Vallási és filozófiai alapismeretek 1. (Bevezetés a filozófiába)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Vallási és filozófiai alapismeretek 1. (Bevezetés a filozófiába)
Tárgykód: 
A-E-B621
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
4
Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
  1. Descartes, R.: Elmélkedések az első filozófiáról. Bp. Atlantisz, 1994. 1-3. elmélkedés
  2. Spinoza: Etika. Magyar Helikon, 1969. első rész
  3. Berkeley: Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről..., Bp. Gondolat kiadó, 1985. 273-414.
  4. Kant, E.: A tiszta ész kritikája. Ictus kiadó, Bp. 1995. Előszó a második kiadáshoz, Bevezetés
  5. H. Putnam: Agyak a tartályban. in: Magyar Filozófiai Szemle, 2001/1.
  6. S. Shoemaker: Idő változás nélkül. in: Modern metafizikai tanulmányok. ELTE- Eötvös kiadó, 2004. Bp. 21-38 o.
  7. Arisztotelész: Metafizika, XII. könyv. in: Bugár M. István (szerk) Kozmikus teológia, Bp. Kairosz kiadó, 2005. 187-208.