Főoldal > Oktatás > Mesterképzés > Specializációk > Összehasonlító buddhista filozófia

A specializáción a buddhista és a nyugati bölcselet hasonló, egymással analógiába vonható tartalmi és módszertani elemeivel és érintkezési pontjaival foglalkozunk, javarészt angol és páli nyelvű szövegek olvasása és értelmezése formájában. Jelesül:

Metafizika

Ami egyes buddhista iskolákban is jobbára ugyanazt jelentette, mint Nyugaton: a tapasztalati világ feletti, érzékszerveink számára hozzáférhetetlen igazságok következtetés útján történő megismerését.

Ismeretelmélet

Ami céljaiban és jellegében más, de lényegét tekintve ugyanaz Keleten és Nyugaton: a megismerés módszereinek, a tudás mibenlétének, s nem utolsósorban magának a megismerőnek a megismerése.

Jógácsára

Az egyik legnagyobb hatású mahájána iskola, a jógácsára, vagy csitta-mátra („csak tudat”) tanaival, melyeket a régebbi kutatók a szolipszizmussal, a kortársak pedig a fenomenológiával rokonítottak, de mindenképp a valóság vs látszat problémájának egyik legizgalmasabb szellemi kalandját jelentik.

Tudatfilozófia

Ami alatt ez esetben a nyugati elmekutatás némileg a buddhista bölcselettel rokon – sőt részben általa inspirált – területei (Embodied Mind, kognitív nyelvészet, neurofenomenológia) értendők.

Buddhista szövegek

Mindezekkel összhangban nagy hangsúlyt fektetünk a legősibb (páli nyelvű) buddhista szövegek elemzésére és értelmezésére, rejtett összefüggéseinek feltárására, ami számos buddhizmussal kapcsolatos tévhitet eloszlat.

A specializáció voltaképp az alapképzés (BA) vallás- és filozófiatörténet specializációjának mesterképzésen (MA) belüli továbbvitele. Így azokat is várjuk, akik általában a vallási és a filozófiai gondolkodás közös pontjai iránt érdeklődnek, s nem csupán a buddhizmus iránt.

Megszakítás