Főoldal > Dr. Majer Zsuzsa

Dr. Majer Zsuzsa

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola docense
(Klasszikus tibeti nyelv, buddhista szentirat-ismeret 2. – Tibeti egzegézis)

Hátterem

A tibetisztika-mongolisztika és buddhizmuskutatás területéről csatlakoztam a Főiskola közösségéhez. Miközben kínai szakra készültem, egy tibeti nyelvtanfolyamon való részvételem és a buddhizmus iránti érdeklődésem hatására a mongol szakra is felvételiztem. Tudtam, hogy ez utóbbira járva lehetőségem nyílik a tibeti buddhizmus élőben történő tanulmányozására is, hiszen minden hallgató kijut részképzésre Mongóliába. Ez be is jött! Bár az egyetemi éveim után szinte végig stresszes, idő- és lélekölő irodai, vagy „multi-közegbeli” munkahelyeken dolgoztam (publikációim és eredményeim ilyen terhelő körülmények között jöttek létre), mégis volt fény az éjszakában. Pályázatok és támogatások révén kilenc alkalommal gyűjthettem Mongóliában élményeket és tudást, a leghosszabb ott tartózkodásom másfél év volt.

A legtöbbet a fővárosi Dashchoilin kolostorban fordultam meg. Sajnos fő tanítóm, a kolostori főiskola vezetője és tanára – aki a mongol, tibeti és indiai írások mindegyikén művészi kalligráfiák, díszítőírások készítője is volt – 2021 elején eltávozott, ahogy ők mondják, „buddhává vált”. Szerencsére azonban a lámák közt sok más barátom, segítőm volt és van. Mongólia legtöbb megyéjében jártam, egy országos jelentőségű kutatásban, szakmai anyagok előkészítésében is nagy részem volt. A kolostorok történetét, helyszíneit, idős lámákkal készített interjúkon keresztül az 1937-es kolostorrombolások előtti vallási életet, az újjáéledő vallást és annak szertartásrendszerét, szertartásszövegeit tanulmányoztam. Doktori disszertációm utóbbit érinti. Tanulmányoztam a Cam táncot és sok más szertartást, a mongol jellegzetességeket vizsgálva. Később egy speciális szertartási területtel, a mongol buddhizmus tibeti nyelvű halotti szertartásaival és ezek szövegeivel foglalkoztam terepen is, beleértve a 49 nap és a temetés, a megemlékezések szertartásait, de a hozzátartozók védelméért bemutatott rituálékat is, melyek célja egy újabb haláleset elkerülése, az egészség, jólét biztosítása. Ebben nagy segítségemre volt, hogy 3 éves posztdoktori kutatói állást és támogatást nyertem el az ELTE Mongol és Belső-ázsiai Tanszékén. Jelenleg is ez a téma, ezek a szövegek érdekelnek.

Civilben

Spirituális szemléletű gyászfeldolgozás segítéssel és a haldoklással-halállal-halál utáni időszakkal kapcsolatos segítségnyújtással foglalkozom lassan 10 éve. Számomra ez a munka összefonódik tibeti buddhista hátteremmel, annak a témába vágó tanításaival. Persze ez merőben más, mint a tudomány világa – az érzelmek, a belső munka és a megfoghatatlan témáját érinti, nagyon nehéz helyzetekben. Ezt a kutatómunkától élesen elkülönítve kezelem.

Oktatás

A nyelvtanításban az élményközpontúság vezérel, mert ez volt, ami engem is benne tartott ebben a világban. Amikor a nyelv, a szöveg tanulmányozásán keresztül megérkezik az élmény, a terepen közvetlenebben tudunk általa kapcsolódni, vagy akár a Tanítás is könnyebben megmutatkozik. A nyelvet egyetemi tanulmányaim mellett részben mongol lámáktól tanultam, közöttük használtam, ahol a recitálás, a szertartások világa érintett meg. Ebből merítve szeretnék a nyelvórákon én is élményt átadni. Az oktatás egy részében memoritereken, tibeti buddhista imákon keresztül is ismertetem meg a hallgatókat a nyelvvel, úgy, ahogy az a kolostorokban, közösségekben ma is használatban van: megmutatni egy „holt” nyelv (az írott tibeti) élő oldalát.

Szeretném megmutatni azt is, hogy – érdeklődés és némi, a szövegelemzést elősegítő technikai tudás által vezérelve – még kezdetleges nyelvtudással is feltárható egy-egy szövegrészlet értelme, és ezen élménnyel felvértezve az ember legközelebb is neki tud ülni a munkának. A modern segédanyagok és technikai kellékek széles tárháza pedig segíti saját korlátaink átlépését.

