Főoldal > Hallgatóknak > Pénzügyek > Szociális támogatások

A szociális alapú juttatásokat a hallgató szociális helyzete alapján, pályázat útján és a pályázati feltételekben megjelölt adatok igazolásával igényelheti. A hallgatók szociális helyzetét a jogszabályban figyelembe venni rendelt szempontok alapján kell megítélni. 

A hallgató szociális alapú ösztöndíjat egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménytől kaphat. Ha a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, akkor abban a felsőoktatási intézményben részesülhet ezekben a támogatásokban, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt.

Az egyes ösztöndíjakra vonatkozó részletes szabályokat és pályázati kiírásokat az adott ösztöndíj nevére kattintva érheted el.

Szociális alapú támogatások:

Megszakítás