Vallási és filozófiai alapismeretek 3. (Filológiai ismeretek)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Vallási és filozófiai alapismeretek 3. (Filológiai ismeretek)
Tárgykód: 
A-E-B625
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
  1. Bevezetés a filológiába. ( A tárgyat oktatók által összeállított handout gyűjtemény).
Ajánlott irodalom: 
  1. Eco, Umberto 1977. Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Kairosz 1996.