Fordítás

A 84.000: Translating the Words of the Buddha projektben 2018 óta vagyok a fordítócsoport vezetője. Irodalmi angolra ültetjük át a tibeti kánon szövegeit, szószedettel, összefoglalóval, bevezetővel, bibliográfiával és jegyzetekkel, hogy ezek teljességükben elérhetővé váljanak a gyakorlók számára egy világnyelven is. Leterhelő munkám mellett csak néhány rövidebb szövegre volt időm: remélhetőleg most ebben a szakmai munkában is nagyobb részem lehet, esetleg a jövőben tibetis diákokat bevonva a fordítócsoportba.

Mottóm

Ezek után már bevallhatom: sosem volt nyelvtehetségem, és a lexikális-bemagolt tudásom is elenyésző (minden csak addig érdekel, amíg megértem, az agyamban tárolni nincs érdekem)! Ha nekem pusztán az érdeklődésemre és a lelkesedésemre építve sikerült a tibetisztika-mongolisztika és a buddhizmuskutatás területén ennyi mindent megélnem és elérnem, másnak is sikerülhet. Szerintem érdemes belevágni!

Végzettség: 
 • Angol nyelvtanár szak, BDF (2004)
  • Szakdolgozat címe: Romantic Orientalism
 • Tibeti szak, ELTE BTK (2003)
  • Szakdolgozat címe: A szenthely-leírás műfajai a tibeti irodalomban
 • Mongol szak, ELTE BTK (2002)
  • Szakdolgozat címe: A mongol kolostorok tárgyi világa. Terminológia.

Egyéb felsőfokú tanulmányok

 • Kulturális Antropológia szak, ELTE BTK (1997-2001)
 • Buddhista Program, ELTE BTK (1999-2003)

Középiskolai tanulmányok

 • érettségi, Kaffka Margit Gimnázium, rajz tagozat (1993)
Tudományos fokozat: 
PhD ELTE BTK, mongol nyelvészeti doktori program, 2009 
 • Disszertáció címe: A Comparative Study of the Ritual and Ceremonial Practice in Present-Day Mongolian Monasteries
 

Eddigi oktatási, kutatási, fordítói tevékenység, egyéb megbizatások: 

 • 2018. január 1 – A 84.000, Translating the Words of the Buddha projektben az Alexander Csoma de Kőrös Translation Group, majd később az Āli Kāli Translation Group fordítócsoport vezetője és fordítója. Kanjur és Tanjur szövegek fordítása tibetiről angol nyelvre, szószedettel, összefoglalóval, bevezetővel, bibliográfiával és jegyzetekkel ellátása.
 • 2015. október 1 – 2018. szeptember 31., tudományos munkatárs, ELTE BTK, Távol-keleti Intézet, Mongol és Belső-ázsiai Tanszék. NKFI Hivatal PD támogatás (OTKA) keretében, PD 116108 azonosítószámmal: „Tibeti halotti rítusok a mongol buddhizmus gyakorlatában: szertartásrend, szövegtipológia és szövegfeldolgozások” címmel.
  Egyéb egyetemi feladatok elvégzése: PhD témavezetés, bírálóbizottság tagja PhD védéseken, előzetes doktori bírálat készítése, doktori záróvizsga bizottság vizsgáztató tagja.
 • 2010. szeptember 1- 2013. augusztus 31., Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma).
  Kutatási téma: „A mongol buddhizmus kolostori rendszere, főbb kolostorai és egyházatyáik tevékenysége a 17. századtól a 20. század elejéig”
 • 2007. május-augusztus, kutató, ARTS Council of Mongolia – Gandantegchenlin kolostor: Documentation of Mongolian Monasteries projekt (a Mongólia régi kolostorainak jelenlegi állapotát és a buddhizmus mai állapotát feltáró nemzetközi kutatómunka)
  4 hónapos kutatómunka Mongólia 3 megyéjében. A project számára a kutatási módszertant és kérdőíveket Teleki Krisztinával dolgoztuk ki, melyeket az országos kutatás során az összes többi kutatócsapat is egységesen használt (877 tételből álló mongol-tibeti-angol glosszárium, az idős szerzetesek meginterjúvolásának módszertana és kérdőíve, a felélesztett mai kolostorok működéséről kitöltendő kérdőív, és az egykori lerombolt kolostori helyszínek dokumentálása során használt kérdőív).
 • 2005. szeptember – 2006. április, kutató, ARTS Council of Mongolia: Documentation of Mongolian Monasteries projekt
 • 2002/2005, ösztöndíjas doktorandusz, ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola (Belső-ázsiai Tanszék)
 • 2002/2003, részmunkaidős könyvtáros, ELTE BTK, Department of Inner-Asian Studies
 • 2003/2004, Óraadó, ELTE BTK Belső-ázsiai Tanszék, őszi félév: Mongol buddhista terminológia előadás és szeminárium (tibeti és szanszkrit párhuzamokkal)
 • 2000/2001, Gyakornok, óraadó, ELTE BTK Belső-ázsiai Tanszék, tavaszi félév: Tibeti műveltség előadás
 • 1999/2000, Gyakornok, óraadó, ELTE BTK Belső-ázsiai Tanszék, tavaszi félév: Tibeti műveltség előadás, Klasszikus tibeti nyelvtan 2. szeminárium

