Filozófiai szakszeminárium 2.

Alapadatok
Tárgy neve: 
Filozófiai szakszeminárium 2.
Tárgykód: 
A-E-F225
Tárgy típusa: 
Vallástörténeti
Kreditérték: 
3
Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
  1. Kirk-Raven-Schofield: A preszókratikus filozófusok (Bp. Atlantisz, 1998) 183-188, 196-217, 271-316, 353-383, 407-462. o.
Ajánlott irodalom: 

Karl R. Popper: Vissza a preszókratikusokhoz (Ókor 2007/4. 3-12.)
Sebestyén Károly: A görög gondolkodás kezdetei (Bp. Franklin Társulat, 1898)
Hérakleitos Múzsái vagy a természetről (Bp. Magyar Helikon, 1983)
Parmenidész, Empedoklész Töredékek (Bp. Gondolat, 1985)
Charles H. Kahn: Anaximander and the Origins of Greek Cosmology (Cambridge, 1960)
Charles H. Kahn: The Art and Thought of Heraclitus, An edition of the fragments with    translation and commentary (Cambridge, 1979) 
L. Tarán: Parmenides, A Text with Translation, Commentary and Critical Essays (Princeton, 1975)
M. R. Wright: Empedocles, The extant fragments (New Haven, 1981)
Richard D. McKirahan: Philosophy before Socrates (Cambridge, 1994)