Főoldal > Karsai Gábor

Karsai Gábor

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanítója és rektora
(filozófiatörténet, tudatfilozófia, folyamatfilozófia, természetfilozófia, metafizika)

Filozófia

Eredendően mindig nagy kereső voltam, szerettem volna megértésre jutni. Filozófiát, ógörögöt és latint tanultam a Szegedi Egyetemen, amikor rájöttem, hogy a kérdéseim között olyanok is vannak, amelyekre más módszerekkel, más helyen kell további válaszokat keresnem, így jelentkeztem a Főiskolára 1995-ben. Hamar tanítani kezdtem, filozófiát és ógörögöt, miközben az ELTE-n filozófia és indológia szakon is tanultam. A Főiskolán Fórizs Lászlóval Whitehead folyamatfilozófiáját kezdtük kutatni 1998-tól, lefordítottuk a főművét magyarra (Folyamat és valóság, 2001). Egyesületet alapítottam, főiskolai tanszékvezető lettem, az ELTE fenomenológiai filozófiai doktori iskolájában a tapasztalás transzcendenciáját kutattam, majd 2005-ben rektorrá választottak a Főiskolán.

Vezetés

2008-ban radikálisnak tűnő fordulat történt az életemben: a Főiskolát elhagyva felsővezető, vezérigazgató lett belőlem abból a belátásból, érzésből és indíttatásból, hogy az addigra kialakult „gyakorlati filozófiám” valós körülmények közötti alkalmazására tegyek kísérletet. Magyarországi cégeket, izlandi, svájci, tajvani nemzetközi szervezetet vezettem, amelyek között volt magyarországi kulturális központ, elvonulási központnak felújított kolostor, globális vezetői platform, európai oktatási alapítvány és buddhista világszervezet is. 2018-ban, Magyarországra hazatérve kaptam megkeresést, hogy térjek vissza a Főiskolára rektorként.

Vezetői filozófia

2005/2006-ban és 2019/2020-ban sikeres és zökkenőmentes akkreditációt hajtottunk végre kollégáimmal a Főiskolán, büszkén mondhatom, hogy a négy eddigi akkreditációból kettő az én irányításom alatt történt. A tanításban és a vezetésben is az évek alatt kiérlelt „gyakorlati filozófiából” kiinduló, az érintetteket bevonó megértés-teremtés, a minél kiterjedtebb együttgondolkodás és együttműködés az alapelvem. 2021-től a Főiskola mellett a Mind & Life Europe szervezetét is vezetem, így nyitva utat a Főiskola tervezett európai porondra kilépése előtt. Egyszerre vallom magam gyakorló buddhistának, filozófusnak és hídépítő menedzsernek. Számomra a szellemi és az anyagi, az elméleti és a gyakorlati nem különül el. A buddhista praxist legmélyebben az állhatatos munkavégzésben élem meg: egyéni és kollektív problémák, helyzetek kezelése, feladatok megoldása gyakorta változó körülmények között. Ahogy Whitehead fogalmaz: „A filozófia nem veheti semmibe a világ sokszínűségét: az angyalok táncolnak, és Krisztust a keresztfára szögezik.” A buddhizmusban erre a kettőre alakult ki az együttörvendés (muditá) és együttérzés (karuná) gyakorlata.

Születési dátum: 1974

Tanulmányaimat több intézményben és helyszínen párhuzamosan folytattam:

Végzettség:

• 1994–1997 – latin nyelvi fakultatív képzés, József Attila Egyetem (JATE), Bölcsészet-tudományi Kar, Szeged.
• 1994–1998 – ógörög nyelv és irodalom szak, József Attila Egyetem (JATE), Bölcsé-szettudományi Kar, Szeged.
• 1996–2001 – filozófia szak, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Bölcsészet-tudományi Kar, Budapest.

Végzettség nélkül:

• 1992–1994 – jogász szak, József Attila Egyetem (JATE), Jogtudományi Kar, Szeged.
• 1995–1997 – buddhista tanító szak (klasszikus kínai és szanszkrit szakirány), A Tan Kapuja Buddhista Főiskola (TKBF), Budapest.
• 1997–2001 – indológia szak, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Bölcsészet-tudományi Kar, Budapest (abszolutórium).

Ph.D. tanulmányok:

• 2001–2004 – filozófia doktori iskola, fenomenológia alprogram, Eötvös Loránd Tudo-mányegyetem (ELTE), Bölcsészettudományi Kar, Budapest (abszolutórium).

