Dr. Balikó György

Dr. Balikó György A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára(filozófia, filozófiatörténet) Az ELTE Bölcsészettudományi Karán végeztem filozófia szakon, később itt is szereztem doktori fokozatot. Azóta hivatalos helyeken nevem mellett díszeleg a rövidítés: PhD – a Phelesleges tudományok Doktora. Hová tettem a könyvet? Az egyetem elvégzése után először egy antikváriumban dolgoztam, majd ezt követően A Tan Kapuja […]

Dr. Kuzder Rita

Dr. Kuzder Rita A Tan Kapuja Buddhista Főiskola docense(klasszikus tibeti nyelv, tibeti buddhista filozófia és buddhista szimbológia) Kisgyerekként arról álmodoztam, hogy sok nyelvet fogok beszélni és beutazom az egész világot, felkeresem az ókori világ nevezetes és még fel nem fedezett helyeit, sőt a nyelvtudásommal majd megfejtek olyan írásokat, szövegeket, ami nagy jelentőségű lesz a világ […]

Földiné Irtl Melinda

Földiné Irtl Melinda A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanítója (jóga, meditáció, buddhista pedagógia, buddhista alaptanítások, buddhista ökológia ) Az álom és a valóság megismerésének vágya kísér gyermekkorom óta. A jóga áldása informálisan kilenc éves korom óta támogatja ezt a megismerő folyamatot, de azokról a szavakról, hogy Buddhizmus és Jóga valójában csak tizenegy-tizenkét évesen szereztem tudomást […]

Cser Zoltán

cser_zoltan

Cser Zoltán A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanítója, A Tan Kapuja Buddhista Egyház igazgatója(meditáció, tibeti buddhizmus, jóga, buddhista gyakorlat) A hagyományos tanító az, aki érti, amit tanít, megvilágítja a téziseit, darabokra szedi, logikai összefüggéseket mutat föl, majd a vizsgán elvárja, hogy a hallgatók is értsék, amit ő megértett. A legfontosabb kérdés: Értitek? És ha értik, […]

Komár Lajos

Komár Lajos A Tan Kapuja Buddhista Főiskola főiskolai adjunktusa (a mahájána buddhizmus története, mahájána szövegelemzés ) Rejtő Jenő unokája vagyok én, esőhívő, tornacipős proletár. Születtem 1967-ben, mint egészen kis csecsemő. A festői szépségű Ferencvárosban látott meg a napvilág, amely azóta mit sem változott. Budapesttől Budapestig Így értem el a tizenhatodik életévemet már kora ifjúságomban. Miután […]

Dr. Fórizs László

forizs_laszlo

Dr. Fórizs László A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanítója(szentirat-ismeret, szentirat-fordítás, ismeretelmélet, logika, ind filozófia) Elérhetőség E-mail cím: forizs.laszlo@tkbf.hu Szakmai önéletrajz Születési dátum: 1959Végzettség:  ELTE TTK fizikus szak, 1987 ELTE PPK tanár szak, 2006 Szakképzettség:  Okleveles fizikus, ELTE TTK, 1987 Középiskolai fizika tanár, ELTE TTK, 2006 Munkakör:  A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, főiskolai tanár Tudományos fokozat: PhD […]

Takács László

Takács László A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára, főiskolai docense Zavarban vagyok. Mit is lehetne egy vénülő buddhista eseménytelen életéről írni? Elalszunk, felébredünk, megint elalszunk, megint felébredünk, közben csinálunk ezt-azt, satöbbi. Az egész summázatát talán e régi versem foglalja össze. Sajnos évente át kell írnom a benzin-árak változásához igazítva. A többi mindmáig aktuális. Mert mi […]

Szathmári Botond

Szathmári Botond A Tan Kapuja Buddhista Főiskola adjunktusa (tibeti buddhizmus, vallástörténet, filozófiatörténet, kulturális antropológia) Keresés Amióta az eszemet tudom, sok minden iránt érdeklődő és kutató embertípus voltam és vagyok ma is. Mivel a titkok nagyon izgattak, és a tudományokban való előremenetelem a titkok szertefoszlásához vezetett, talán ez is – no meg néhány művész és filozófus […]

Dr. Schreiner Dénes

Dr. Schreiner Dénes A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára (filozófiatörténet, vallásfilozófia, vallás és művészet, etika, mítoszelmélet) Általános és középiskolai tanulmányaimat a Szinyeiben végeztem, a matematika mellett a biológia és a földrajz érdekelt főképp. Van két lánytestvérem, szüleink mérnökök voltak, én természettudományos pályára készültem. Aztán úgy 16 éves koromtól fogva elkezdett érdekelni a zene, a film […]

Dr. Körtvélyesi Tibor

Dr. Körtvélyesi Tibor A Tan Kapuja Buddhista Főiskola főiskolai docense (buddhista szentirat-ismeret, tudományos módszertan, páli nyelv és szövegolvasás, szanszkrit nyelv) Ez a különös lény 1988-ban kapott testet, mégpedig Székely Kálmán rajzasztalán. Valószínűleg addig legföljebb csak néhány bráhmin képzeletében létezett, ki tudja milyen formában. Az ábrázolás a Szanszkrit nyelvtan című könyvem borítójához készült egy Rigvéda versrészlet […]