OKTATÁSSAL-VIZSGÁZTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYETEMI FELADATOK ELLÁTÁSA

 • 2015 – 2018 (ELTE BTK, Távol-keleti Intézet, Mongol és Belső-ázsiai Tanszék):
  PhD témavezetés
  bírálóbizottság tagja PhD védéseken
  előzetes doktori bírálat készítése
  doktori záróvizsga bizottság vizsgáztató tagja

OKTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB RÖVID MEGBIZATÁSOK

 • 2018. augusztus 27. – szeptember 2., oktató, mongol országismereti tábor (A mongol buddhizmus története és Mongol buddhizmus ma előadás), Lakitelek, ELTE Mongol és Belső-ázsiai Tanszék – Népfőiskola Alapítvány, Lakitelek
 • 2017. augusztus 28. – szeptember 3., oktató, mongol műfordító tábor 4. (fordítási gyakorlatok), valamint mongol országismereti tábor (Mongol buddhizmus előadás), Lakitelek, ELTE Mongol és Belső-ázsiai Tanszék – Népfőiskola Alapítvány, Lakitelek

OKTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ TAPASZTALATOK AZ EGYÉB MUNKAVISZONYOK KÖRÉBŐL

 • 2013. december 09 – 2014. március 31, oktató, Türr István Képző és Kutató Intézet – Budapest (Magyarország): Felnőttoktatás keretében alapkompetencia tanfolyamon alapkompetenciák (számolás és olvasás-írás újraaktivizálás, tanulástechnika, mentálhigiéné, életvitel) oktatása egy 21 fős, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező csoport számára.
 • 2006 – 2007, angol nyelvtanár – pedagógus, Budai Sport Általános Iskola: angol nyelv oktatása a 2-8. évfolyamon
 • 2005 – 2006, angol nyelvtanár, Dashchoilin Főiskola (Ulánbátor, Mongólia): Angol nyelv és Dharma English oktatása, vizsgáztatás, konzultáció (egyéni oktatás), szakmai fordítások (mongol nyelvről angol nyelvre), tolmácsolás.

Tagság:

 • MTA Köztestülete (köztestületi azonosító: 19690)
 • Central Eurasian Studies Society (CESS)
 • European Society for Central Asian Studies (ESCAS)
 • Kőrösi Csoma Társaság
 • Mongol-Magyar Baráti Társaság
 • Tibet Társaság

Eddigi tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása: 

 • 2015. október 1 – 2018 szeptember 31., NKFI Hivatal PD támogatás (OTKA), PD 116108 azonosítószámmal: „Tibeti halotti rítusok a mongol buddhizmus gyakorlatában: szertartásrend, szövegtipológia és szövegfeldolgozások” címmel (ELTE BTK, Távol-keleti Intézet, Mongol és Belső-ázsiai Tanszék)
 • 2010. szeptember 1- 2013. augusztus 31., Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma)
  Kutatási téma: „A mongol buddhizmus kolostori rendszere, főbb kolostorai és egyházatyáik tevékenysége a 17. századtól a 20. század elejéig”
 • 2009. június-szeptember, 3 hónap, Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
 • 2007. május-augusztus, 4 hónap, Stein Arnold Exploration Fund, Brit Akadémia: támogatás terepmunkára
 • 2007. május-augusztus, 4 hónap, utazási támogatás (OTKA 62501-es pályázat, Birtalan Ágnes témavezető)
 • 2007. május-augusztus, 4 hónap, A Tan Kapuja Buddhista Alapítvány támogatása az ARTS Council of Mongolia projektjében való résztvételre
 • 2006 december, A Tan Kapuja Buddhista Alapítvány: utazási támogatás a Young Mongolists’ European Workshop konferenciára (Songeons, Franciaország)
 • 2005 szeptember-2006 február, 6 hónap, Magyar Ösztöndíj Bizottság: kutatói ösztöndíj a Mongol Állami Egyetemre
 • 2005. január – 2006. április, 15 hónap, A Tan Kapuja Buddhista Alapítvány támogatása terepmunkára
 • 2004. június-szeptember, 3 hónap, Magyar Ösztöndíj Bizottság: kutatói ösztöndíj a Mongol Állami Egyetemre
 • 2001/2002, Köztársasági Ösztöndíj (Oktatási Minisztérium, Magyar Köztársaság Oktatási Minisztere által)
 • 2001. június-augusztus, 2 hónap, Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, Diákcsere Mozgalomért Szakalapítványa: ösztöndíj a Mongol Állami Egyetem Buddhista Tudományok Tanszékére
 • 2001. június-augusztus, 2 hónap, A Tan Kapuja Buddhista Alapítvány támogatása terepmunkára
 • 1999. március-augusztus, 6 hónap, Magyar Oktatási Minisztérium, Magyar Ösztöndíj Bizottság: részképzéses ösztöndíj a Mongol Állami Tanárképző Egyetemre
 • 2000/2001 tavaszi félév, Tudományos Ösztöndíj, 2. fokozat, ELTE BTK, Budapest (Az ’A szenthelyleírás egy tibeti műfaja: a dkar-cshag irodalom’ című dolgozattal)
 • 1999/2000 tavaszi félév, Tudományos Ösztöndíj, 3. fokozat, ELTE BTK, Budapest (Az ’A mongol kolostorok tárgyi világa’ című dolgozattal)
  2001. április, XXV. OTDK, Humántudományi Szekció, Történelem tagozat, 3. helyezés (A mongol kolostorok tárgyi világa. Terminológia. című dolgozattal) (Országos Tudományos Diákköri Tanács)
 • 2001/2002 tavaszi félév, Orientalista TDK, első helyezés, ELTE BTK, Budapest (Az ’Áldozatok és kellékek a mongol buddhizmus szertartásrendszerének tükrében’ című dolgozattal)
 • 1999/2000 tavaszi félév, Orientalista TDK, 2. helyezés, ELTE BTK, Budapest (Az ’A mongol kolostorok tárgyi világa’ című dolgozattal)
 • 2001/2002 őszi félév, Tudományos Ösztöndíj, 3. fokozat, ELTE BTK, Budapest (Az ’A mongol kolostorok tárgyi világa. Terminológia és ismertetés’ című dolgozattal)

