Kedves Barátunk!

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola pótfelvételt hirdet buddhista tanító alapképzési és mesterképzési szakra. Alapképzésen kizárólag nappali tagozatra!

A buddhista tanító szak részletes leírása képzési szintenként

alapképzés

mesterképzés

Az alapképzés specializációi

buddhista meditáció

páli nyelv

tibeti nyelv

vallás- és filozófiatörténet

A mesterképzés specializációi

összehasonlító buddhista filozófia

ind nyelvek (páli és szanszkrit)

tibeti nyelv

Fontos! A specializációválasztás az első félév végén lesz, a felvételi jelentkezési lapon csupán az orientációt mérjük fel, ami a félév végéig még változhat!
Fontos időpontok

Tájékozódó beszélgetés (MA): 2021. augusztus 11. – 16 óra (Google Meet)

A felvételi jelentkezés határideje: 2021. augusztus 15. (vasárnap)

Az intézményi eljárási díj befizetésének határideje: 2021. augusztus 16 .(hétfő)

A felvételi vizsga időpontja: 2021. augusztus 23. (hétfő)

Tájékoztató a felvételi menetéről

Jelentkezni a Főiskola saját jelentkezési lapján lehet. A jelentkezés lépései:

1. Az online jelentkezési lap kitöltése után a rendszer automatikusan elküldi annak pdf változatát a jelentkezési lapon megadott emailcímre.

2. A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek

3. A jelentkezési lap benyújtása postai úton vagy személyesen történhet. Személyesen történő jelentkezés esetén a benyújtás, postai úton történő jelentkezés esetén a postára adás határnapja a jelentkezés határideje.

4. A felvételihez kapcsolódó intézményi eljárási díj 6000 Ft, melyet átutalással kérjük befizetni az alábbi bankszámlaszámra: 10403181-31818690-00000000. A közleményben kérjük, tüntessék fel, hogy “felvételi jelentkezés”, és ha nem a saját számlaszámról történik az utalás, a nevet is.

A felvételi vizsga menete képzési szintenként:

Alapképzés (BA)

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Mesterképzés (MA)

A mesterképzésre történő szóbeli felvételi vizsgát megelőzően legalább hét naptári nappal a felveteli@tkbf.hu email címen nyújtsa be a felvételiző az alábbi dokumentumokat:

és mindezeket kinyomtatva hozza magával a felvételire (lehetőleg a kiválasztott és magyarul ismertetett illetve összefoglalt idegen nyelvű művekkel együtt).

Szóbeli vizsga

Páli/szanszkrit vagy tibeti nyelvi felvételi vizsga abban az esetben, ha a jelentkező nem a buddhista tanító alapképzési szak hasonló specializációján végzett.

Jelentkezési lapok

Alapképzés

A jelentkezési lap kitöltése megelőzőn kérjük olvassa el a lap alján található adatvédelmi tájékoztatót. A jelentkezési lap elküldésével a tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez hozzájárulását megadottnak tekintjük.

A nappali tagozatos képzés tanóráinak megtartására a hét első három napján kerül sor (hétfő, kedd, szerda). A képzés mindkét tagozaton 6 féléves, a tanulmányok során megszerzendő kreditek mennyisége 180.

Mesterképzés

A jelentkezési lap kitöltése megelőzőn kérjük olvassa el a lap alján található adatvédelmi tájékoztatót. A jelentkezési lap elküldésével a tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez hozzájárulását megadottnak tekintjük.

Az esti tagozatos képzés tanóráinak megtartására a hétvégi (szombati és vasárnapi) napokon kerül sor. A képzés 4 féléves, a tanulmányok során megszerzendő kreditek mennyisége 120.
Kötelező irodalom

Alapképzés

Állami ösztöndíj és önköltség

Állami ösztöndíj

A 20-120 fős nappali tagozatos felvételi irányszámon belül az állami ösztöndíjas képzés irányszáma 20-70 fő, az önköltséges képzés irányszáma 0-30 fő.

A 40-80 fős esti tagozatos irányszámon belül az állami ösztöndíjas képzés irányszáma 40-70 fő, míg az önköltséges képzés irányszáma 0-20 fő.

A képzésenkénti részletes irányszámok elérhetők a felvi.hu oldalán.

Önköltség

Egyéb információk
Tájékoztatjuk azokat a jelentkezőket, akik már betöltötték a negyvenedik életévüket, hogy a jelen szabályozás szerint NEM mentesülnek az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga teljesítése alól.

