Főoldal > Felvételi jelentkezés nappalis képzéseinkre

Felvételi jelentkezés nappalis képzéseinkre

Felvételt hirdetünk A Tan Kapuja Buddhista Főiskola 2024/25-ös tanévére, nappali tagozatra. Minden amit a nappali képzésünkről tudni szeretnétek, itt megtalálhatjátok.

 

A 6 féléves nappali alapképzés alábbi munkarendben és specializációkkal indul a 2024/25-ös tanévben:

Személyesen, hétközben (14 héten keresztül) 3 napon át (hétfő-kedd-szerda), Budapesten.

 

A nappali munkarendű képzés a következő formákban indul:

 • állami ösztöndíjas és
 • önköltséges

Állami ösztöndíj

A 20-120 fős nappali tagozatos felvételi irányszámon belül az állami ösztöndíjas képzés irányszáma 20-70 fő, az önköltséges képzés irányszáma 0-30 fő.

A képzésenkénti részletes irányszámok elérhetők a felvi.hu oldalán.

Az egyes szakok esetében megadott irányszámok tervezett létszámot jelentenek, amelyektől a Főiskola eltérhet. 

Az önköltség összege

 • Alapképzés (BA) nappali tagozat (Budapest): 180.000,- Ft/félév (képzési idő: 6 félév)

 

Nappali tagozatos budapesti képzésünket azoknak ajánljuk, akik bármelyiket igaznak találják magukra nézve az alábbiak közül:

 • A személyes, jelenléti oktatás, a folyamatos, elmélyült tanulás híveinek. Akik fontosnak tartják a közvetlen átadást, a tanítások közvetlen meghallgatását.
 • Fiataloknak, akik a középiskola utáni továbbtanulásuk során szeretnének megismerkedni a buddhizmussal, vallásbölcselettel, filozófiával, meditációval vagy keleti nyelvekkel, sok-sok elmélettel és gyakorlattal.
 • Akik keresik az útjukat vagy önmagukat, és rá tudják szánni az időt a válaszok kimunkálására.
 • Életkortól függetlenül mindazoknak, akik meg tudják oldani, hogy heti 3 teljes napot a Főiskolán töltsenek Budapesten.
 • Akik sok idővel rendelkeznek (a tanulmányok mellett természetesen lehet munkát is vállalni a hét egyéb napjain).
 • Akik érdeklődnek a keleti filozófiák, azon belül is leginkább a buddhizmus tanítása iránt.
 • Akik szeretnének egy gyakorlásban (meditációk, keleti mozgásformák) gazdag képzésben részt venni, hogy az elméletben megszerezett tudást szinte azonnal el tudják mélyíteni, be tudják építeni a hétköznapjaikba.
 • Akik komoly továbbtanulási szándékkal rendelkeznek a keleti stúdiumok területén (mesterképzés, doktori tanulmányok).
 • Akik szeretnének egy igazi, egymást segítő, támogató közösség részesei lenni és életre szóló barátságokat, kapcsolatokat kötni hasonló gondolkodású emberekkel.
 • Akik szeretnének más hasonló útonjáróktól is tanulni.
 • Akik igénylik a folyamatos, azonnali visszajelzést tanulmányaik során.
 • Akiknek vannak még szabadon felhasználható, államilag finanszírozott féléveik a felsőoktatásban, és ezáltal állami ösztöndíjjal tudnak tanulni.
 • Vagy akik a rendszeres, elmélyült tanulmányokat költségtérítéses formában képesek vállalni.
 • Akiknek fontosak a hallgatói juttatások (pl. tanulmányi ösztöndíj, szociális támogatás, etc).

 

Nyílt napok a nappali iránt érdeklődők számára:

Budapesten (személyesen): 2024. február 12-14 (hétfő-szerda, korlátozott létszámban) Bővebb információ: https://www.tkbf.hu/nyilt-napok-2024/

 

Felvételi előkészítő tanfolyam:

11 héten át tartó tanfolyam indul leendő hallgatóknak (felvételi előkészítő jelleggel) és a buddhizmus iránt érdeklődőknek. A program február 15-én kezdődik, és a hivatalos felvételi vizsgával zárul (melyen a részvétel lehetséges, de nem kötelező).

Bővebb információ: https://www.tkbf.hu/esemenyek/felveteli-elokeszito-tanfolyam-2024-tavoktatas-nem-csak-felvetelizoknek/

 

A 2024/25-ben induló nappali képzésre jelentkezni a Főiskola saját jelentkezési lapján lehet:

·         Jelentkezési lap – BA

A jelentkezési lap kitöltését megelőzőn kérjük, olvassa el a lap alján található adatvédelmi tájékoztatót. A jelentkezési lap elküldésével a tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez hozzájárulását megadottnak tekintjük.