Munkakör: 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, főiskolai docens, rektor (2019-től)

Tudományos fokozat: 
doktori abszolutórium, ELTE BTK, Filozófiatudományi Doktori Iskola, 2004

Tudományos, szakmai szervezeti tagságok:

 • A Magyar Filozófiai Társaság fenomenológiai szekciójának tagja (1999–2005). 2002. március 7–8-án Whitehead Szimpóziumot szerveztem a szekcióban John B. Cobb, Jr. (Claremont School of Theology) és Leslie Muray (Curray College) részvételével.
 • Az International Process Network alapító tagja, Igazgató Tanácsának tagja, titkára (2001–2008).
 • A Magyar és Közép-Európai Whitehead Egyesület alapító tagja, elnöke (2002–2008).
 • Elijah Interfaith Institute, tag (2014-től), kuratóriumi tag (2015-től).
 • Mind & Life Europe, tag (2016-tól), igazgató (2021-től).

A nemzetközi tudományos életben való részvétel:

1998–2005 között résztvevője, részben szervezője voltam a nagy nemzetközi Whitehead-konferenciáknak:

 • “Whitehead and Plato: Theories of Perception and Becoming” címmel előadást tartottam a 3rd International Whitehead Conference (Silver Anniversary of the Center for Process Studies) keretében, Claremont, California, 1998. augusztus 4–9.
 • „Consciousness” címmel előadást tartottam a Transpersonal Psychology Conference keretében, Emory University, Atlanta, Georgia, 2002. április 26–28.
 • „Who am I? A Whiteheadian Interpretation of Subject, Ego, and Personality” címmel előadást tartottam a 1st Annual Meeting of the Whitehead Psychology Network keretében, Fontareches, Franciaország, 2002. május 22–23.
 • „Perspectives on the Philosophy of History: Hegel, Marx, Burckhardt, and Whitehead” címmel előadást tartottam a Whitehead and China in the New Millenium: 4th International Whitehead Conference keretében, Normal University, Peking, Kína, 2002. június 17–21.
 • „Whitehead and Lévinas: Toward a Process Phenomenology” címmel előadást tartottam a HIARPT’s (The Highlands Institute of American Religious and Philosophical Thought) 4th International Conference on Philosophical Theology keretében, Dobogókő, 2003. augusztus 4–9.
 • “Transcendence and Metaphysics: The Encounter of Phenomenology and Process Philosophy” címmel előadást tartottam a Process Thought and East Asian Culture: 5th International Whitehead Conference keretében, Sungkyunkwan University, Szöul, Dél-Korea, 2004. május 24–29.
 • A Whitehead-szekció szervezője voltam a HIARPT’s (The Highlands Institute of American Religious and Philosophical Thought) 4th International Conference on Philosophical Theology keretében, Dobogókő, 2003. augusztus 4–9.
 • A Whitehead and Philosophy Section szervezője és vezetője voltam a 5th International Whitehead Conference (Process Thought and East Asian Culture) keretében, Szöul, Dél-Korea, 2004. május 24–29.

Oktatási munka:

 • 1996–2008 között, majd 2019-től A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára. Főként filozófiatörténetet, tematikus filozófiai tárgyakat (metafizika, természetfilozófia, ismeretelmélet, tudatfilozófia, nyelvfilozófia, logika, tudományfilozófia, folyamatfilozófia, fenomenológia) tanítottam, de speciális kollégiumokat is tartottam például Engaged Buddhism, Buddhizmus és ökológia tárgykörben.

Tudományos kutatási munka:

 • A. N. Whitehead filozófiája – A. N. Whitehead filozófiájának tanulmányozása, illetve Folyamat és valóság című munkájának fordítása, az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) támogatásával, 1997–2000 (Fórizs László témavezetésével).
 • Process Philosophy and its Applications – Egyéni kutatási program a Center for Process Studies kutatóintézetben, Claremontban, 1999–2000.
 • Tulszídász: Kavitávalí – Tulszídász Kavitávalí című munkája kéziratainak feldolgozása, illetve a kritikai kiadás elkészítése, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Összehasonlító Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék, az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) támogatásával, 2001–2005 (Bangha Imre témavezetésével).
 • Tudat, elme, szubjektum, én – kutatási program A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Kelet–Nyugat Kutatóintézetének tudatkutató munkacsoportjában (2005–2007).

