Filozófiatörténet 2. (Reneszánsz, újkor)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Filozófiatörténet 2. (Reneszánsz, újkor)
Tárgykód: 
A-E-F102
Tárgy típusa: 
Vallástörténeti
Kreditérték: 
3
Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
 1. R. Descartes: Értekezés a módszerről (Ikon, Budapest, 1992.)
 2. B. Pascal: Gondolatok (Gondolat, Budapest, 1978.): 72., 194., 233., 346-348., 430., 556., 578-588., 793. szöveg
 3. J. Locke: Értekezés az emberi értelemről. Első könyv (Akadémiai, Budapest, 1979.)
 4. I. Kant: A tiszta ész kritikája/a két Előszó és a Bevezetés (Atlantisz, Budapest, 2004.)
 5. G. W. F. Hegel: Enciklopédia I./1-18.§ (Akadémiai, Budapest, 1979, 37-54. o.)
Ajánlott irodalom: 
 1. F. Bacon: Novum Organum I. (Nippon, Budapest, 1995.)
 2. R. Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról (Atlantisz, Budapest, 1994.)
 3. B. Spinoza: Etika (Osiris, Budapest, 1997.)
 4. G. W. Leibniz: Monadológia (in: Válogatott filozófiai írásai, Európa, Budapest, 1986.)
 5. Vico: Az új tudomány (Akadémiai, Budapest, 1979.)
 6. Th. Hobbes: Leviatán I-II. (Kossuth, Budapest, 1999.)
 7. G. Berkeley: Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről és más írások (Gondolat, Budapest, 1985.)
 8. Hume: Értekezés az emberi természetről (Gondolat, Budapest, 1976.)
 9. J-J. Rousseau: Értekezések és filozófiai levelek (Helikon, Budapest, 1978.)
 10. Kant: Prolegomena (Atlantisz, Budapest, 1999.)
 11. J. G. Fichte: Válogatott filozófiai írások (Gondolat, Budapest, 1981.)
 12. F. W. J. Schelling: A transzcendentális idealizmus rendszere (Gondolat, Budapest, 1983.)
 13. Hegel: A szellem fenomenológiája (Akadémiai, Budapest, 1979.)
 14. J. G. Herder: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról (Gondolat, Budapest, 1978.)
 15. L. Feuerbach: Filozófiai kritikák és alapelvek (Magyar Helikon, Budapest, 1978.)
 16. Boros G.: René Descartes (Áron, Budapest, 1998.)
 17. Boros G.: Spinoza és a filozófiai etika problémája (Atlantisz, Budapest, 1997.)
 18. J. Attali: Blaise Pascal (Európa, Budapest, 2003.)
 19. E. Cassirer: Kant élete és műve (Osiris, Budapest, 2001.)
 20. Felkai G.: Fichte (Kossuth, Budapest, 1988.)
 21. Gyenge Z.: Schelling élete és filozófiája (Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2005.)