Ind filozófia 1. (Védikus vallás és bráhmanizmus)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Ind filozófia 1. (Védikus vallás és bráhmanizmus)
Tárgykód: 
A-E-B501
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
 1. Vekerdi József (szerk.): Szanszkrit líra. Bp. 1988. (pp. 9–50.)
 2. Fórizs László: Rigvéda - Teremtéshimnuszok, FLI Könyvkiadó, Bp. 1995.
 3. Tenigl-Takács László (szerk): India bölcsessége. Szöveggyűjtemény India legendakincséből, vallási és filozófiai irodalmából. Bp. 1994. (pp. 21–33., 170–183)
 4. Fórizs László: A védikus vers értelmezési szintjei (Hosszú, mély sötétség) in Folyamat és Kaland, szerk. Csikós Ella és Karsai Gábor, Veszprémi Humán Tudományokért Kiadó, Veszprém, 2005.
 5. Upanisadok. Ford. Tenigl-Takács László. Ursus, 1998. ill. Upanisads. Transl. by Patrick Olivelle. Oxford University Press, 1996.
Ajánlott irodalom: 
 1. Schmidt József: A szanszkrit irodalom története. Bp. [1923.] (pp. 5–80.)
 2. Frits Staal: Discovering the Vedas. Origins, Mantras, Rituals, Insights. Penguin Books 2008
 3. Gaál Balázs - Tóth Ibolya: Varuna-himnuszok. Válogatás a Rigveda irodalmából, A Tan Kapuja Buddhista Fõiskola kiadása, Budapest: 2001
 4. Hermann Oldenberg: Vedic Hymns, Hymns to Agni (Mandalas I-V), The Sacred Books of the East, vol. XLVI, Oxford, at the Clarendon Press, 1897
 5. The Satapatha Brahmana. Sacred Books of the East, Vols. 12, 26, 24, 37, 47. Translated by Julius Eggeling. Published between 1882 and 1900. http://www.sacred-texts.com/hin/sbr/index.htm
 6. Doniger O’Flaherty, Wendy: The Rig Veda. An Anthology. 108 Hymns. Penguin 1981. [Fordítása: Naphimnuszok és tűzimák. Válogatás a Rig-Véda himnuszaiból. Bp. 2001.]