Habilitáció:

 • “Tapasztalás és transzcendencia” címmel benyújtott értekezésemmel 2005-ben sikeresen habilitáltam A Tan Kapuja Buddhista Főiskola belső habilitációs eljárása során, amellyel főiskolai tanári besorolást szereztem.

 

 

Főigazgatói/rektori munka (2005–2007, 2019-től):

 • 2005–2007 között A Tan Kapuja Buddhista Főiskola főigazgatója/rektora voltam. Vezetésemmel zajlott le sikeresen a Főiskola második körös akkreditációja, az ún. bolognai rendszerű képzésre (3 éves BA + 2 éves MA) történő áttérés, a szaklétesítési és szakindítási engedélyek sikeres megszerzése 2006-ban. Az ország első szakindítási engedéllyel rendelkező MA szakját hoztuk létre.
 • 2019-től ismét A Tan Kapuja Buddhista Főiskola rektora vagyok. Vezetésemmel sikeresen zajlott le a Főiskola negyedik körös, ún. ESG (European Standards and Guidelines) alapú akkreditációja 2019/20-ban.

Vezérigazgatói, ügyvezető igazgatói munka (2008–2013):

 • 2008–2013 között a Bankár Holding Zrt.-ben, illetve különböző érdekeltségeiben töltöttem be felsővezetői szerepet. Vezérigazgató-helyettesként feladatom volt a Holding kulturális, illetve humán profilú érdekeltségeinek (többek között a Telki Kórház Kft., KOGART Ház Kft.) holdingba szervezése (KOGART Holding Zrt., 2009), majd utóbbi vezérigazgatójaként az egységes működtetési koncepció és arculat megtervezése, továbbá az egyes érdekeltségek menedzsmentjének felügyelete, megszervezése, illetve közvetlen irányítása (KOGART Ház Kft., Sopronbánfalvi Kolostor Nonprofit Kft., World Servers Foundation). Egyik kiemelkedő eredménye az időszaknak az egykori sopronbánfalvi pálos-karmelita kolostor teljes körű felújítása, majd nemzetközi elvonulási központként történő működtetésének megszervezése és menedzselése volt (2009–2013).

Nemzetközi szervezetek vezetése (2011-től):

 • A genfi székhelyű World Servers Foundation igazgatójaként (2011–2013) feladatom volt az alapítvány adminisztratív létrehozása, nemzetközi kuratóriumának megszervezése, projektjeinek kialakítása és munkájának felügyelete. Az alapítvány meghatározó projektjei között szerepelt a 2012-ben Ben Cole rendezésében elkészült (R)Evolution című angol dokumentumfilm, illetve a Sopronbánfalvi Kolostor nemzetközi elvonulási központként történő bevezetése a hasonló jellegű európai helyszínek körébe (többek között programok, konferenciák, felsővezetői elvonulások, tréningek szervezésén keresztül). Tevékenységem eredményeként az alapítvány több nemzetközi szervezet (pl. UNESCO) felsővezetésével teremtett érdemi együttműködést.
 • Ezt a munkát 2013–2016 között az izlandi székhelyű Spirit of Humanity Forum igazgatójaként (illetve az Igazgató Tanács tagjaként) folytattam tovább. Több nemzetközi szervezet együttműködését létrehozva, illetve jelentősen kibővítve, 2014-ben megszerveztem és lebonyolítottam a 2nd Spirit of Humanity Forum rendezvényét Reykjavíkban, amelyen az izlandi elnök, kormánytagok és a főpolgármester mellett 250 kiemelkedő nemzetközi felsővezető vett részt szerte a világból a gazdaság, politika, kultúra, oktatás, egészségügy és vallási szervezetek köréből.
 • Ezzel párhuzamosan, azaz 2013–2016 között az Education 4 Peace Foundation főtitkáraként ezt a tevékenységet a gyermekek fizikai (pl. sport) és mentális oktatásának területén is lehetőségem volt elmélyíteni, többek között több európai sportszövetség (UEFA, FFF, URBSFA, ASF/SFV) legfelsőbb vezetőségével együttműködve és közös programokat kidolgozva (ún. Master of Your Emotions program).
 • 2016-ban meghívást kaptam Tajvanra Hsin Tao mestertől az általa alapított Ling Jiou Mountain Buddhist Society nemzetközi buddhista szervezet vezérigazgatói feladatainak ellátására. Tevékenységem körébe tartozott többek között a teljes szervezet átalakítása, szervezeti alegységeinek integrálása (informatikai és szervezeti téren egyaránt), költségvetésének és gazdálkodásának harmonizálása, egységes nemzetközi stratégiájának, arculatának és kommunikációjának kialakítása, a DK-Ázsiai térségben (különösen Burmában) folytatott infrastrukturális fejlesztéseinek koordinálása, szükség esetén a korábbi szerződések felülvizsgálata és költséghatékonyabb megoldások kialakítása, valamint a New York-i és Észak-burmai székhelyű leendő University for Life and Peace koncepcióján dolgozó nemzetközi stáb létrehozása és munkájának koordinálása. A munkát spirituális okokból 2017 végén feladtam, és családommal hazatértem Magyarországra.
 • 2014 óta tagja, 2015 óta kuratóriumi tagja (Board Member) és stratégiai tanácsadója vagyok az izraeli szélhelyű Elijah Interfaith Institute-nak, amely a vallások közötti dialógus egyik meghatározó nemzetközi szervezete.
 • 2016-ban meghívást kaptam a Mind & Life Europe szervezet egyesületébe, a szervezet belső átalakításán munkálkodó teamet koordináltam, 2021-től a szervezet igazgatója vagyok. A Mind & Life Europe az USA-ban létrehozott Mind & Life Institute európai testvérszervezete, sok tagi és vezetőségi átfedéssel, és hasonló profillal: programjai a kontemplatív módszerek (köztük kiemelten a buddhizmus) és a modern tudomány dialógusát, kapcsolódási pontjait mélyítik el, amelyek révén a népszerű mindfulness-mozgalom egyik megalapítójának, zászlóshajójának tekinthető.

