A buddhizmus története és kultúrája 5. (Kína)

Alapadatok
Tárgy neve: 
A buddhizmus története és kultúrája 5. (Kína)
Tárgykód: 
A-E-B105
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
  1. Jacques Gernet: A kínai civilizáció rövid története. Budapest, Osiris, 2001. Vontakozó fejezetek.
  2. Kósa Gábor: Kínai filozófia- és vallástörténet. Jegyzet.