Vallástörténet 2. (India vallásai)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Vallástörténet 2. (India vallásai)
Tárgykód: 
A-E-F323
Tárgy típusa: 
Vallástörténeti
Kreditérték: 
5
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
  1.  Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története IIII.(Idevonatkozó fejezetei) 199496. Bp. Osiris K.
  2. Kalsi, Sewa Singh: A szikhizmus. 2001. Bp. Kossuth K.
  3. Klostermayer, Klaus K.: Bevezetés a hinduizmusba. 2001. Bp. Akkord K.
  4. TeniglTakács László (szerk.): India bölcsessége. 1994. Gandhi Alapítvány – A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
Ajánlott irodalom: 
  1. Baktay Ervin, Dr.: India bölcsessége. 1943. Bp. Pantheon K.
  2. Burghart, R.: Indian Religion. 1985. London
  3. Puskás Ildikó: Lélek a körforgásban. 2000. Bp. Balassi K.