Főoldal > A 2021/2022. tavaszi félév hibrid indulása

A 2021/2022. tavaszi félév hibrid indulása

Kedves Barátaim, Munkatársaim, Hallgatók,
remélem, mindenkinek jó egészségben telnek az őszi félév vizsgaidőszakának utolsó napjai.

2022. január 24-étől kezdődik a tavaszi félév, az érdemi oktatás január 31-én indul. Továbbra is bátorítok mindenkit az oltások felvételére.

Ez a levél egy összefoglaló a január 24-étől érvényes szabályokról a hibrid oktatást bevezető 4/2021. (10.04.) sz. rektori utasítás és az azt módosító 5/2021. (11.22.) sz. rektori utasítás alapján.
1.)  A félév a 2021. november-decemberi időszakhoz hasonló struktúrában hibrid módon indul.
2.) Az online jelenlétet az egész félévre mind a hallgatónak, mind a tanárnak kérvény alapján tudjuk engedélyezni:
 • A hallgatói kérvényt a Neptunon át a HÜB-nek, a tanárit e-mailen nekem nyújthatjátok be.
 • A kérvény elbírálása automatikus, a hallgatók esetében azért szükséges fenntartanunk, mert a tanulmányi rendszerben hozza létre az adatot az online részvételről, dokumentált, transzparens, ESG- és Nftv-konform.
 • A tanárok esetében pedig munkáltatói döntésről van szó.
 • A kérvény ezen felül önreflexiót is igényel. Fontos tudatosítanunk, hogy mikor és miért választjuk az online részvételt.
3.) A kérvény alapja lehet:
 • egészségügyi kockázat,
 • megfertőződés, illetve továbbfertőzés fokozott veszélye (pl. munkahelyi környezetből adódóan, stb.), valamint
 • tartózkodás a közösségnek való akaratlan ártástól, illetve a közösségben való megfertőződéstől.
4.) A személyes jelenlétben tanulók egyedi megbetegedés, karantén esetén to@tkbf.hu email-címen a TO-nak jelezzék online jelenlétüket. Azért fontos, hogy ezt ilyen módon tegyétek, hogy késedelem nélkül belépő linket kaphassatok.
5.) Az online tanuló hallgatókról Bácsi Enikő vezet nyilvántartást, amelyet a tanároknak is megküld és folyamatosan frissít.
6.) Benntartózkodási szabályok:
 

6.1. A Főiskola épületeibe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy léphet be és tartózkodhat, akinek testhőmérséklete nem haladja meg az országos tiszti főorvos által meghatározott mértéket, melyet a bejáratnál elhelyezett automatikus testhőmérséklet mérő berendezéssel szükséges ellenőriznie. Annak érdekében, hogy a járvány terjedését lehetőségeink szerint megelőzzük, valamennyi személy – fegyelmi, munkajogi, illetve polgári jogi felelősség terhe mellett – együttműködni köteles a Főiskola alkalmazottaival.

6.2. Az általános maszkviselési szabály az, hogy a Főiskola valamennyi hallgatója, oktatója, adminisztratív alkalmazottja és látogatója e rendelkezés visszavonásáig köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) viselni a Főiskola épületeiben, kivéve, ha koronavírus ellen védettnek (2022. február 15-e után oltottnak) minősül.

6.3. A 6.2 pontban írt általános szabályhoz képest eltérések:

 • 6.3.1. Minden olyan helyiségben, amelyben ügyfélfogadás zajlik, és ahol – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben minden jelenlevő köteles maszkot viselni.
 • 6.3.2. A könyvtár látogatók számára nyitva álló területén minden jelenlevő köteles maszkot viselni.
 • 6.3.3. A személyesen oktató tanárok saját döntéssel megkövetelhetik a maszkviseletet az órán.
6.4. A járvány terjedésének megelőzésére:

 • törekedni kell a 1,5 méteres védőtávolság folyamatos betartására, mind a foglalkozások, mind étkezések, mind pedig a szociális helyiségek használata során;
 • kiemelt figyelmet kell fordítani a fokozott és folyamatos szellőztetésre az időjárás és a környező forgalom függvényében, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is;
 • különös figyelemmel kell lenni a személyi higiéné betartására, melynek alapja a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc érintésének elkerülése, valamint a köhögési etikett betartása;
 • be kell tartani a 3/2021. (08.19.) rektori utasításban előírt fokozott fertőtlenítési protokollt és higiéniai szabályokat, továbbá az esetleges beteg személyekre vonatkozó teendőket.

6.5. Munkatársi és tanári értekezletek – a maszkviselési és távolságtartási szabályok betartása mellett – korlátozás nélkül, személyesen tarthatók. Más főiskolai rendezvények (így például workshop, konferencia, könyvbemutató, gólyabál vagy egyéb hallgatói rendezvények) is tarthatók, de azon – a jogszabály által előírtaknak megfelelően – csak védettséggel rendelkező személyek vehetnek részt.

6.6. A Könyvtár változatlan nyitvatartási időben, online működik a könyvtári honlapon elérhető tájékoztató szerint: https://tkbszk.tkbe.hu/nyitva/ A könyvkölcsönzés előre egyeztetett módon történik (cserepont).
7.) A hibrid oktatással kapcsolatos rendelkezés a félév elkezdésének módjára vonatkozik; a járványügyi helyzet (ún. ötödik hullám) változásának függvényében bármikor megváltoztatható, akár a teljes mértékben jelenléti oktatás visszaállításának irányába is.
Mindenkinek békességet, bölcs megfontolást és jó egészséget kívánok!

Üdvözlettel,

Karsai Gábor
rektor

Kapcsolódó

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat a 2022/2023. tanévre

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban azok az államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi

Események

Oszoly túra

Ha már így vége lett a szorgalmi időszaknak, oszoljunk!