Ind filozófia 5. (Védánta, mímánszá)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Ind filozófia 5. (Védánta, mímánszá)
Tárgykód: 
A-E-B505
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
  1. Toshifumi Gotō: Yājñavalkya's Characterization of the Ātman and the Four Kinds of Suffering in Early Buddhism. Electronic Journal of Vedic Studies (EJVS) 12-2, July 2005, 71-85.
  2. Sankara: A Brahma-szútra magyarázata. Fordította és a jegyzeteket írta Ruzsa Ferenc, Kossuth, Budapest, 1996.
  3. Upanisadok. Ford. Tenigl-Takács László. Ursus, Budapest,1998. http://mek.oszk.hu/01300/01326/cimkes.html
  4. Bhagavad-Gítá - A Magasztos Szózata Szanszkrit eredetiből magyar prózára fordította szó szerint, az utószót és a jegyzeteket írta: Vekerdi József Terebess Kiadó, Budapest, 1997. http://terebess.hu/keletkultinfo/bhagavad.html
Ajánlott irodalom: 
  1. An Analysis of the Brahma Sutra by Swami Krishnananda, The Divine Life Society, Sivananda Ashram, Rishikesh, India, (Internet Edition: online: www.swami-krishnananda.org)
  2. Vedantasara or the Essence of Vedanta of Sadananda Yogindra (Sadānanda's Vedāntasāra) translated by Swami Nikhilananda. Bharatiya Kala Prakashan, 2006 (Reprint);
  3. Francis X. Clooney, S.J. Thinking Ritually: Rediscovering the Purva Mimamsa of Jaimini. Volume 17, De Nobili Research Series, ed. G. Oberhammer. (Vienna: Indological Institute of the University of Vienna). 1990;
  4. Upanisads - A new translation by Patrick Olivelle. Oxford World's Classics. 1996