TEREPMUNKÁK, KUTATÓÚTAK — ÖSZTÖNDÍJAK ÉS TÁMOGATÁSOK

 • 2017. június-augusztus, 2 hónap
  Terepmunka: mongol kolostorokban a halálesetet követő (főként 49 nap alatti) szertartások, halotti és temetési szertartások témakörében, különös tekintettel ezek szertartási szövegeire. Interjúk mongol lámákkal a halotti szertartásokról temetkezési szokásokról, kapcsolódó szertartásszövegekről. Az elhunyt otthonában végzett, és a hozzátartozók védelmére haláleset után bemutatott szertartások megfigyelése és szövegeik gyűjtése, vizsgálata.
  Támogatás:
  • NKFI Hivatal PD támogatás, PD 116108 azonosítószámmal: „Tibeti halotti rítusok a mongol buddhizmus gyakorlatában: szertartásrend, szövegtipológia és szövegfeldolgozások” címmel
 • 2016. június-július, 2 hónap
  Terepmunka: mongol kolostorokban a halálesetet követő (főként 49 nap alatti) szertartások, halotti és temetési szertartások témakörében, különös tekintettel ezek szertartási szövegeire. Interjúk mongol lámákkal a halotti szertartásokról temetkezési szokásokról, kapcsolódó szertartásszövegekről. Temetések megfigyelése, szertartásrendjük és szövegeik vizsgálata.
  Támogatás:
  • NKFI Hivatal PD támogatás, PD 116108 azonosítószámmal: „Tibeti halotti rítusok a mongol buddhizmus gyakorlatában: szertartásrend, szövegtipológia és szövegfeldolgozások” címmel
 • 2009. június-szeptember, 3 hónap
  Mongol Állami Egyetem, Monacói Prehisztorikus Antropológiai Múzeum
  Hármas kutatási cél megvalósítása az 1937 előtti mongol kolostorokkal kapcsolatban: További interjúk idős szerzetesekkel egykori kolostoraikról: A 2005-2007-ben felkeresett azon kolostori helyszínek történetének további kutatása, melyekről egykori szerzeteseikkel interjú is készült, így ezekről részletes elsőkézi információk feldolgozása lehetséges. A közülük még élő szerzetesekkel további interjúk rögzítése a terepen látottak alapján bővítve a kérdéseket. [összesen 28 interjú készült 2009-ben idős szerzetesekkel (kettő vidéken, a többi Ulánbátorban), közülük 5 első alkalommal].
  Terepfelmérés újabb egykori kolostori helyszíneken: A monacói Prehisztorikus Antropológiai Múzeum projektje keretében a Tsetserleg városában, Arkhangai megye központjában lévő Zaya gegeen kolostor történetének kutatása: helyi idős emberektől adatgyűjtés / interjúk [24 interjú, ebből egy idős lámával], archívumi kutatások, a megmaradt épületek egyikében felélesztett kolostori közösség és mai szertartási gyakorlatának vizsgálata, a kolostor és az egykor alá rendelt kisebb kolostorok és szentélyek helyszínének dokumentálása.
  Könyvtári kutatómunka: Előzetes könyvtári kutatások alapján kiválasztott tibeti nyelvű szenthelyleírások feldolgozása. Közülük néhány ezen egykori kolostorokhoz kapcsolódik.
 • Ösztöndíj:
 • Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (Magyar Ösztöndíj Bizottság)
 • 2007. május-augusztus, 4 hónap
  Részvétel a Mongólia régi kolostorainak jelenlegi állapotát és a buddhizmus mai állapotát feltáró nemzetközi kutatómunkában (Documentation of Mongolian Monasteries, ARTS Council of Mongolia- Gandantegchenlin kolostor)
  Terepmunka:
  Töw, Öwörkhangai és Dundgow’ megyékben: egykori kolostorok (150 db) romjainak dokumentálása, interjúk idős egykori szerzeteseikkel (35 db, 16 interjú helybéli öregekkel). A mai szentélyek (40 db) működésének dokumentálása, interjúk készítése szerzeteseikkel (23 db). (3 hónap)