 

A jelentkezés lépései:

 1. Az onlinejelentkezési lap kitöltéseután a rendszer automatikusan elküldi annak PDF változatát a jelentkezési lapon megadott email-címre.
 2. A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek (hivatalos dokumentumok másolatai)
 • Egy kézzel írt, egy-két A4-es lapnyi terjedelmű motivációs levél csatolása a jelentkezési laphoz. A jelentkező egy általános bemutatkozást követően írjon arról, hogy mikor és hogyan találkozott először a buddhizmussal, vallásbölcselettel vagy filozófiával, milyen módon képezte, illetve képzi magát ezekben elméleti (olvasmányok, nyelvi tanulmányok stb.), illetve gyakorlati (pl. meditáció, harcművészet, jóga stb.) szempontból. Mi indította arra, hogy jelentkezzen a főiskolára? Mit vár a főiskolai képzéstől, mit remél a főiskola elvégzésétől?
 • Érettségi bizonyítvány (külföldi, Magyarországon működő külföldi rendszerű, valamint a Magyarországon 2006. január 1. előtt érettségizők esetében) vagy
 • érettségi tanúsítvány (2006. január 1. után magyar rendszerben érettségizők esetében) vagy
 • középiskolai bizonyítvány (külföldi intézmény esetén);
 • felsőfokú oklevél;
 • fogyatékosság esetén részletes szakértői vélemény;
 • intézményi eljárási díj megfizetésének igazolása;
 • többletpontok számításához szükséges egyéb dokumentumok.
 1. A jelentkezési lap benyújtásapostai úton vagy személyesen történhet. Személyesen történő jelentkezés esetén a benyújtás, postai úton történő jelentkezés esetén a postára adás határnapja a jelentkezés határideje.
 2. A felvételihez kapcsolódó intézményi eljárási díj6000 Ft, melyet átutalással kérünk befizetni az alábbi bankszámlaszámra: 10403181-00031629-00000001. A közleményben, kérjük, tüntessék fel, hogy „felvételi jelentkezés” ésegy szóköz kihagyása után a jelentkező teljes nevét. Intézményünknek e tárgyban számlaadási kötelezettsége nincs, a befizetést igazoló bizonylat ebben az esetben a bankszámlakivonat. Amennyiben mégis kéri számla kiállítását, kérjük, e-mailben jelezze igényét.

A felvételi vizsga menete:

Alapképzés (BA)

Írásbeli vizsga:

 • írásbeli teszt a honlapunkon közzétett szakirodalom alapján, a Buddha életére és alapvető buddhista fogalmakra vonatkozóan;
 • írásbeli esszé, mely 3 részből áll: szövegértési feladat, szövegértelmezési feladat és egy választható esszékérdés kidolgozása.
 • Megszervezés módja: e-learning felületen, online.

Szóbeli vizsga:

 • A felvételi elbeszélgetés a jelentkező által előzetesen megküldött motivációs levél alapján beszélgetés a felvételiző pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, egyéni életút fejlődési terveiről, arról, hogy miért kíván buddhista tanító lenni. A szóbeli vizsgára el kell hozni az összes tanulmányokkal kapcsolatos dokumentumot, hivatalos iratot, de pl. ha valaki éppen az adott évben érettségizik, akkor elég a bizonyítványt utólag is bemutatni.
 • Megszervezés módja:
  • nappali munkarendű BA felvételi személyes módon kerül megszervezésre.
  • Kivételesen, rektori engedélyt kérhet a nappali BA képzésre érvényes felvételi kérelmet leadott jelentkező, amennyiben objektív akadály miatt a szóbeli felvételin személyesen nem tud részt venni. A kérelmet a rektornak címezve a felveteli@tkbf.hu e-mail címre kell küldeni, „kivételes online részvétel engedélyezési kérelem” tárgy megjelölésével, legkésőbb a szóbeli felvételit megelőző 48 órával. A kérelemben meg kell jelölni az objektív akadályt és csatolni a szükséges az azt valószínűsítő dokumentum másolatát pdf formátumban. Ezek hiányában a kérelem automatikusan elutasításra kerül.

 

Felvételi jelentkezési határidő: 2024. május 1. éjfél 2024. május 1. éjfél

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára(neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német szakos

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

Megszakítás