Buddhista filozófia 3. (Ismeretelmélet)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista filozófia 3. (Ismeretelmélet)
Tárgykód: 
A-E-B225
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
5
Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
  1. Agócs Tamás - Végh József: Buddhista ismeretelmélet, TKBF jegyzet, 2002.
  2. Horváth Zoltán: A hit és a tudás az indiai és tibeti buddhista ismeretelméletben. In.: Vallási hagyományok a kultúrák keresztútján (Történelem és Kultúra 6.) Sz.: Ecsedy Ildikó, Ferenczy Mária. Balassi Kiadó, Budapest 1990. pp 46-53.
  3. Fehér Judit: Az indiai buddhista logika rövid áttekintése. In: Magyar Filozófiai Szemle, XXXIV/5-6. Budapest, 1990. pp. 463-471.
  4. A szemeszter során a hallgatók által magyar nyelvre fordított szemelvények J.Dunne, G. Dreyfus, F.T. Scherbatsky stb. írásaiból.
Ajánlott irodalom: 
  1. Dreyfus, G.B.J.: Recognizing Reality: Dharmakirti's Philosophy and its Tibetan Interpretations. Albany: State University of New York Press, 1997.
  2. Fehér Judit — Horváth Zoltán (szerk.): Buddhista logika (Történelem és Kultúra 12.) MTA—Balassi, Budapest, 1995.
  3. Klein, A.C.: Knowing, Naming and Negation, Snow Lion, Ithaca, 1991.
  4. Porosz Tibor: A buddhista filozófia kialakulása és fejlődése a théraváda irányzatban. TKBF, Bp. 2000.