Vallástörténet 1. (Ősvallások)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Vallástörténet 1. (Ősvallások)
Tárgykód: 
A-E-F321
Tárgy típusa: 
Vallástörténeti
Kreditérték: 
5
Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
  1. Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. (Idevonatkozó fejezetei) 1994-96. Bp. Osiris - Századvég K.
  2. Diószegi Vilmos: Samanizmus. 1998. Bp. Terebess K.
  3. Szathmári Botond: A tibeti phön vallás. In: Csonka-Takács Eszter – Czövek Judit – Takács András (szerk.): Mir-susné-xum. Tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletére I-II. 2002. Bp. Akadémiai K. [II. k. pp. 834-851.]
  4. Reader, Ian: A sintoizmus. 2000. Bp. Kossuth K.
Ajánlott irodalom: 
  1. Burenhult, Göran (főszerk.): A kőkori világ. Vadászó-gyűjtögetők és korai földművelők. É. n. Bp. Magyar Könyvklub
  2. Clarke, Grahame: A világ őstörténete. 1975. Bp. Gondolat K.
  3. Koenigswald, G. H. R. : Találkozás az ősemberrel. 1961. Bp. Gondolat K.
  4. Laming, Annette: Őskori barlangművészet. Lascaux. 1969. Bp. Gondolat K.
  5. Leroi-Gourhan, André: Az őstörténet kultuszai. 1985. Bp. Kozmosz K.
  6. James, E. O: Prehistoric Religion. A Study in Prehistoric Archeology 1957. London
  7. Az egyiptomi világ atlasza 1997. Bp. Helikon – Magyar Könyvklub
  8. Bánfalvy András (ford.): Kilépés a fénybe I-II. (Egyiptomi halottaskönyv) 1994/95. Bp. Farkas L. K.
  9. Kákosy László: Egyiptomi és antik csillaghit. 1978. Akadémiai K.
  10. Dobrovits Aladár: Irodalom és vallás az ókori Egyiptomban. 1979. Akadémiai K.
  11. Kákosy László: Varázslás az ókori Egyiptomban. 1978. Akadémiai K.
  12. Kákosy László: Ré fiai 1979. Bp. Gondolat K.
  13. Varga Edith: Napkorong a fej alatt. 1998. Akadémiai K.
  14. Allen, T. G: The Egyptian Book of The Dead. 1960. Chicago, Univ. Of Chicago
  15. Spiegel, Joachim: Das Werden der altägyptischen Hochkultur. 1953. Heidelberg
  16. Bertram, Stephen: Élet az ókori Mezopotámiában. É. n. Gold Book
  17. Komoróczy Géza (vál.): Gilgames, Agyagtáblák üzenete. 1974. Bp. Európa K.
  18. Komoróczy Géza (vál.): Fénylő ölednek édes örömében. A sumér irodalom kistükre. 1983. Bp. Európa K.
  19. A mezopotámiai világ atlasza. 1997. Bp. Helikon – Magyar Könyvklub
  20. Kramer, S. N: The Sumerians. Their History, Culture and Character 1963. Chicago
  21. Mahler Ede: Babylnia és Assyria. 1906. Bp. A Magyar Tudmányos Akadémia
  22. Apor Éva: Irán. é. n. Bp. Kőrösi Csoma Társaság
  23. Apor Éva: Perszepolisz. 1974. Bp. Corvina K.
  24. Darabos Pál (ford.): Perzsa halottaskönyv. 1999. Bp. Farkas Lőrinc Imre K.
  25. Firdausz, Abulkászim Manszúrí: Királyok könyve. Sáhnáme. 1975. Bp. Helikon K.
  26. Ghirshman, Roman: Az ókori Irán. 1985. Bp. Gondolat K.
  27. Hinnels, John R.: Perzsa mitológia. 1992 Corvina K.
  28. Herrmann, Georgina: Perzsa reneszánsz. 1977. Bp. Helikon K.
  29. Kriwaczek, Paul: Zarathustra nyomában. 2004. Bp. Gold B.
  30. Székely, Edmond Bordeaux (ford.): Zarathusztra: Zend Aveszta. Szemelvények. 2000. Living Earth – Élő Föld Kft.
  31. Boyce, Mary: A History of Zoroastrian. Vol. 2. 1975. Brill
  32. Boyce, Mary: Zoroastrians: Their Religious Belives and Practices. 2001. Routledge
  33. Darmesteter, James: The Zend-Avesta, Part 1-2. 1880-83. Oxford, Sacred Books of the East
  34. Insler, S.: The Gāthās of Zarathustra. 1975. Leiden
  35. Westergaard, N. L.: Zendavesta or the religious books of the Zoroastrians. 1852-54. Copenhagen
  36. Bede Anna (ford.) - Kőhalmi Katalin (szerk.): Sámándobok, szóljatok. 1974. Bp. Európa K.
  37. Diószegi Vilmos: Az ősi magyar hitvilág. 1971. Bp. Gondolat K.
  38. Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága. 1983. Bp. Akadémiai K.
  39. Diószegi Vilmos: A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben. 1998. Bp. Akadémiai K.
  40. Drury, Nevill: Sámánok, látnokok. 1994. Bp. Édesvíz K.
  41. Eliade, Mircea: A samanizmus. Az eksztázis ősi technikái. 2001. Bp. Osiris K.
  42. Hoppál Mihály: Sámánok lelkek és jelképek. 1994. Bp. Helikon K.
  43. Hoppál Mihály: Sámánok lelkek és jelképek. 1994. Bp. Helikon K.
  44. Szathmári Botond: Táltosok a XXI. század hajnalán. In: Molnár Krisztina (szerk.): Az év esszéi 2004. 2004. Bp. Magyar Napló
  45. Hoppál M. – Szathmári B. – Takács A. (szerk.): Sámánok és kultúrák. 2005. Bp. Gondolat K.
  46. Hoffmann, Helmut: A bon vallás. 2001. In: Hoffmann, Helmut: A tibeti műveltség kézikönyve. Bp. Terebess K
  47. Kværna, Per: The Bon Religion of Tibet. 1996. Boston Shambhala
  48. Namkhai Norbu: Drung, Deu and Bön. 1995. New Delhi, Libratry of Tibetan Works and Archives
  49. Nebesky-Wojkowitz, Réne de: Oracles and Demons of Tibet 1998. New Delhi, Paljor Publications
  50. Snellgrove, David L. (Ed. and Transl.): The Nine Ways of Bon 1977. London, Oxford University Press
  51. Callcult, M. – Jansen, M. – Kumakura, I: A japán világ atlasza. 1997. Bp. Helikon – Magyar Könyvklub
  52. Kazár Lajos (ford.): Ko-dzsi-ki. ’Régi történetek feljegyzései’. 1982. Sydney
  53. Kidder, E: Az ősi japán. 1987. Bp. Helikon
  54. Satori Bhanate: A sintoizmus. 1990. Bp. Gondolat K.
  55. Totman, Conrad: Japán története. 2006. Bp. Osiris K.
  56. Ono Sokkyo: Shinto. 1991. Tokyo, Charles E. Tuttle Company