FIGYELEM! A Főiskola fenntartja magának a jogot, hogy a felvételi eljárásban érintett valamely képzési szint, szak, specializáció, továbbá munkarend (tagozat) vagy finanszírozási forma tényleges indításáról és az arra történő felvételről a jelentkezők létszámának és a felvételi eljárás egyéb adatainak az ismeretében döntsön.

A TKBF HATÁLYOS FELVÉTELI SZABÁLYZATA

https://www.tkbf.hu/foiskola/szabalyzatok

Az egyes szakok esetében megadott irányszámok tervezett létszámot jelentenek, amelyektől a Főiskola eltérhet. A Főiskola fenntartja magának a jogot, hogy a szakok, továbbá azok valamely munkarendjének (tagozatának), illetve specializációnak tényleges indításáról a jelentkezők létszámának és a felvételi eljárás egyéb adatainak az ismeretében döntsön.

Másik specializáción vagy új képzésen el lehet ismét végezni a főiskolát?

1.) A Főiskolán 2006. szeptember 1-jétől kezdődően (jelenleg is) két képzés folyik, a buddhista tanító alapképzés (BA) és az okleveles buddhista tanító mesterképzés (MA). Korábban futó, 2006. december 31. után már nem indítható képzésünk volt a buddhista tanító főiskolai képzés (F). Amennyiben valaki BA vagy az azzal a törvény erejénél fogva egyenértékű  F képzésben [Nftv. 112. § (6) bek.] szerzett oklevelet, jogosult az MA képzésre jelentkezni felvételi eljárás keretében. Amennyiben felvételt nyer, a mesterszakon folytathatja főiskolai tanulmányait. Annak, hogy valaki azonos képzésre vagy egyenértékű képzésre újra jelentkezzen elvileg nincs akadálya, de ilyenkor a képzettség szintje és a szakképzettség tekintetében azonos második diplomát tud szerezni, ráadásul a korábbi képzésében elhasznált államilag támogatott félévei valószínűleg hiányozni fognak tanulmányai állami ösztöndíjasként való folytatásához. 2.) A specializáció az adott szak (értsd: BA vagy MA) részét képező önálló szakképzettséget nem eredményező, speciális szaktudást biztosító képzés [Nftv. 108. § 31]. Ez azt jelenti, hogy bármelyik jelenleg futó specializációt is végzi el egy hallgató egy adott szakon, a szakképzettsége egyformán az adott szakon megszerezhető buddhista tanító (BA) vagy okleveles buddhista tanító (MA) lesz. A specializáció elvégzésének tényét kizárólag a diploma záradéka tartalmazza, olyan formában, hogy „Az oklevél tulajdonosa tanulmányai során a képzéshez tartozó … specializáció követelményeit teljesítette.” 3.) Ahhoz, hogy egy a Főiskolánkon kapott diplomával rendelkező személy egy új specializáció ismereteit a Főiskolán elsajátítsa nem az adott szakot kell ismét elvégeznie, hanem a választott új specializáció követelményeit kell részismereti képzés keretében teljesítenie. A részismereti képzés hallgatói jogviszony keretében, de törvényi rendelkezés folytán kizárólag önköltséges képzésként történik [Nftv. 42. § (2) bekezdés]. Részismereti képzésre történő felvétel külön felvételi eljárás nélkül történik. Az erre vonatkozó kérelmet a specializáción folyó tanulmányok megkezdését megelőző félév szorgalmi időszakának utolsó napjáig kell a Főiskola Tanulmányi Osztályán benyújtani. A kérelemről az oktatási rektorhelyettes dönt [FÁISZ 6.4.3.2, TVSZ  2.1.3.7.16 ], a döntés alapján kerül megkötésre a hallgatói képzési szerződés, amely a fizetendő önköltség mértékét is tartalmazza. A képzési szerződés megkötésével egyidejűleg jön létre a részismereti képzésre vonatkozó hallgatói jogviszony. A részismereti képzésben részt vevő hallgató tanulmányi teljesítményéről, beleértve az új specializáció követelményeinek teljesítését is, a Tanulmányi Osztály állít ki külön igazolást, de értelemszerűen új diploma nem állítható ki, mivel diploma kizárólag szak elvégzését és szakképzettség megszerzését tanúsíthatja. Az elvégzett kurzusok, illetve specializáció teljesítése a felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint beszámítható.
Adatvédelmi tájékoztató

Az adatvédelmi tájékoztató felvételizők számára letölthető.