  Ulánbátorban: 9 új interjú készítése Ulánbátorban élő idős szerzetesekkel, anyaggyűjtés az 1937-es kolostorrombolás előtti régi mongol kolostorokról. 3 új, 2006 után nyílt szentély működésének dokumentálása. (május, augusztus)
  Támogatások:
  • Stein Arnold Exploration Fund, Brit Akadémia: támogatás terepmunkára ‘idős lámák emlékezete régi kolostori helyszínekről’ címmel
  • utazási támogatás a fenti terepmunkára az ELTE Belső-ázsiai Tanszéke és a Mongol Akadémia Nyelvi és Irodalmi Intézete közötti kutatócsere együttműködés keretében (OTKA 62501-es pályázata)
  • A Tan Kapuja Buddhista Alapítvány támogatása az ARTS Council of Mongolia projektjében való résztvételre
 • 2005. január – 2006. április, 15 hónap
  Terepmunka, archívumi és könyvtári kutatómunka Mongóliában
  Terepmunka, archívumi és könyvtári kutatómunka:
  a régi mongol főváros (Ikh khüree) kolostorairól és szentélyeiről: a kutatási eredmények felajánlva a Documentation of Mongolian Monasteries projekt számára (ARTS Council of Mongolia – Gandantegchenlin kolostor). (2005 szeptember-2006 április, 7 hónap)
  Terepmunka:
  Ulánbátor és Mongólia központi megyéjének kolostoraiban: interjúk készítése a jelenleg ezekhez tartozó idős lámákkal (85-106 éves lámák, szám szerint 31), anyaggyűjtés az 1937-es kolostorrombolás előtti régi mongol kolostorokról. (2006 február- március, 2 hónap)
  Az ulánbátori Dashchoilin kolostorban, valamint az Ulánbátorban működő 32 más kolostorban és szentélyben: éves szertartásrendszerük vizsgálata.
 • (2005 január-2006 április, 15 hónap)
  Ösztöndíjak és támogatások:
  • Magyar Ösztöndíj Bizottság: 6 hónapos kutatói ösztöndíj a Mongol Állami Egyetemre, 2005 ősz (2005 szeptember-2006 február)
  • A Tan Kapuja Buddhista Alapítvány támogatása terepmunkára
  2004. június-szeptember, 3 hónap
  Terepmunka és könyvtári kutatómunka Ulánbátorban
  Terepmunka:
  Dashchoilin kolostor, Ulánbátor: Áldozatok, kellékek, szertartáseszközök, tárgyi világ terminológiájának vizsgálata, a nyári időszak szertartásainak tanulmányozása. (3 hónap)
  Könyvtári kutatómunka:
  A Mongol Állami Könyvár tibeti gyűjteményében: A mongol szenthelyekre vonatkozó tibeti nyelvű leírások tanulmányozása
  Ösztöndíj:
  • Magyar Ösztöndíj Bizottság: 3 hónapos kutatói ösztöndíj a Mongol Állami Egyetemre, 2004 tavasz (június-szeptember)
 • 2001. június-augusztus, 2 hónap
  Terepmunka az ulánbátori Dashchoilin kolostorban, a kolostor működésének és a szertartásrendszer alapjainak megismerése.
  Ösztöndíjak és támogatások:
  • Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, Diákcsere Mozgalomért Szakalapítványa: ösztöndíj a Mongol Állami Egyetem Buddhista Tudományok Tanszékére, 2001 nyár, 2 hónap
  • A Tan Kapuja Buddhista Alapítvány támogatása terepmunkára
 • 1999. március-augusztus, 6 hónap
  Tanulmányok a Mongol Állami Tanárképző Egyetem Mongol Nyelv Tanszékén (1999 tavasz, 3 hónap)
  Terepmunka vidéki mongóliai kolostorokban (1999 nyara, 3 hónap)
  Ösztöndíj:
  • Magyar Oktatási Minisztérium, Magyar Ösztöndíj Bizottság: részképzéses ösztöndíj a Mongol Állami Tanárképző Egyetemre, 1999 tavasz, 3 hónap

