Tóth Zsuzsanna

Elérhetőségek
Szakmai önéletrajz
Név: 
Tóth Zsuzsanna
Születési dátum: 
1975
Végzettség: 

Angol nyelvtanár ELTE BTK Angol Nyelvtanárképző Intézet (BA) (1997)
Angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár ELTE BTK Angol nyelv és irodalom kiegészítő szak (MA) (2000)
Buddhista tanító A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Buddhista tanító szak (BA) (2001)

Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács, ELTE BTK, Fordító- és Tolmácsképző Tanszék (2007)

Európai uniós konferenciatolmács (EMCI), ELTE BTK, Fordító- és Tolmácsképző Tanszék (2008)

Munkakör: 
óraadó oktató
Tevékenységek
Eddigi oktatói tevékenységek: 

Eddigi oktatói tevékenységek: 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán, 2000-től:
• angol nyelv
• angol nyelvű buddhista szakszöveg-olvasás
• szatipatthána gyakorlat

• buddhista alaptanítások

• buddhista etika

• buddhista kozmológia

• szentiratismeret

 

Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Programjának hallgatójaként az ELTE FTK hallgatói részére (3 félév):

• fordítástechnika (angol-magyar nyelvi irányban)

Publikációk
Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb publikációk vagy alkotások felsorolása: 

Konferenciaelőadások, fordítások, publikációk az utóbbi öt évben:

• Előadás a 2013. március 26-28-i MANYE-konferencián: Vallásfilozófiai szövegek fordítási kérdései

• Valpola Ráhula. 2014. A Buddha tanítása. Budapest: TKBE, 2014. (fordítás angol nyelvről)

• Tóth Zsuzsanna. 2014.  Vallásfilozófiai szövegek fordítási kérdései. Ladányi M., Vladár Zs., Hrenek É. (szerk.) Nyelv – Társadalom – Kultúra Interkulturális és multikulturális perspektívák, I-II. A XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (ELTE BTK Budapest, 2013. március 26–28.) Budapest: MANYE-Tinta könyvkiadó. 558–563.

• Daniel Goleman. 2015. A jóság hatalma. A dalai láma látomása az emberiségről. Budapest: Libri (angol nyelvről)

• Szabó K., Tóth Zs. 2015. A megszabadulás ékköve – részlet 2. Kelényi B. (szerk.). Keréknyomok Orientalisztikai és buddhológiai folyóirat, 2015/9.  36–48. (fordítás klasszikus tibeti nyelvről)

 

A legfontosabb fordítások, publikációk

•Ácsán Szumédhó. 1999. Csittavivéka. A csöndes tudat tanítása. Budapest: Buddhapada Alapítvány. (angol nyelvről, többekkel)

• Sabkar Lama. 2003. A Garuda röpte. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.

(klasszikus tibeti nyelvről, többekkel)

• Ácsán Szumédhó. 2004. Így van ez. Budapest: Buddhapada Alapítvány

(angol nyelvről)

• Analajó. 2007. Szatipatthána. A megvalósítás egyenes útja. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista

Főiskola (angol nyelvről)

• Szabó K., Tóth Zs. 2008. A megszabadulás ékköve. Birtalan Á., Kalmár É., Körtvélyesi T., Szegedi M. (szerk.) Keréknyomok Orientalisztikai és buddhológiai folyóirat (2008/tél) 111–124.

(klasszikus tibeti nyelvről)