akik félévente egy hétvégén szívesen találkoznának személyesen is a csoporttársaikkal (Budapesten vagy Mánfán), együtt gyakorolva, a buddhista praxist elsajátítva (külföldön élőknek más módon is lesz lehetőségük ezeket az órákat teljesíteni).
 • Akik izgalmasnak találják az új tanulási formákat és módszereket, akik szívesen vennének részt tevékenyen is egy új főiskolai képzésben, visszajelzésekkel is segítve annak fejlesztését.
 • Akik képesek költségtérítéses formában egy ilyen képzésben részt venni.

Pótfelvételi jelentkezési határidő: 2024. augusztus 14. (szerda) éjfél

 • Dharmanap (nyílt nap): 
  • Budapesten (személyesen):  2024. augusztus 11. (vasárnap)
 • Az intézményi eljárási díj befizetésének határideje: 2024. augusztus 14. (szerda)
 • Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2024. augusztus 21. (szerda, 8-20h között)
 • A szóbeli elbeszélgetés időpontja: 2024. augusztus 23. (péntek, egyéni időpontra történő behívással)

Jelentkezni a Főiskola saját jelentkezési lapján lehet. A jelentkezés lépései:

1. Az online jelentkezési lap kitöltése után a rendszer automatikusan elküldi annak PDF változatát a jelentkezési lapon megadott email-címre.

2. A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek (hivatalos dokumentumok másolatai)

 • Egy kézzel írt, egy-két A4-es lapnyi terjedelmű motivációs levél csatolása a jelentkezési laphoz. A jelentkező egy általános bemutatkozást követően írjon arról, hogy mikor és hogyan találkozott először a buddhizmussal, vallásbölcselettel vagy filozófiával, milyen módon képezte, illetve képzi magát ezekben elméleti (olvasmányok, nyelvi tanulmányok stb.), illetve gyakorlati (pl. meditáció, harcművészet, jóga stb.) szempontból. Mi indította arra, hogy jelentkezzen a főiskolára? Mit vár a főiskolai képzéstől, mit remél a főiskola elvégzésétől?
 • Érettségi bizonyítvány (külföldi, Magyarországon működő külföldi rendszerű, valamint a Magyarországon 2006. január 1. előtt érettségizők esetében) vagy
 • érettségi tanúsítvány (2006. január 1. után magyar rendszerben érettségizők esetében) vagy
 • középiskolai bizonyítvány (külföldi intézmény esetén);
 • felsőfokú oklevél;
 • fogyatékosság esetén részletes szakértői vélemény;
 • intézményi eljárási díj megfizetésének igazolása;
 • többletpontok számításához szükséges egyéb dokumentumok.

3. A jelentkezési lap benyújtása postai úton vagy személyesen történhet. Személyesen történő jelentkezés esetén a benyújtás, postai úton történő jelentkezés esetén a postára adás határnapja a jelentkezés határideje.

4. A felvételihez kapcsolódó intézményi eljárási díj 6000 Ft, melyet átutalással kérünk befizetni az alábbi bankszámlaszámra: 10403181-00031629-00000001. A közleményben, kérjük, tüntessék fel, hogy „felvételi jelentkezésés egy szóköz kihagyása után a jelentkező teljes nevét. Intézményünknek e tárgyban számlaadási kötelezettsége nincs, a befizetést igazoló bizonylat ebben az esetben a bankszámlakivonat. Amennyiben mégis kéri számla kiállítását, kérjük, e-mailben jelezze igényét.

A felvételi vizsga menete:

Alapképzés (BA)

Írásbeli vizsga:

 • írásbeli teszt a honlapunkon közzétett szakirodalom alapján, a Buddha életére és alapvető buddhista fogalmakra vonatkozóan;
 • írásbeli esszé, mely 3 részből áll: szövegértési feladat, szövegértelmezési feladat és egy választható esszékérdés kidolgozása.
 • Megszervezés módja: e-learning felületen, online.