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK, ELŐADÁSOK

 • 2018. november 22., Állatok a világ vallásaiban. Vallástörténeti workshop. ELTE BTK – PPKE BTK: A „Keselyűhívás” buddhista halotti szertartása a mongoloknál
 • 2018. november 5-7., The Image as Instrument and as Reflection of Ritual in Central Asia and the Himalaya: from Antiquity to the Present, UNIOR University di Napoli L’Orientale Dipartimento Asia, Africa e Mediterrano – SEECHAC Société Europeenne pour L’Etude des Civilisations de L’Himalaya et de L’Asie Centrale – ISMEO, Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e L’Orie’te, Centro Studi sul Buddhismo, UNIOR, Centro Studi su Asia Centrale Tibet Iran, DAAM, Nápoly, Olaszország: On a text of mantra recitation and sādhana of Avalokiteśvara based on the Soyombo symbol, written by Öndör gegeen Zanabazar, the first head of Mongolian Buddhism
 • 2018. május 6-9., The Second International Conference „Mongolia and the Mongols: Past, and Present”, Warsaw, Poland, University of Warsaw, előadás és tervezett cikk angol nyelven: Texts for ‘Calling the Vultures’ from Mongolia
 • 2018. május 3., Workshop on Mongolian Buddhism, dedicated to the Ceremonial Reception of the Mongolian Buddhist Canon and Mergen Gegen Monastery’s Sutra Collection at Eötvös Loránd University, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Mongol és Belső-ázsiai Tanszék, Mongolisztikai Kutatóközpont, Buddhizmus-kutatás Központja, Mongólia magyarországi nagykövetségével együttműködve (a Khyentse Foundation, a Tan Kapuja Buddhista Egyház és a Mönkhiin Urlag Gallery támogatásával), előadás mongol nyelven: Burkhan boloochdiin khoitiin zan üiliin talaar Mongold khiisen sudalgaa (Terepmunka Mongóliában a halotti szertartásokról)
 • 2018. március 25., Muditá – Idősek Dharma Közössége, tudománynépszerűsítő előadás: A mongol buddhizmus
 • 2017. október 26., Kőrösi Csoma Sándor és a magyar őshazakutatás, Ungariin töwd sudlaach Kööröshi Choma Shaandor ba ungaruudiin garal üüseliin sudalgaa, Pódiumbeszélgetés az ulánbátori magyar nagykövetség és az ELTE Belső-ázsiai Tanszéke, valamint Mongolisztikai Kutatóközpontja szervezésében, Ulánbátor, előadás mongol nyelven: Kőrösi Csoma Sándor tibetológiai kutatásai és hagyatéka
 • 2017. május 5., Újjászületés és megszabadulás a Buddhizmusban konferencia, ELTE BTK, Buddhizmus-kutatás Központja a Khyentse Foundation támogatásával, Előadás és tervezett cikk magyar nyelven: ’pho ba és ’pho krid gyakorlatok speciális szövegei Mongóliában
 • 2017. április 24-25., Mongolian Buddhism: “Buddhism in Practice” konferencia [’Mongol buddhizmus: „Buddhizmus a gyakorlatban” konferencia’], ELTE BTK, Mongol és Belső-ázsiai Tanszék, Mongolisztikai Kutatóközpont, Előadás és cikk angol nyelven: The „Mongolian Books of the Dead”: outcomes of a fieldwork
 • 2017. február 25., Terepmunka 21. században a Távol-Keleten konferencia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport – MTA Néprajztudományi Intézet, PPKE BTK Sophianum, előadás és cikk magyar nyelven: Kolostori kutatómunka Mongóliában
 • 2016. november 10., Halál és szakralitás vallástörténeti workshop, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, PPKE BTK Sophianum, Előadás: A tudatosság vezetése, tiszta földek, kívánságimák a jó születésért, megtisztítás, erénygyűjtés: a mongol buddhizmus temetési szertartásai
 • 2016. október 14–15., „PURUM ET IMMUNDUM” címmel tudományos konferencia a vallási tisztaság és tisztátalanság témakörében, ELTE BTK Vallástudományi Központ, Előadás és cikk: A bűnök rituális megtisztítása, tabuk: A holttest kezelése és az elhunyt tudatosságának segítése a mongol buddhizmus halotti szertartásaiban
 • 2016. szeptember 30., Kutatók éjszakája, ELTE BTK Mongol- és Belső-ázsiai Tanszék, tudománynépszerűsítő előadás: A mongol buddhizmus fő imája Öndör gegen Dzanabadzar, az első mongol egyházfő tollából
 • 2016. május 17., Traveling to the Heart of Asia: A History of Western Encounters with Mongolia Workshop [’Utazás Ázsia szívébe: Nyugatiak találkozása Mongóliával Worshop ], Brno, Department for the Study of Religions, Faculty of Arts, Masaryk University, Előadás és cikk angol nyelven: On After-Death Ritual Texts Mentioned by Travellers (A. M. Pozdneev and Bálint Gábor of Szentkatolna) [’Halotti szertartások szövegei utazók leírásaiban (A. M. Pozdneev és Szentkatolnai Bálint Gábor’]
