Ind filozófia 3. (Njája, vaisésika)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Ind filozófia 3. (Njája, vaisésika)
Tárgykód: 
A-E-B503
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
  1. Bimal Krishna Matilal: Nyaya-vaisesika. (J. Gonda: A History of Indian Literature, Volume VI Fasc. 2) Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1977.
  2. K. Ramasubramanian: History and Development of Indian Logic: An overview. In: Proof, Computation and Agency. Logic at the Crossroads. Edited by Johan van Benthem, Amitabha Gupta and Rohit Parikh. Springer, Heidelberg, 2011.
  3. Bina Gupta: CIT Consciousness (Foundations of Philosophy in India. Oxford University Press, 2003.
Ajánlott irodalom: 
  1. Satis Chandra Vidyabhusana: A History of Indian Logic (Ancient, Mediaeval and Modern Schools). Motilal Banarsidass, Delhi, 1920.
  2. The Vaisesika Sutras of Kanada. The Sacred Books of the Hindus, Vol. 6. Tr. by Nandalal Sinha. Published by Sudhindra Nath Basu. The Panini Office. Bhunaneshwari Asrama, Bahadurganj, Allahabad. Vijaya Press, 1923.
  3. Gótama: A logika szövétneke. Ford. Tenigl-Takács László. TKBF, Budapest, 1992. Vaisésika-szútra. Fordította és a magyarázatokat írta Tenigl-Takács László. TKBF, Bp, 1992.
  4. Daniel H. H. Ingalls: Materials for the study of Navya-Nyaya Logic. Harvard Oriental Series 40. Harvard UP, 1951. Indian reprint: Motilal Banarsidass 1988. Motilal Banarsidass, Delhi, 1973.
  5. Erich Frauwallner: History of Indian Philosophy. Vol. II. The Nature-Philosophical Schools and the Vaisesika System. (Tr. from German) Motilal Banarsidass, Delhi, 1973.
  6. THE NYÂYA-VAISESIKA PHILOSOPHY In Surendranath Dasgupta: A HISTORY OF INDIAN PHILOSOPHY IN 5 VOLUMES, Cambridge UP, 1922. (First Edition)