Szóbeli vizsga:

 • A felvételi elbeszélgetés a jelentkező által előzetesen megküldött motivációs levél alapján beszélgetés a felvételiző pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, egyéni életút fejlődési terveiről, arról, hogy miért kíván buddhista tanító lenni. A szóbeli vizsgára el kell hozni az összes tanulmányokkal kapcsolatos dokumentumot, hivatalos iratot, de pl. ha valaki éppen az adott évben érettségizik, akkor elég a bizonyítványt utólag is bemutatni.
 • Megszervezés módja:
  • A nappali és esti munkarendű BA felvételi személyes módon kerül megszervezésre.
  • A mánfai levelező és a távoktatás BA felvételi online bonyolódik.
  • Kivételesen, rektori engedélyt kérhet a nappali vagy esti BA képzésre érvényes felvételi kérelmet leadott jelentkező, amennyiben objektív akadály miatt a szóbeli felvételin személyesen nem tud részt venni. A kérelmet a rektornak címezve a felveteli@tkbf.hu e-mail címre kell küldeni, „kivételes online részvétel engedélyezési kérelem” tárgy megjelölésével, legkésőbb a szóbeli felvételit megelőző 48 órával. A kérelemben meg kell jelölni az objektív akadályt és csatolni a szükséges az azt valószínűsítő dokumentum másolatát pdf formátumban. Ezek hiányában a kérelem automatikusan elutasításra kerül.

Alapképzés

A jelentkezési lap kitöltését megelőzőn kérjük, olvassa el a lap alján található adatvédelmi tájékoztatót. A jelentkezési lap elküldésével a tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez hozzájárulását megadottnak tekintjük.

Alapképzés

FIGYELEM! A Főiskola fenntartja magának a jogot, hogy a felvételi eljárásban érintett valamely képzési szint, szak, specializáció, továbbá munkarend (tagozat) vagy finanszírozási forma tényleges indításáról és az arra történő felvételről a jelentkezők létszámának és a felvételi eljárás egyéb adatainak az ismeretében döntsön.

Az alapképzés során felmerülő speciális fizikai-lelki terhelések

A képzés során fokozott lelki terheléssel járó kommunikációs gyakorlatokkal találkozhatnak a hallgatók. Egyes kurzusokon légzőgyakorlatokkal, szertartásokkal, mantrákkal, a hang gyakorlataival is megismerkednek a hallgatók, továbbá a legfontosabb szent szövegekkel, ahol a követendő életmódról a buddhizmus vagy a jóga szemszögéből kapnak információkat. Bizonyos tantárgyak fokozott gerincterheléssel járó ülő, meditációs gyakorlatokat, jóga gyakorlatokat és elvonulásokat tartalmaz.

Nyelvvizsgamentesség 

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy Főiskolánk alapszakos hallgatói mentesülnek a középfokú nyelvvizsga teljesítésének követelménye alól, annak megszerzése a BA-diplomának nem feltétele.
 

Másik specializáción vagy új képzésen el lehet ismét végezni a főiskolát?

