Főoldal > Hallgatói lakhatási pályázat a 2023/2024. tanévre

Hallgatói lakhatási pályázat a 2023/2024. tanévre

A Hallgatói Ügyek Bizottság, mint Főiskolai Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 3.4.1.6. c) pontjában meghatározott jogkörében, A Tan Kapuja Buddhista Egyház fenntartó (a továbbiakban: fenntartó Egyház) egyetértésével az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

A pályázható lakhatási megoldás leírása:

 • A Főiskola székhelyéhez közel, 2-3 darab, egyenként 4 fő elhelyezésére alkalmas egyházi tulajdonú, nem akadálymentes lakásban történő elhelyezés összesen 8-12 fő részére,
 • fejenként havi 15.000,- Ft (tizenötezer) forint nettó bérleti díj + egy főre jutó arányos rezsiköltség fizetési kötelezettséggel járó,
 • 2023. szeptembertől 2024. július 31-ig terjedő időre szóló bérleti szerződés alapján, a teljesidős (nappali) aktív hallgatói státusnak a bérlet teljes időtartama alatti fenntartásának és a bérlemény házirendje folyamatos betartásának, illetőleg a bérleti díj és rezsi fizetési kötelezettség határidőben történő megfizetésének feltételével.

Pályázói kör meghatározása (együttes feltételek):

 • A Tan Kapuja Buddhista Főiskola hallgatói jogviszonnyal rendelkező teljesidős (nappali) hallgatója vagy a 2023. évi felvételi / pótfelvételi eljárásban teljesidős (nappali) képzésre felvételt nyert leendő hallgatója,
 • akinek állandó lakóhelye-tartózkodási helye Budapesten kívül van és sem magának, sem házastársának nincs a tulajdonában, illetve haszonélvezetében budapesti lakóingatlan (továbbiakban: vidéki) és
 • a 2023/2024. tanév őszi félévére rendszeres szociális ösztöndíj pályázata alapján a Bizottság által elbírált szociális helyzete (HTJSZ  3.2.2.1.4.8.) alapján arra rászorult.

A pályázat benyújtásának határideje: 

 • 2023. szeptember 4. (hétfő) 23.59 óra.

A pályázat benyújtásának módja:

 • a Neptun kérvénykezelő alkalmazás útján a NEPTUN / ÜGYINTÉZÉS / KÉRVÉNYEK / Kitölthető kérvények fülön kiválasztott „Hallgatói lakhatási pályázat 2023/24 tanév” nevű űrlapon.

A pályázat érvényességi feltétele:

Bírálat, eredményhirdetés

A pályázat elbírálása öt munkanapon belül történik, az alábbiak szerint:
 1. A szociális helyzet elbírálása és pontozása a rendszeres szociális ösztöndíj pályázat keretében történik: https://www.tkbf.hu/hallgatoknak/penzugyek/szocialis-tamogatasok/rendszeres-szocialis-osztondij/
 2. Amennyiben a pályázó a 2023/2024. tanév őszi félévére rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot nem nyújt be vagy az nem éri el a ponthatárt (30 pont) és nem jut tovább a második bírálati fordulóba, a hallgatói lakhatási pályázata is automatikusan elutasításra kerül.  Az emiatt visszautasított pályázókat a Bizottság a kérvény Neptunban történő elutasításával értesíti.
 3. Nem bírálhatóak el a nem teljesidős (nappali) aktív hallgatók és vagy nem vidéki hallgatók pályázatai. Az emiatt visszautasított pályázókat a Bizottság a kérvény Neptunban történő elutasításával értesíti.
 4. A vidéki teljesidős (nappali) hallgatók határidőben beérkezett pályázatait a Bizottság pontszámokkal értékeli, és az alapján rangsorolja.
 5. A Bizottság a rangsorolt pályázatokat jóváhagyás céljából megküldi a fenntartó Egyház részére. A fenntartó Egyház, mint ingatlantulajdonos a rangsorolt pályázat tekintetében jogosult diszkrecionális jogkörben vétójogot gyakorolni.
 6. Pályázat eredményhirdetése: 2023. szeptember 11. (hétfő) 18:00 óráig bezárólag.
 7. A pályázat visszautasítása vagy a rangsorolás hibája miatt a pályázó jogorvoslati kérelemmel élhet, melyet a rektorhoz címezve a Neptun rendszeren keresztül nyújtja be legkésőbb 2023. szeptember 26. (kedd) 14:00 óráig bezárólag. Az elkésett, vagy nem a Neptunban a jogorvoslati kérelem formanyomtatványon benyújtott jogorvoslati kérelmek érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A jogorvoslati kérelmekről a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság dönt a Hallgatói Általános Eljárási Rend (HÁER) 3. fejezetében foglaltak szerint.
 8. A fenntartó Egyház az általa jóváhagyott pályázókkal – a Tan Kapuja Ingatlan Iroda útján – köt, függő hatályú határozott idejű bérleti szerződést.
 9. Azon pályázókat, akikkel a keretszám kimerülése miatt nincs mód bérleti szerződést kötni a Bizottság a Neptun kérvényfolyamba értesíti. Ezen pályázók várólistára kerülnek és amennyiben a tanév folyamán üresedés következik be, a szerződéskötés a rangsorban következő várólistás hallgatót illeti meg.

A benyújtott kérelmekkel kapcsolatban hiánypótlási felhívást a Bizottság nem ad ki, kiegészítő anyagot a benyújtott kérelemhez kizárólag a pályázati benyújtási határidő végéig lehet beadni.

Az elkésett vagy hiányosan benyújtott pályázatokat sajnos, nem tudjuk elbírálni.

Budapest, 2023. augusztus 9.

Győri Péter
tanulmányi igazgató
Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság                                    

Cser Zoltán
egyházi igazgató
A Tan Kapuja Buddhista Egyház

Általános tájékoztató a pályázatról itt található: https://www.tkbf.hu/hallgatoknak/szolgaltatasok/lakhatasi-palyazat/

Kapcsolódó

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

2024/25. tanév tavaszi félévének rendje

Regisztráció 2025. február 3 (hétfő) – február 9. (vasárnap) Eljárási díjak és az önköltség befizetésének határideje: 2025. február 7. (diákhiteleseknek külön kérelem alapján) Fontos! A gyűjtőszámlára

Megszakítás