Főoldal > Oktatás > Mesterképzés > Specializációk > Ind nyelvek (páli és szanszkrit)

Egy hindu közmondás szerint „ha meg akarod ismerni, milyen a tigris, nézd meg a macskát”. A mesterképzés keretében futó Ind nyelvek (páli és szanszkrit) specializációra vonatkoztatva ez így módosul: ha meg akarod ismerni a szanszkritot, nézd meg a pálit.

A specializáció nem nyelvi szakot jelent, hanem négy szemeszteren át tartó olyan nyelvi és szövegolvasási órákat, amelyek a nyelvi hasonlóságok és megfelelések bemutatása révén – egyfajta összehasonlító tematika keretében – egyszerre foglalkoznak a két nyelvvel.  Pontosabban megfelelő szintű nyelvismeret kialakítása után olyan buddhista szövegekkel, amelyek mindkét nyelven fennmaradtak.

E tanulmányokhoz előzetes páli (szanszkrit) ismeretek szükségesek, ezért a jelentkezők/vállalkozók számára nem zsákbamacska, hogy miféle elkötelezettséget és áldozatot kíván ez a várhatóan intenzív képzés.

És ha már szőrös állatokról van szó, akkor idekívánkozik két páli kifejezés: anulóma és patilóma. Jelentésük: szőr mentén, és szőrrel szemben. Az állatok simogatásának módszertana mellett ezek gondolkodási sémákat is jelentenek: érdemes a dolgokat (szövegeket, a szövegek mondanivalóját) alaposan, minden irányból megvizsgálni. És a jó hír, hogy a buddhista szövegek nem karmolnak és nem harapnak.

Az MA mesterképzés alapkoncepciója merőben más, mint az alapképzésé. A törzsanyag elméleti tárgyai előzetes ismereteket feltételeznek, az egyes buddhista vagy összehasonlító filozófiai témájú kurzusok még inkább probléma centrikusak, és a hallgatókat elsősorban nem befogadásra késztetik, hanem gondolkodásra, kutatómunkára és kreativitásra. Hasonlóképp a gyakorlati kurzusok is korábbi tapasztalatokra építenek, elmélyítenek, belátásra ösztönöznek. Az Ind nyelvek (páli és szanszkrit) specializáció is ebben a szellemben működik, előzetes páli (illetve szanszkrit) nyelvi ismereteket vár el, erre építve mélyíti el és tágítja ki a nyelvismeretet, ennek segítségével pedig a szövegek ismeretét, a szövegek megértésének szintjét és volumenét, valamint nem utolsó sorban a kritikai gondolkodást. 

Az oktatás módszertana arra épül, hogy a hallgatók meglévő és elsajátítandó páli (szanszkrit) nyelvi ismereteit összehangolja. A két nyelv közötti szoros hangtani, morfológiai és szintaktikai hasonlóságok bemutatása és megértetése révén – egyfajta összehasonlító tematika keretében – egyszerre foglalkozik a két nyelvvel és az ezeken íródott buddhista szövegekkel. A buddhista témájú szövegekre való korlátozódás fontos kritérium, ugyanis a rendelkezésre álló idő és kreditmennyiség nem teszi lehetővé, hogy a klasszikus szanszkrit nyelv minden aspektusa részletes tárgyalásra kerüljön, viszont azok a szövegek, amelyeknek a páli és szanszkrit verziója is rendelkezésünkre áll, kiválóan alkalmasak arra, hogy a szanszkrit nyelvű buddhista irodalom jellegzetes nyelvi és tartalmi elemeit a páli hagyományéhoz hasonló alapossággal tanulmányozni lehessen.

A specializáció technikailag négy szemeszteren át futó két 90 perces nyelvi, illetve szövegolvasási kontaktórát jelent, ami – kiegészülve a törzsanyagban elsajátítható elméleti ismeretekkel – elmélyült, intenzív, önálló munkát is igényel. Mindemellett a szakirodalomban való tájékozódás elsajátítása is cél, ezért az angol nyelven történő olvasási képesség feltétlenül szükséges. A tanagyag konkrét hangsúlyai és a szövegválasztás igyekszik alkalmazkodni az adott hallgatók nyelvi előképzettségéhez, érdeklődési köréhez, választott szakdolgozati témájához.

Megszakítás