Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára (neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német szakos középiskolai tanár vagyok. Hogy miért? A nyelvtanárokat általában a leginnovatívabbnak tartják tanítás módszertani szempontból. Nálam a módszertani érdeklődés az internet, később az e-learning biztosította lehetőségek irányába fordult. Ma is […]

Bodó Ferenc

Bodó Ferenc A Tan Kapuja Buddhista Főiskola főiskolai tanársegédje (buddhista meditáció, buddhista filozófia, angol nyelvű szakszövegolvasás) A buddhizmussal először tizennyolc évesen találkoztam, amikor is egy kedves barátom a kezembe nyomta Szögyal Rinpocse Tibeti könyv életről és halálról című művét. A téma és annak tudata, hogy a könyv tulajdonosa fiatalon meghalt, alaposan megingatta a javak felhalmozására […]

Juhász Imre

Juhász Imre A Tan Kapuja Buddhista Főiskola óraadója (qigong elmélet és gyakorlat) 2001-ben kezdtem meg tanulmányaimat A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán, vallásbölcsész szakon, melyet a második évtől kínai nyelvi szakiránnyal egészítettem ki, hogy az általam gyakorolt harcművészetekben mélyebb tudást szerezzek. A keleti nyelvek és a buddhista filozófiai tanítások szeretete azóta is meghatározzák mindennapjaim. A főiskolai […]

Dr. Kékesi Balázs

Dr. Kékesi Balázs A Tan Kapuja Buddhista Főiskola óraadója(a kognitív tudomány filozófiája, 4E kogníció, kognitív nyelvészet, elmefilozófia, buddhista filozófia) Családi hagyomány feltételezett folytatójaként lettem ruhaipari technikus. A technikum után a Könnyűipari Műszaki Főiskolára kerültem, ahol röpke fél év alatt több meghatározó belátásra jutottam: gyakorlatilag megszűnt a ruhaipar, alkalmatlan vagyok mérnöknek, ez nem én vagyok, ez […]

Győri Péter

Győri Péter A Tan Kapuja Buddhista Főiskola óraadója, tanulmányi igazgatója (zen meditáció, zen kóan, japán kertművészet) Közel 20 éve egy baráti társaság által rendszeresen megtartott filozófiai beszélgetés során találkoztam először a zennel. Aztán ugyanitt egyszercsak valaki megemlítette, hogy létezik egy buddhista főiskola itt Budapesten. Meglepődtem. Csak úgy becsapódtam Az első zen meditációra a kollégiumból érkeztünk […]

Dr. Hidas Gergely

Dr. Hidas Gergely A Tan Kapuja Buddhista Főiskola docense(páli és szanszkrit nyelv) Szanszkrit és páli nyelvet tanítok, kutatásaim során szövegrégészeti vizsgálódásokat végzek, a buddhista országok legtöbbjét bejártam Elérhetőség E-mail cím:  hidas.gergely@tkbf.hu Szakmai önéletrajz Végzettség:  Külkereskedelmi Főiskola 1992 ELTE BTK Indológia szak 2000 ELTE BTK Angol szak 2001 Munkakör:  oktató, főiskolai docens Tudományos fokozat:  DPhil, Oriental […]

Dr. Majer Zsuzsa

Dr. Majer Zsuzsa A Tan Kapuja Buddhista Főiskola docense(Klasszikus tibeti nyelv, buddhista szentirat-ismeret 2. – Tibeti egzegézis) Hátterem A tibetisztika-mongolisztika és buddhizmuskutatás területéről csatlakoztam a Főiskola közösségéhez. Miközben kínai szakra készültem, egy tibeti nyelvtanfolyamon való részvételem és a buddhizmus iránti érdeklődésem hatására a mongol szakra is felvételiztem. Tudtam, hogy ez utóbbira járva lehetőségem nyílik a […]

Mireisz László

A Tan Kapuja Buddhista Egyház elnöke, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanítója (buddhista filozófia, buddhista gyógyászat, szimbólumrendszerek) Egy buddhista tanítót két dologgal lehet zavarba hozni. Az egyik az, hogy tegyen ki magáról fotót, a másik pedig az, hogy írjon magáról egy bemutatkozást. Ez pedig azért van így, mert Buddha világosan kijelentette, hogy „az Emelkedett a […]

Karsai Gábor

Karsai_Gabor_Zsolt

Karsai Gábor A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanítója és rektora(filozófiatörténet, tudatfilozófia, folyamatfilozófia, természetfilozófia, metafizika) Filozófia Eredendően mindig nagy kereső voltam, szerettem volna megértésre jutni. Filozófiát, ógörögöt és latint tanultam a Szegedi Egyetemen, amikor rájöttem, hogy a kérdéseim között olyanok is vannak, amelyekre más módszerekkel, más helyen kell további válaszokat keresnem, így jelentkeztem a Főiskolára 1995-ben. […]

Dr. Németh Norbert

Dr. Németh Norbert A Tan Kapuja Buddhista Főiskola főiskolai adjunktusa (buddhista alaptanítások, buddhista eszmetörténet, tantrikus buddhizmus, buddhista pszichológia, buddhizmus és halál, buddhizmus és misztika ) Amikor A Tan Kapuján először találkozom az elsőéves évfolyamokkal, rendszerint megemlítem, hogy ha visszatekintek a főiskolai pályafutásomra, néha úgy érzem magam, mint valami pionír. Az egészben az a különös, hogy […]

Megszakítás