Ind filozófia 2. (Upanisadok)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Ind filozófia 2. (Upanisadok)
Tárgykód: 
A-E-B502
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
  1. Tenigl-Takács: Upanisadok
  2. Vekerdi: Titkos Tanítások
Ajánlott irodalom: 
  1. Bármely, az upanisad-filozófiát taglaló mű vagy más idegennyelvű fordítás