Hitéleti és ezzel összefüggő társadalmi tevékenységemet leginkább a vallások közötti párbeszéd, az ún. ökomenizmus képviselete, illetve a különféle hitéletet támogató ügyek (rendezvények, ingatlanszerzés, stb.) aktív támogatása, összességében az ún. karma-jóga jellemzi. Saját hitéleti praxisomban 2013 óta jelen van a mindennapi meditáció (időközönként
a jóga), amelyet leginkább egymagamban, olykor pedig szervezett elvonulások során (pl. a tajvani munkámhoz kapcsolódóan 2016–2017-ben Tiszteletreméltó Hsin Tao Dharma-mester csan buddhista kolostorában) igyekeztem, illetve újabban vipasszaná elvonulások során (pl. Tiszteletreméltó Dr. Khammai Dhammasami-nál) továbbra is igyekszem elmélyíteni.

 • 1996 és 2008 között aktív tagja voltam A Tan Kapuja Buddhista Egyház TeKi KaGyü közösségének.
 • 2010-ben támogatásommal és közreműködésemmel valósult meg Őszentsége a Dalai Láma magyarországi látogatása és tanítása a Papp László Budapest Sportarénában.
 • 2010–2011-ben közreműködtem Farkas Pál Dhammadípa (A Tan Szigete) Közösségének bajnai ingatlanszerzésében.
 • 2010-ben közreműködtem a TEDx Danubia koncepciójának kidolgozásában, a rendezvénysorozat megalapításában.
 • 2011-ben megalkottam és megszerveztem a “Sopronbánfalvi Ökumenikus Vallási Fesztivált”, illetve a “Világvallások a társadalomtudományok tükrében” című konferenciát többek között Dr. Várszegi Asztrik és Prof. Dr. Hankiss Elemér részvételével.
 • 2016–2019 között tagja, 2018–19-ben pedig elnöke voltam A Tan Kapuja Buddhista Egyház Felsőoktatási Bizottságának.
 • Végeredményben ebbe a körbe sorolom az utóbbi évtized fentebb felsorolt munkái közül a KOGART Holding koncepciójának, illetve a Sopronbánfalvi Kolostor víziójának megalkotásában történő részvételt, a World Servers Foundation tevékenységét, ám különösen a Spirit of Humanity Forum menedzselését, az Education 4 Peace Foundation projektjeihez történő hozzájárulásomat, a Ling Jiou Mountain Buddhist Society vezetését, az Elijah Interfaith Institute támogatását, és a Mind & Life Europe munkájában történő részvételt, sok egyéb kisebb-nagyobb ügy, projekt különböző mértékű támogatása mellett.
 • A magyarországi és nemzetközi buddhizmus ügyét támogató többféle tevékenységem elismeréséül A Tan Kapuja Buddhista Egyháztól 2018-ban a Dharma-tanár megtisztelő címet kaptam.
 • orosz: alapfokú „C” típusú nyelvvizsga, 1990.
 • angol: középfokú „A” (1992) illetve „B” (1991, együtt „C”) típusú nyelvvizsga.
 • latin: latin nyelvi fakultatív képzés, József Attila Egyetem (JATE), Bölcsészettudomá-nyi Kar, Szeged, 1994–1997 (diploma).
 • ógörög: ógörög nyelv és irodalom szak, József Attila Egyetem (JATE), Bölcsészet-tudományi Kar, Szeged, 1994–1998 (diploma).
 • szanszkrit: indológia szak, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Bölcsészet-tudományi Kar, Budapest, 1996–2001 (abszolutórium).
 • hindi: indológia szak, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Bölcsészettudomá-nyi Kar, Budapest, 1996–2001 (abszolutórium).