 1. A Főiskolán 2006. szeptember 1-jétől kezdődően (jelenleg is) két képzés folyik, a buddhista tanító alapképzés (BA) és az okleveles buddhista tanító mesterképzés (MA). Korábban futó, 2006. december 31. után már nem indítható képzésünk volt a buddhista tanító főiskolai képzés (F). Amennyiben valaki BA vagy az azzal a törvény erejénél fogva egyenértékű F képzésben [Nftv. 112. § (6) bek.] szerzett oklevelet, jogosult az MA képzésre jelentkezni felvételi eljárás keretében. Amennyiben felvételt nyer, a mesterszakon folytathatja főiskolai tanulmányait. Annak, hogy valaki azonos képzésre vagy egyenértékű képzésre újra jelentkezzen elvileg nincs akadálya, de ilyenkor a képzettség szintje és a szakképzettség tekintetében azonos második diplomát tud szerezni, ráadásul a korábbi képzésében elhasznált államilag támogatott félévei valószínűleg hiányozni fognak tanulmányai állami ösztöndíjasként való folytatásához.
 2. A specializáció az adott szak (értsd: BA vagy MA) részét képező önálló szakképzettséget nem eredményező, speciális szaktudást biztosító képzés [Nftv. 108. § 31]. Ez azt jelenti, hogy bármelyik jelenleg futó specializációt is végzi el egy hallgató egy adott szakon, a szakképzettsége egyformán az adott szakon megszerezhető buddhista tanító (BA) vagy okleveles buddhista tanító (MA) lesz. A specializáció elvégzésének tényét kizárólag a diploma záradéka tartalmazza, olyan formában, hogy „Az oklevél tulajdonosa tanulmányai során a képzéshez tartozó … specializáció követelményeit teljesítette.”
 3. Ahhoz, hogy egy a Főiskolánkon kapott diplomával rendelkező személy egy új specializáció ismereteit a Főiskolán elsajátítsa nem az adott szakot kell ismét elvégeznie, hanem a választott új specializáció követelményeit kell részismereti képzés keretében teljesítenie. A részismereti képzés hallgatói jogviszony keretében, de törvényi rendelkezés folytán kizárólag önköltséges képzésként történik [Nftv. 42. § (2) bekezdés]. Részismereti képzésre történő felvétel külön felvételi eljárás nélkül történik. Az erre vonatkozó kérelmet a specializáción folyó tanulmányok megkezdését megelőző félév szorgalmi időszakának utolsó napjáig kell a Főiskola Tanulmányi Osztályán benyújtani. A kérelemről az oktatási rektorhelyettes dönt [FÁISZ 6.4.3.2, TVSZ  2.1.3.7.16 ], a döntés alapján kerül megkötésre a hallgatói képzési szerződés, amely a fizetendő önköltség mértékét is tartalmazza. A képzési szerződés megkötésével egyidejűleg jön létre a részismereti képzésre vonatkozó hallgatói jogviszony. A részismereti képzésben részt vevő hallgató tanulmányi teljesítményéről, beleértve az új specializáció követelményeinek teljesítését is, a Tanulmányi Osztály állít ki külön igazolást, de értelemszerűen új diploma nem állítható ki, mivel diploma kizárólag szak elvégzését és szakképzettség megszerzését tanúsíthatja. Az elvégzett kurzusok, illetve specializáció teljesítése a felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint beszámítható.

A TKBF hatályos felvételi szabályzata:

https://www.tkbf.hu/foiskola/szabalyzatok

Az adatvédelmi tájékoztató felvételizők számára letölthető.

MESTERKÉPZÉS (Okleveles buddhista tanító)

A 4 féléves mesterképzést 2024-ben az alábbi munkarendben tervezzük indítani (a jelentkezők számától függően):

 • nappali (Budapest),

A képzés menete:

 • Nappalin (Budapest): személyesen, 14 alkalommal (hétköznap: hétfő, kedd, szerda).

A tanulmányok során megszerzendő kreditek mennyisége 120.

A mesterképzésen induló specializációk a 2024/25-ös tanévben:

Állami ösztöndíj

A 7-15 fős nappali tagozatos irányszámon belül az állami ösztöndíjas képzés irányszáma 7-15 fő, míg az önköltséges képzés irányszáma 0-15 fő.

Az egyes szakok esetében megadott irányszámok tervezett létszámot jelentenek, amelyektől a Főiskola eltérhet. 

