Főoldal > A 2021/2022. tavaszi félév hibrid indulása

A 2021/2022. tavaszi félév hibrid indulása

Kedves Barátaim, Munkatársaim, Hallgatók,
remélem, mindenkinek jó egészségben telnek az őszi félév vizsgaidőszakának utolsó napjai.

2022. január 24-étől kezdődik a tavaszi félév, az érdemi oktatás január 31-én indul. Továbbra is bátorítok mindenkit az oltások felvételére.

Ez a levél egy összefoglaló a január 24-étől érvényes szabályokról a hibrid oktatást bevezető 4/2021. (10.04.) sz. rektori utasítás és az azt módosító 5/2021. (11.22.) sz. rektori utasítás alapján.
1.)  A félév a 2021. november-decemberi időszakhoz hasonló struktúrában hibrid módon indul.
2.) Az online jelenlétet az egész félévre mind a hallgatónak, mind a tanárnak kérvény alapján tudjuk engedélyezni:
 • A hallgatói kérvényt a Neptunon át a HÜB-nek, a tanárit e-mailen nekem nyújthatjátok be.
 • A kérvény elbírálása automatikus, a hallgatók esetében azért szükséges fenntartanunk, mert a tanulmányi rendszerben hozza létre az adatot az online részvételről, dokumentált, transzparens, ESG- és Nftv-konform.
 • A tanárok esetében pedig munkáltatói döntésről van szó.
 • A kérvény ezen felül önreflexiót is igényel. Fontos tudatosítanunk, hogy mikor és miért választjuk az online részvételt.
3.) A kérvény alapja lehet:
 • egészségügyi kockázat,
 • megfertőződés, illetve továbbfertőzés fokozott veszélye (pl. munkahelyi környezetből adódóan, stb.), valamint
 • tartózkodás a közösségnek való akaratlan ártástól, illetve a közösségben való megfertőződéstől.
4.) A személyes jelenlétben tanulók egyedi megbetegedés, karantén esetén to@tkbf.hu email-címen a TO-nak jelezzék online jelenlétüket. Azért fontos, hogy ezt ilyen módon tegyétek, hogy késedelem nélkül belépő linket kaphassatok.
5.) Az online tanuló hallgatókról Bácsi Enikő vezet nyilvántartást, amelyet a tanároknak is megküld és folyamatosan frissít.
6.) Benntartózkodási szabályok:
 

6.1. A Főiskola épületeibe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy léphet be és tartózkodhat, akinek testhőmérséklete nem haladja meg az országos tiszti főorvos által meghatározott mértéket, melyet a bejáratnál elhelyezett automatikus testhőmérséklet mérő berendezéssel szükséges ellenőriznie. Annak érdekében, hogy a járvány terjedését lehetőségeink szerint megelőzzük, valamennyi személy – fegyelmi, munkajogi, illetve polgári jogi felelősség terhe mellett – együttműködni köteles a Főiskola alkalmazottaival.

6.2. Az általános maszkviselési szabály az, hogy a Főiskola valamennyi hallgatója, oktatója, adminisztratív alkalmazottja és látogatója e rendelkezés visszavonásáig köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) viselni a Főiskola épületeiben, kivéve, ha koronavírus ellen védettnek (2022. február 15-e után oltottnak) minősül.

6.3. A 6.2 pontban írt általános szabályhoz képest eltérések:

 • 6.3.1. Minden olyan helyiségben, amelyben ügyfélfogadás zajlik, és ahol – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben minden jelenlevő köteles maszkot viselni.
 • 6.3.2. A könyvtár látogatók számára nyitva álló területén minden jelenlevő köteles maszkot viselni.
 • 6.3.3. A személyesen oktató tanárok saját döntéssel megkövetelhetik a maszkviseletet az órán.
6.4. A járvány terjedésének megelőzésére:

 • törekedni kell a 1,5 méteres védőtávolság folyamatos betartására, mind a foglalkozások, mind étkezések, mind pedig a szociális helyiségek használata során;
 • kiemelt figyelmet kell fordítani a fokozott és folyamatos szellőztetésre az időjárás és a környező forgalom függvényében, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is;
 • különös figyelemmel kell lenni a személyi higiéné betartására, melynek alapja a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc érintésének elkerülése, valamint a köhögési etikett betartása;
 • be kell tartani a 3/2021. (08.19.) rektori utasításban előírt fokozott fertőtlenítési protokollt és higiéniai szabályokat, továbbá az esetleges beteg személyekre vonatkozó teendőket.

6.5. Munkatársi és tanári értekezletek – a maszkviselési és távolságtartási szabályok betartása mellett – korlátozás nélkül, személyesen tarthatók. Más főiskolai rendezvények (így például workshop, konferencia, könyvbemutató, gólyabál vagy egyéb hallgatói rendezvények) is tarthatók, de azon – a jogszabály által előírtaknak megfelelően – csak védettséggel rendelkező személyek vehetnek részt.

6.6. A Könyvtár változatlan nyitvatartási időben, online működik a könyvtári honlapon elérhető tájékoztató szerint: https://tkbszk.tkbe.hu/nyitva/ A könyvkölcsönzés előre egyeztetett módon történik (cserepont).
7.) A hibrid oktatással kapcsolatos rendelkezés a félév elkezdésének módjára vonatkozik; a járványügyi helyzet (ún. ötödik hullám) változásának függvényében bármikor megváltoztatható, akár a teljes mértékben jelenléti oktatás visszaállításának irányába is.
Mindenkinek békességet, bölcs megfontolást és jó egészséget kívánok!

Üdvözlettel,

Karsai Gábor
rektor

Kapcsolódó

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

2024/25. tanév tavaszi félévének rendje

Regisztráció 2025. február 3 (hétfő) – február 9. (vasárnap) Eljárási díjak és az önköltség befizetésének határideje: 2025. február 7. (diákhiteleseknek külön kérelem alapján) Fontos! A gyűjtőszámlára

Megszakítás