Az angol nyelvet a tudományos, szakmai, majd a hazai gazdasági, illetve nemzetközi nonprofit szervezetekben végzett munkám, vezetői szerepem révén felsőfokú szinten elsajátítottam írásban (tudományos és kommunikációs téren), illetve tárgyalási és előadói készségek szintjén egyaránt.

Tanulmányok:

 • “Egy lehetséges ontológiai etika vázlata”, in: Különbség, Szeged, 1994.
 • “A. N. Whitehead és a szerveződés filozófiája”, in: Pro Philosophia Füzetek 15–16/1998, pp. 77–109.
 • “The Concept of Creator God in the Rig Veda – A Whiteheadian Interpretation.” Member Paper of the Center for Process Studies, 23:1/Summer 2000.
 • “The Poet of Cinema: Andrei Tarkovsky”, in: Creative Transformation, 9:3/Spring 2000, pp. 14–18. “Andrei Tarkovsky: Cinema’s poet” címmel in: Media Development (Journal of the World Association for Christian Communication), 3/2002, p. 44–48.
 • „Filozófia és ökológia”, in: Ökotáj 31–32/2003, pp. 76–86.
 • “Whitehead észleléselmélete”, in: Folyamat és kaland – Tanulmányok Whitehead filozófiájának köréből (szerk. Csikós Ella és Karsai G.), Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2005, pp. 43–107.
 • “Intencionalitás, prehenzió, konstitúció”, in: Folyamat és kaland – Tanulmányok Whitehead filozófiájának köréből (szerk. Csikós Ella és Karsai G.), Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2005, pp. 161–185.
 • “Folyamat és transzcendencia”, in: Folyamat és kaland – Tanulmányok Whitehead filozófiájának köréből (szerk. Csikós Ella és Karsai G.), Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2005, pp. 235–268.

Könyvismertetők:

 • “John B. Cobb, Jr., Transforming Christianity and the World: A Way beyond Absolutism and Relativism”, in: Creative Transformation, 9:2/Winter 2000, pp. 22–23.

Fordítások:

 • Kirk–Raven–Schofield: A preszókratikus filozófusok, Budapest: Atlantisz, 1998 (fordította Cziszter K. és Steiger K. Hérakleitosz és az atomisták töredékeinek fordításában közreműködött Karsai G.).
 • Marilia Albanese: Észak-India – Kelet olvasztótégelye, Budapest: Gabo, 1999.
 • Mahendravikramavarman: Mester is, „angyal” is (Bhagavadajjukam) – szanszkrit komédia, rádiójáték, Kossuth Rádió, 2001 (Körtvélyesi T.-ral közösen).
 • Alfred North Whitehead: Folyamat és valóság – kozmológiai értekezés, Budapest: Typotex, 2001 (Fórizs L.-val közösen).
 • Alice A. Bailey: Az intellektustól az intuícióig, Budapest: Édesvíz, 2004.
 • Mayeul de Dreuille: Szent Benedek regulái és az aszketikus hagyományok Ázsiától Nyugatig (fordította Cseke Zs. A szanszkrit és páli idézeteket fordította Karsai G. és Körtvélyesi T.) (megjelenés alatt).
 • Antoine Vergote: Bűntudat és vágy: a vallásos szemlélet és torzulásai (fordította Karsai G. munkájának felhasználásával Mohi Zs.), Budapest: Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet, Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2008.
 • Peter J. King: Száz nagy filozófus – A világ legnagyobb gondolkodóinak élete és nézetei, Budapest: Gabo, 2005.