 • 2016. február 28., május 22., november 02., Muditá – Idősek Dharma Közössége, 3 alkalmas tudománynépszerűsítő előadás: Halálra való tudatos felkészülés, haldokló segítése és a gyászfeldolgozás gyakorlatai buddhista szemléletben 1-3.
 • 2016. január 26., Kőrösi Csoma Társaság előadás (felolvasó ülés), Előadás: Tibeti buddhista halotti szertartások a mongol buddhizmus gyakorlatában
 • 2015. november 23-24., The International Conference ”Mongolia and the Mongols: Past and Present” [’”Mongólia és a mongolok: múlt és jelen” nemzetközi konferencia’], Warsaw, Poland, University of Warsaw, Section of Inner Asian Studies, Faculty of Oriental Studies, Előadás angol nyelven: Mongolian Mourning and Burial Traditions and Tibetan Bardo-Teachings and After-Death Rites in Mongolia [’Mongol temetkezési szokások és a tibeti buddhizmus bardó tanításai és halotti szertartásai Mongóliában’]
 • 2014. június 09., Skanzen, tudománynépszerűsítő előadás: Vallás a romokon: Egykori és mai kolostori helyszínek kutatása
 • 2015. április 16-17., Mongolian Buddhism – Past, Present and Future, International workshop dedicated to the 380th anniversary of the birth of Öndör Gegeen Zanabazar [’Mongol buddhizmus – Múlt, jövő és jelen nemzetközi workshop Öndör Gegeen Zanabazar születésének 380. évfordulójának szentelve’], ELTE BTK Mongol- és Belső-ázsiai Tanszék – Mongolisztikai Kutatócsoport – Buddhizmus Kutatás Központja – MTA Néprajzi Kutatóintézet, Előadás és cikk angol nyelven: Preliminary Notes on Tibetan After-Death Rites in Mongolian Buddhist Practice: Texts, Text types, Ceremonial System [’Előzetes jegyzetek a tibeti halotti szertartásokról a mongol buddhizmus gyakorlatában: szövegek, szövegtípusok, szertartásrendszer’]
 • 2010. március 11., Mongol-ungariin soyol, shinjlekh ukhaanii khariltsaa, khamtiin ajillaga 60 jild [A magyar–mongol tudományos és kulturális kapcsolatok 60 éve konferencia], Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest, Előadás mongol nyelven Teleki Krisztinával: Mongoliin burkhan shashnii sudlaliin arga baril [’Új módszerek a mongol buddhizmus kutatásában’]
 • 2009. szeptember 03-05., European Society for Central Asian Studies (ESCAS) XI. Conference: ’Studying Central Asia: In Quest for New Paths and Concepts?’ [European Society for Central Asian Studies XI. konferencia: ’Közép-ázsia kutatás: új utak és koncepciók?’], ’Concepts of Space and Use of the Environment in Central Asia’ panel [’A tér és a környezet használatának fogalmai’ panel], Central European University, Budapest, Előadás és cikk angol nyelven: ’Monasteries in the Mongolian Landscape Once and Today’ [’Kolostorok a mongol tájban egykor és ma’]
 • 2009. április 03., Orientalista Nap 2009 konferencia, MTA Orientalisztikai Bizottság —ELTE Távol-keleti Intézet, Budapest, Előadás és cikk: ’Kolostor és szentélytípusok a régi Mongóliában’
 • 2008. november 14-17., Contemporary Mongolia ’Transitions, Development and Social Transformations’ Conference [Kortárs Mongólia ’Átmenet, Fedjlődés és szociális átalakulás’ konferencia] University of British California, Program on Inner Asia, Institute of Asian Research, Peter Wall Institute for Advanced Studies, The Revival of Buddhism in Mongolia in the Context of Post-Socialist Society panel [Buddhista Újjáéledés Mongóliában a poszt-szocialista társadalom kontextusában témanapja], Buddhism and Contemporary Society Program, Institute of Asian Research & Department of Asian Studies, Canada, Vancouver, Előadás és cikk angol nyelven: ’Present-Day Mongolian Buddhist Temples: Continuation or Disjuncture with the Past and the Tibetan Buddhist Tradition’ [’Mai mongol kolostorok: a múlt folytatása vagy szakítás a múlttal és a tibeti buddhista hagyományokkal?’]
 • 2007. december 17., Ötven év terepmunka Belső-Ázsiában konferencia, ELTE BTK Belső-ázsiai Tanszék, Budapest, Előadás Teleki Krisztinával: ’Három megye egykori és mai kolostorai. Terepmunka 1937 előtti és 1990 utáni buddhista kolostorok helyszínein’
