Buddhista szentirat-ismeret 1. (Páli Kánon)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista szentirat-ismeret 1. (Páli Kánon)
Tárgykód: 
A-E-B401
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
  1. Bikkhu Bodhi (1993): A Nemes Nyolcrétű Ösvény (ford: Farkas Anikó), Budapest, Orient Press.
  2. Skilton, Andrew (1997): A buddhizmus rövid története. (ford. Agócs Tamás) Budapest, Corvina.
Ajánlott irodalom: 
  1. Takács László (1984): A Buddhizmus Kialakulása, Budapest, Buddhista Misszió.