Kóanok és zen szövegek 2.

Alapadatok
Tárgy neve: 
Kóanok és zen szövegek 2.
Tárgykód: 
A-E-D-Ze106
Tárgy típusa: 
Dharmatanítói
Kreditérték: 
2
Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
  1. Dobosy Antal: Zen szöveggyűjtemény, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2005.
  2. Kapujanincs Átjáró, Kínai csan buddhista példázatok, Fordította: Miklós Pál, Helikon, 1987. Budapest
  3. Terebess Gábor: Folyik a híd, zen buddhista anekdótakincs, Officina Nova, 1990. Budapest
Ajánlott irodalom: 
  1. Szigeti György: Naparcú Buddha, A zen szellemisége és gyakorlata – A Tan Kapuja, Paradigma könyvek, Vizsom Kiadó, 2004. Budapest
  2. Seung Sahn: A zen iránytűje, fordította Fórizs László, Cartaphilus Könyvkiadó, 2008 Budapest