Szuttaismeret 1. (Páli kánon)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Szuttaismeret 1. (Páli kánon)
Tárgykód: 
A-E-D-Th105
Tárgy típusa: 
Dharmatanítói
Kreditérték: 
2
Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
  1. Farkas Pál - Végh József: Összegyűjtött magyar szuttafordítások. TKBF jegyzet 2009.
  2. FÓRIZS LÁSZLÓ (ford.) 2002. Dhammapada (Az erény útja). Budapest: Gaia.
  3. VEKERDI JÓZSEF (ford.) 1989. Buddha beszédei. Budapest: Helikon.
Ajánlott irodalom: 
  1. ANÁLAJÓ 2007: Szatipatthána: A megvalósítás egyenes útja. A Tan Kapuja
  2. BHIKKHU BODHI 1993. A nézetek mindent felölelő hálója. Budapest: Orient Press
  3. BHIKKHU BODHI 1996. A létesülés gyökere. [Ford. PRESSING L.] Budapest: Orient Press.
  4. NYANAPONIKA THERA 1994. A buddhista meditáció szíve. A Satipatthāna Sutta szövege és kommentárjai. [Ford. PRESSING L.] Budapest: Orient Press