 • 2007. november 28., A buddhizmus helyi színei konferencia, MTA Néprajzi Kutatóintézet – Tan Kapuja Buddhista Fõiskola – Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, Előadás és cikk: ’Buddhista múlt és jelen a mongol vidéken’
 • 2007. február 27., Kőrösi Csoma Sándor Társaság ülése, Budapest, Előadás Teleki Krisztinával: ’Ulánbátor egykori és mai kolostorai. Két kutatás összegzése.’
 • 2007. január 02-07., Young Mongolist’s European Workshop and Conference [Ifjú mongolisták európai workshopja és konferenciája], Center for Mongolian & Siberian Studies, EPHE (Sorbonne), Songeons, Franciaország, Előadások angol nyelven Teleki Krisztinával: ’Old Temples of the Current Ulaanbaatar Area; Survey on the Currently working Temples of Ulaanbaatar’ [A mai Ulánbátor területének egykori kolostorai, A mai ulánbátori kolostorok és szentélyek], Powerpoint bemutató angol nyelven Teleki Krisztinával: ’Revival of the Tsam Dance in Mongolia’ [A Tsam tánc felélesztése Mongóliában], Teamwork téma angol nyelven: ’Revival and Rivalry of Buddhism and Christianity in present-day Mongolia’ [A buddhizmus újjáéledése és a kereszténység: rivalizáció Mongóliában], Poszterek Teleki Krisztinával angol nyelven: ’Bogdiin khüree – Paintings and Maps as sources’, ’Bogdiin khüree – Collecting Oral History from Old Monks’, ’Active Buddhist Monasteries – Ulaanbaatar, 2006’ [Bogdiin khüree – festmények és térképek mint források, Bogdiin khüree – idős lámák emlékezete, Aktív buddhista szentélyek Uláánbátorban 2006-ban]
 • 2004. november 30., III. Tibet Konferencia, Shambhala Tibet Központ, Budapest, Előadás Teleki Krisztinával: ’Hálaadó áldozat a haragvó istenségeknek’
 • 2004. július 15., Zaluu mongolch erdemtdiin zunii surguul’, olon ulsiin erdem shinjilgeenii khural [Ifjú mongolisták nyári egyeteme és nemzetközi tudományos konferencia], Mongol Tudományos Akadémia – Mongol Oktatási és Kulturális Minisztérium – Művelődési Egyetem, Ulánbátor, Előadás és cikk mongol nyelven: ’Süm khiidiin ed züilstei kholbogdoltoi ner tomiyoo’ [’A mongol kolostorok tárgyi világának szakszókincse’]
 • 2003. április, XXVI. OTDK, Humántudományi szekció, Veszprém, Előadás és dolgozat: ’Áldozatok és kellékek a mongol buddhizmus szertartásrendszerének tükrében. Terminológia.’
 • 2003. január, Orientalista Nap 2003, MTA Orientalisztikai Bizottság – ELTE Orientalisztikai Intézet, Budapest, Előadás és cikk: ’Szenthelyleírások, kolostortörténetek, zarándokutak a tibeti és mongol buddhista irodalomban’
 • 2001/2002 tavaszi félév, Orientalista TDK, ELTE BTK, Budapest, első helyezés, Előadás és dolgozat: ’Áldozatok és kellékek a mongol buddhizmus szertartásrendszerének tükrében’
 • 2001. április, XXV. OTDK, Humántudományi szekció, Történelem tagozat, Szeged, 3. helyzés, Előadás és dolgozat: ’A mongol kolostorok tárgyi világa. Terminológia.’
 • 1999/2000 tavaszi félév, Orientalista TDK, ELTE BTK, Budapest, 2. helyezés, Előadás és dolgozat: ’A mongol kolostorok tárgyi világa’
 • 2001/2002 őszi félév, Tudományos Ösztöndíj, ELTE BTK, Budapest, 3. fokozat, Tudományos dolgozat: ’A mongol kolostorok tárgyi világa. Terminológia és ismertetés’
 • 2000/2001 tavaszi félév, Tudományos Ösztöndíj, ELTE BTK, Budapest, 2. fokozat, Tudományos dolgozat: ’A szenthelyleírás egy tibeti műfaja: a dkar-cshag irodalom’
 • 1999/2000 tavaszi félév, Tudományos Ösztöndíj, ELTE BTK, Budapest, 3. fokozat, Tudományos dolgozat: ’A mongol kolostorok tárgyi világa’

Egyéb szakmai tevékenység

 • szerkesztési munka (konferenciakötet, ELTE BTK Belső-ázsiai Tanszék)
 • szakmai lektorálás (mongol irodalmi fordítókötet, ELTE BTK Belső-ázsiai Tanszék)
 • fordítói tapasztalat: magyar-angol, angol-magyar, mongol-angol/magyar, angol/magyar-mongol irányokban (Hydea S.r.l., MOL Rt., Maintenance Team, InterContact Fordfító- és Tolmácsiroda)
Nyelvi tanulmányok, nyelvvizsgák: 
 • Angol: felsőfok (2004)
 • Írott tibeti: felsőfok (2003)
 • Mongol (halha illetve klasszikus mongol): felsőfok (2002)
 • Kínai: HSK3 szint (98%, 2017 március)
 • Szanszkrit: az írás ismerete átírás-kibetűzés szintjén, a buddhista terminológia párhuzamai