Az önköltség összege

 • Mesterképzés (MA) nappali tagozat (Budapest): 240 000 Ft/félév (képzési idő: 4 félév)

Várjuk a nálunk végzett volt BA-s, illetve máshol végzett BA-s (elsősorban pszichológia, filozófia, szociológia, pedagógia, vallástudomány, történelem, keleti nyelvek, stb.) szakos hallgatókat, akiket komolyabban érdekel a buddhizmus, és szeretnének elmélyültebb tanulmányokat, kutatásokat folytatni, akár egy későbbi doktori képzés elvégzésének szándékával.

Felvételi jelentkezési határidő: 2024. május 1. (szerda)

 • Dharmanap (nyílt nap):
  • Budapesten (személyesen):  2024. augusztus 11. (vasárnap)
 • Tájékozódó beszélgetés (MA): 2024. augusztus 11. (vasárnap) 15 óra – Google Meet
 • Az intézményi eljárási díj befizetésének határideje: 2024. augusztus 14. (szerda)
 • A szóbeli elbeszélgetés időpontja: 2024. augusztus 23. (péntek, egyéni időpontra történő behívással)

Jelentkezni a Főiskola saját jelentkezési lapján lehet. A jelentkezés lépései:

1. Az online jelentkezési lap kitöltése után a rendszer automatikusan elküldi annak PDF változatát a jelentkezési lapon megadott email-címre.

2. A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek (hivatalos dokumentumok másolatai)

 • Egy kézzel írt, egy-két A4-es lapnyi terjedelmű motivációs levél csatolása a jelentkezési laphoz. A jelentkező egy általános bemutatkozást követően írjon arról, hogy mikor és hogyan találkozott először a buddhizmussal, vallásbölcselettel vagy filozófiával, milyen módon képezte, illetve képzi magát ezekben elméleti (olvasmányok, nyelvi tanulmányok stb.), illetve gyakorlati (pl. meditáció, harcművészet, jóga stb.) szempontból. Mi indította arra, hogy jelentkezzen a főiskolára? Mit vár a főiskolai képzéstől, mit remél a főiskola elvégzésétől?
 • Érettségi bizonyítvány (külföldi, Magyarországon működő külföldi rendszerű, valamint a Magyarországon 2006. január 1. előtt érettségizők esetében) vagy
 • érettségi tanúsítvány (2006. január 1. után magyar rendszerben érettségizők esetében) vagy
 • középiskolai bizonyítvány (külföldi intézmény esetén);
 • felsőfokú oklevél;
 • fogyatékosság esetén részletes szakértői vélemény;
 • intézményi eljárási díj megfizetésének igazolása;
 • többletpontok számításához szükséges egyéb dokumentumok.

3. A jelentkezési lap benyújtása postai úton vagy személyesen történhet. Személyesen történő jelentkezés esetén a benyújtás, postai úton történő jelentkezés esetén a postára adás határnapja a jelentkezés határideje.

4. A felvételihez kapcsolódó intézményi eljárási díj 6000 Ft, melyet átutalással kérünk befizetni az alábbi bankszámlaszámra: 10403181-00031629-00000001. A közleményben, kérjük, tüntessék fel, hogy „felvételi jelentkezésés egy szóköz kihagyása után a jelentkező teljes nevét. Intézményünknek e tárgyban számlaadási kötelezettsége nincs, a befizetést igazoló bizonylat ebben az esetben a bankszámlakivonat. Amennyiben mégis kéri számla kiállítását, kérjük, e-mailben jelezze igényét.

A felvételi vizsga menete:

Mesterképzés (MA)

A mesterképzésre történő szóbeli felvételi vizsgát megelőzően legalább hét naptári nappal a felveteli@tkbf.hu email címen nyújtsa be a felvételiző az alábbi dokumentumokat:

 • egy rövid (2-3 oldalas) kutatási tervet arról a témáról, amit majd a szakdolgozatában feldolgozni tervez;
 • a kutatási tervhez csatolt irodalomjegyzéket, amely idegen nyelvű (döntően angol) szakirodalmat is tartalmazzon;
 • egy rövid (1-2 oldalas) magyar nyelvű ismertetőt egy, a csatolt szakirodalomban is szereplő idegen nyelvű könyvről; VAGY
 • egy rövid (1-2 oldalas) magyar nyelvű összefoglalót egy, a kutatási témához kapcsolódó idegen nyelvű tudományos cikkről.