Lektorálások:

 • Kirk–Raven–Schofield: A preszókratikus filozófusok, Budapest: Atlantisz, 1998 (fordította Cziszter K. és Steiger K. A görög szöveget gondozta Karsai G.).
 • Körtvélyesi Tibor: Szanszkrit nyelvtan, Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 1998 (lektorálta Töttössy Cs. és Karsai G.).
 • Edward Conze: A buddhizmus rövid története, Budapest: Akkord, 2000 (fordította Zentai Gy.).
 • Klaus K. Klostermaier: Bevezetés a hinduizmusba, Budapest: Akkord, 2001 (fordította Zentai Gy.).
 • Végh A.: A süllyedés metafizikája, Budapest: Kairosz, 2001.
 • Dawa Norbu: A másik Tibet: A hétköznapok elmondatlan története, Budapest: Gabo, 2001 (fordította Zentai Gy.).
 • Livio Bourbon–Maria Grazia Casella: Thaiföld, Budapest: Gabo, 2004 (fordította Pesthy G.).
 • Nigel Spivey: Világteremtő művészet, Budapest: Gabo, 2006 (fordította Szabados L.).
 • John Bowker: A világ vallásai – A nagy hitrendszerek bemutatása, Budapest: Gabo, 2009 (fordította Zentai Gy. és Medgyessy Zs.).

Szerkesztői munka:

 • Magyar Nagylexikon, vol. 14–19, 2002–2004 (főszerkesztő: Bárány Lászlóné, orientalisztikai szakszerkesztő: Karsai G.).
 • Általános Kislexikon, vol. 1–2, 2005 (főszerkesztő: Bárány Lászlóné, orientalisztikai és ókortudományi szakszerkesztő: Karsai G.).
 • Folyamat és kaland – Tanulmányok Whitehead filozófiájának köréből (szerkesztette Csikós Ella és Karsai G.), Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2005.
 • Nigel Spivey: Világteremtő művészet, Budapest: Gabo, 2006.

Előadások:

 • “The Critique of Abstraction: Conceptual Shifts in the Divine Characteristics of God (from Rig Veda X. 81–82 to Yoga-sutra i. 24–28)”, 35th ICANAS (International Congress of Asian and North African Studies) conference, Budapest, 1997. július 7–12. (Fórizs L.-val közösen)
 • “Whitehead and Plato: Theories of Perception and Becoming”, 3rd International Whitehead Conference (Silver Anniversary of the Center for Process Studies), Claremont, California, 1998. augusztus 4–9.
 • “The Concept of Creator God in the Rig Veda: A Whiteheadian Interpretation”, Claremont School of Theology, Seminar of the Center for Process Studies, Claremont, California, 2000. április 6.
 • „The Concept of Nature: Leibnizean Themes in Whitehead’s Philosophy”, Naturkonzepte in der Philosophie des 17. Jahrhunderts. Eine internationale Tagung an der Eötvös-Universität zu Budapest. 2001. december 7–8.
 • „Intencionalitás és prehenzió”, Whitehead Szimpózium, Magyar Filozófiai Társaság, Fenomenológia Szekció, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2002. március 8.
 • „Consciousness.” Transpersonal Psychology Conference, Emory University, Atlanta, Georgia, 2002. április 26–28.
 • „Who am I? A Whiteheadian Interpretation of Subject, Ego, and Personality”, 1st Annual Meeting of the Whitehead Psychology Network, Fontareches, Franciaország, 2002. május 22–23.
 • „Perspectives on the Philosophy of History: Hegel, Marx, Burckhardt, and Whitehead”, Whitehead and China in the New Millenium: 4th International Whitehead Conference, Normal University, Peking, Kína, 2002. június 17–21.
 • „Lévinas and Whitehead: Toward a Process Phenomenology”, HIARPT’s (The Highlands Institute of American Religious and Philosophical Thought) 4th International Conference on Philosophical Theology, Dobogókő, 2003. augusztus 4–9.
 • “Mi a közép?”, A középút filozófiája Keleten és Nyugaton, minikonferencia, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest, 2003. október 19.
 • “Intencionalitás, transzcendencia és metafizika: egy folyamat-fenomenológia alapvonalai”, Magyar Filozófiai Társaság, Fenomenológia Szekció, 2004. május 21.
 • “Transcendence and Metaphysics: The Encounter of Phenomenology and Process Philosophy”, Process Thought and East Asian Culture: 5th International Whitehead Conference, Sungkyunkwan University, Szöul, Dél-Korea, 2004. május 24–29.