Vallástudományi ismeretek 1. (Bevezetés a kulturális antropológiába)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Vallástudományi ismeretek 1. (Bevezetés a kulturális antropológiába)
Tárgykód: 
A-E-F401
Tárgy típusa: 
Vallástörténeti
Kreditérték: 
2
Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
  1. Bohannan, Paul – Glazer, Mark szerk. (1997): Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Budapest, Panem kft.
  2. Hollós, Marida (1993): Bevezetés a kulturális antropológiába. Budapest, ELTE-BTK, Kulturális Antropológia Tanszék.