és mindezeket kinyomtatva hozza magával a felvételire (lehetőleg a kiválasztott és magyarul ismertetett illetve összefoglalt idegen nyelvű művekkel együtt).

Szóbeli vizsga:

 • A szóbeli felvételi vizsgán be kell mutatnia a jelöltnek a BA diplomáját és az angol nyelvből tett középfokú nyelvvizsgáját. Amennyiben más főiskolán vagy egyetemen megszerzett diplomával rendelkezik, úgy kérjük fáradjon be személyes konzultációra ezügyben.
 • A szóbeli kötelező eleme az alkalmassági vizsgálat. Az alkalmassági vizsgálat célja a szóbeli alkalmassági vizsgán, a jelölttel való személyes találkozás során, a jelentkező buddhizmusképéről, személyes motivációjáról, habitusáról, kommunikációs készségéről, elképzeléseiről, valamint gyakorlati (meditáció, jóga és mozgásgyakorlatok) képzésben való részvételére vonatkozó alkalmasságáról történő tájékozódás.
 • A jelentkezőnek egy rövid angol nyelvű szakszöveget kell lefordítania, tartalmát ismertetnie, illetve arról angol nyelven rövid beszélgetést folytatnia az MA felvételiztető bizottsági tagokkal.
 • Megszervezés módja: személyes módon kerül megszervezésre.
 • Kivételesen, rektori engedélyt kérhet az MA képzésre érvényes felvételi kérelmet leadott jelentkező, amennyiben objektív akadály miatt a szóbeli felvételin személyesen nem tud részt venni. A kérelmet a rektornak címezve a felveteli@tkbf.hu e-mail címre kell küldeni, „kivételes online részvétel engedélyezési kérelem” tárgy megjelölésével, legkésőbb a szóbeli felvételit megelőző 48 órával. A kérelemben meg kell jelölni az objektív akadályt és csatolni a szükséges az azt valószínűsítő dokumentum másolatát pdf formátumban. Ezek hiányában a kérelem automatikusan elutasításra kerül.

Páli/szanszkrit vagy tibeti nyelvi felvételi vizsga abban az esetben, ha a jelentkező nem a buddhista tanító alapképzési szak hasonló specializációján végzett.

 Mesterképzés

A jelentkezési lap kitöltését megelőzőn kérjük, olvassa el a lap alján található adatvédelmi tájékoztatót. A jelentkezési lap elküldésével a tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez hozzájárulását megadottnak tekintjük.

FIGYELEM! A Főiskola fenntartja magának a jogot, hogy a felvételi eljárásban érintett valamely képzési szint, szak, specializáció, továbbá munkarend (tagozat) vagy finanszírozási forma tényleges indításáról és az arra történő felvételről a jelentkezők létszámának és a felvételi eljárás egyéb adatainak az ismeretében döntsön.

A mesterképzés során felmerülő speciális fizikai-lelki terhelések

A képzés során fokozott lelki terheléssel járó kommunikációs gyakorlatokkal találkozhatnak a hallgatók. Egyes kurzusokon légzőgyakorlatokkal, szertartásokkal, mantrákkal, a hang gyakorlataival is megismerkednek a hallgatók, továbbá a legfontosabb szent szövegekkel, ahol a követendő életmódról a buddhizmus vagy a jóga szemszögéből kapnak információkat. Bizonyos tantárgyak fokozott gerincterheléssel járó ülő, meditációs gyakorlatokat, jóga gyakorlatokat és elvonulásokat tartalmaz.

