Vallástudományi ismeretek 6. (Vallás és művészet)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Vallástudományi ismeretek 6. (Vallás és művészet)
Tárgykód: 
A-E-F406
Tárgy típusa: 
Vallástörténeti
Kreditérték: 
2
Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
 1. Aiszkhülosz: Oreszteia (in: Aiszkhülosz drámái, Európa, Budapest, 1985.)
 2. Az Ádám-játék, Akárki, Auto Kasszandra szibilláról (in: Szenczi M. (vál.): Akárki. Misztériumjátékok, mirákulumok, moralitások, Európa, Budapest, 1984.)
Ajánlott irodalom: 
 1.  Arisztotelész: Poétika (PannonKlett, Budapest, 1997.)
 2. F. Nietzsche: A tragédia születése (Európa, Budapest, 1986.)
 3. J. Meletyinszkij: A mítosz poétikája (Gondolat, Budapest, 1985.)
 4. Kerényi K.: Görög mitológia (Gondolat, Budapest, 1977.)
 5. Hegyi D.: Polis és vallás (Osiris, Budapest, 2002.)
 6. Ritoók Zs. (szerk.): Színház és stadion (Gondolat, Budapest, 1968.)
 7. RitoókSarkadySzilágyi: A görög kultúra aranykora (Gondolat, Budapest, 1984.)
 8. D. Kallisztov: Az antik színház (Gondolat, Budapest, 1983.)
 9. E. Auerbach: Odüsszeusz sebhelye (in: Mimézis, Gondolat, Budapest, 1985.)
 10. Az égi és a földi szépről (Gondolat, Budapest, 1988.)
 11. J. Seibert (szerk.): A keresztény művészet lexikona (Corvina, Budapest, 1994.)
 12. P. Ricoeur: Bibliai hermeneutika (Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 1995.)
 13. J. Meyendorff: Krisztus az ortodox teológiában (Odigitria – Osiris, Budapest, 2003.)
 14. N. Frye: Kettős tükör (Európa, Budapest, 1996.)
 15. U. Eco: Művészet és szépség a középkori esztétikában (Európa, Budapest, 2007.)
 16. W. Benjamin: A német szomorújáték eredete (in: Angelus Novus, Magyar Helikon, Budapest, 1980.)