A buddhista meditáció elmélete 5. (Buddhista pszichológia)

Alapadatok
Tárgy neve: 
A buddhista meditáció elmélete 5. (Buddhista pszichológia)
Tárgykód: 
A-E-D111
Tárgy típusa: 
Dharmatanítói
Kreditérték: 
2
Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
 1. Anuruddhãcariya: A Felsőbb Tan foglalata. (ford.: Porosz Tibor). A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest, 1997
 2. Atkinson, R. L.(és társai): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1999
 3. Brazier, C.: Buddhist Psychology. London, 2003
 4. Govinda, A.: A korai buddhista filozófia lélektani attitűdje. Budapest, 1992
 5. Porosz Tibor: A buddhista filozófia és pszichológia alapfogalmai. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest, 2002
 6. Porosz Tibor: Mit csinál a szél, amikor nem fúj? A „tudat” terei és idői. In: Mund Katalin-Kampis György (szerk.): Tudat és elme. Typotex, Budapest, 2007.; pp. 103-134.
 7. Porosz Tibor: A buddhista pszichológia és gyakorlati alkalmazása nyugaton. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 11 (2010) 2. sz.; pp. 85-113
Ajánlott irodalom: 
 1. Allport, G. W.: A személyiség alakulása. Gondolat, Budapest, 1985
 2. Aung, Shwe Zan: Compendium of Philosophy. London, 1910.
 3. Bodhi Bhikkhu: A Comprehensive Manual of Abhidhamma. Sri Lanka, 1993.
 4. Hebb, D. O.: A pszichológia alapkérdései. Gondolat, Budapest, 1975
 5. Nãrada Mahãthera: A Manual of Abhidhamma. Colombo, 1968
 6. Porosz Tibor: A buddhista filozófia kialakulása és fejlődése a théraváda irányzatban. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest, 2000
 7. Porosz Tibor: A meditáció pszichodinamikájának alapjai. Keréknyomok, 2007/Nyár, 2. sz.; pp. 119-141.