Nyelvvizsga bemeneti követelmény

A mesterképzésre történő felvétel feltétele angol nyelvből tett legalább B2 komplex, államilag elismert nyelvvizsga.
 

Másik specializáción vagy új képzésen el lehet ismét végezni a főiskolát?

 1. A Főiskolán 2006. szeptember 1-jétől kezdődően (jelenleg is) két képzés folyik, a buddhista tanító alapképzés (BA) és az okleveles buddhista tanító mesterképzés (MA). Korábban futó, 2006. december 31. után már nem indítható képzésünk volt a buddhista tanító főiskolai képzés (F). Amennyiben valaki BA vagy az azzal a törvény erejénél fogva egyenértékű F képzésben [Nftv. 112. § (6) bek.] szerzett oklevelet, jogosult az MA képzésre jelentkezni felvételi eljárás keretében. Amennyiben felvételt nyer, a mesterszakon folytathatja főiskolai tanulmányait. Annak, hogy valaki azonos képzésre vagy egyenértékű képzésre újra jelentkezzen elvileg nincs akadálya, de ilyenkor a képzettség szintje és a szakképzettség tekintetében azonos második diplomát tud szerezni, ráadásul a korábbi képzésében elhasznált államilag támogatott félévei valószínűleg hiányozni fognak tanulmányai állami ösztöndíjasként való folytatásához.
 2. A specializáció az adott szak (értsd: BA vagy MA) részét képező önálló szakképzettséget nem eredményező, speciális szaktudást biztosító képzés [Nftv. 108. § 31]. Ez azt jelenti, hogy bármelyik jelenleg futó specializációt is végzi el egy hallgató egy adott szakon, a szakképzettsége egyformán az adott szakon megszerezhető buddhista tanító (BA) vagy okleveles buddhista tanító (MA) lesz. A specializáció elvégzésének tényét kizárólag a diploma záradéka tartalmazza, olyan formában, hogy „Az oklevél tulajdonosa tanulmányai során a képzéshez tartozó … specializáció követelményeit teljesítette.”
 3. Ahhoz, hogy egy a Főiskolánkon kapott diplomával rendelkező személy egy új specializáció ismereteit a Főiskolán elsajátítsa nem az adott szakot kell ismét elvégeznie, hanem a választott új specializáció követelményeit kell részismereti képzés keretében teljesítenie. A részismereti képzés hallgatói jogviszony keretében, de törvényi rendelkezés folytán kizárólag önköltséges képzésként történik [Nftv. 42. § (2) bekezdés]. Részismereti képzésre történő felvétel külön felvételi eljárás nélkül történik. Az erre vonatkozó kérelmet a specializáción folyó tanulmányok megkezdését megelőző félév szorgalmi időszakának utolsó napjáig kell a Főiskola Tanulmányi Osztályán benyújtani. A kérelemről az oktatási rektorhelyettes dönt [FÁISZ 6.4.3.2, TVSZ  2.1.3.7.16 ], a döntés alapján kerül megkötésre a hallgatói képzési szerződés, amely a fizetendő önköltség mértékét is tartalmazza. A képzési szerződés megkötésével egyidejűleg jön létre a részismereti képzésre vonatkozó hallgatói jogviszony. A részismereti képzésben részt vevő hallgató tanulmányi teljesítményéről, beleértve az új specializáció követelményeinek teljesítését is, a Tanulmányi Osztály állít ki külön igazolást, de értelemszerűen új diploma nem állítható ki, mivel diploma kizárólag szak elvégzését és szakképzettség megszerzését tanúsíthatja. Az elvégzett kurzusok, illetve specializáció teljesítése a felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint beszámítható.

A TKBF hatályos felvételi szabályzata:

https://www.tkbf.hu/foiskola/szabalyzatok

Az adatvédelmi tájékoztató felvételizők számára letölthető.

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS (A buddhista szemléletű életmód tanácsadó asszisztens szak 2024-ben nem indul!)

Megszakítás