Főoldal > Szociális ösztöndíj pályázat 2023/24. tanév őszi félév

A rendszeres szociális támogatás igénylését a Neptunban lehet leadni a

NEPTUN / ÜGYINTÉZÉS / KÉRVÉNYEK / Kitölthető kérvények fülön kiválasztott „Szociális támogatás 2023/24. őszi félév” nevű űrlapon.

 • Dokumentumok elektronikus leadásának ideje: 2023. augusztus 28 – szeptember 10. éjfélig (meghosszabbítva)
 • Dokumentumok hiánypótlása a leadási határidő után: 2023. szeptember 17. éjfélig (meghosszabbítva)
  • Feltétele: 
  • Szeptember 3-ig benyújtott Szociális támogatás iránti kérelem a Neptun rendszerben
  • Kötelezően csatolandó dokumentumok közül legalább egy csatolása
  • Nyilatkozat a maradék kötelező dokumentum(ok) hiányáról és annak okáról
 • Döntés közzététele: 2023. szeptember 18.
 • Fellebbezési határidő: 2023. október 6. éjfélig
 

Részletes tájékoztató (szociális helyzet igazolása; kategóriák; szerezhető pontok)

https://www.tkbf.hu/hallgatoknak/penzugyek/szocialis-tamogatasok/rendszeres-szocialis-osztondij

1) Hatósági bizonyítvány hiányában a pályázat elutasításra kerül! Ezt a dokumentumot a pályázati időszakban kell feltölteni, hiánypótlására nincs lehetőség! Amennyiben nem kerül feltöltésre (és leadásra) a megadott határidőig („Pályázat benyújtásának határideje”), a kérvény azonnal elutasításra kerül! Amennyiben a hatósági bizonyítványon nem szerepelnek nevek és/vagy születési dátumok, szükséges a lakcímkártyák feltöltése is. A lakcímkártyák feltöltése pótolható, a hatósági bizonyítvány nem!

2) A további igazolások hiánypótlására csak egyszer van lehetőség! Miután a hallgató visszakapta javításra kérvényét, a megadott időpontig („Hiánypótlás vége”) pótolhatja a véleményező által megjelölt nem megfelelő, vagy hiányzó dokumentumo(ka)t, adatokat. Erre a hallgatónak csak egyetlen alkalommal van lehetősége, amennyiben véglegesítette a kérvényét, a Bizottság annak tartalma alapján bírálja el a pályázatot!

3) Csak az egyes mezők mellett található Csatolmány gomb használatával feltöltött igazolásokat tudja figyelembe venni a Bizottság!

4) A szükséges és elfogadható igazolásformákat jelen pályázati kiírás tartalmazza.

5) A Bizottság csak PDF formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el!

6) A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 3 MB-ot.

7) A Bizottság a feltöltött igazolások eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis dokumentumok feltöltése fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után!

8) Az elektronikus űrlapon a hatósági bizonyítványon szereplő valamennyi személyt külön-külön fel kell tüntetni, és státuszának megfelelően hiteles dokumentumokkal igazolni kell. Amennyiben valamely, a hatósági bizonyítványon szereplő személy státusza nincs megfelelően igazolva, az egy főre jutó jövedelemre nem adható pontszám!

9) A beérkezett pályázatok a hatályos jogszabályoknak és szabályzatoknak, illetve jelen pályázati kiírásnak megfelelően, valamint az űrlapon bejelölt körülmények és a hozzájuk csatolt igazolások alapján kerülnek elbírálásra.

10) A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a Hallgatói Ügyek Bizottságának tagjai, és az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően zajlik.

11) A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági jogorvoslattal élhet.

12) A határozat ellen a kézhezvételtől (a tudomásra jutástól) számított 15 napon belül fellebbezésre van lehetőség, amelyet a „Hallgatói Jogorvoslati Bizottság részére” megjelölés mellett a Rektori Titkárságra kell benyújtani.

13) A megítélt támogatás kifizetése csak akkor történhet meg, ha a pályázó (alapértelmezett) bankszámlaszáma, adóazonosító jele és lakóhelye (Neptunban: állandó lakcím) szerepel a Neptunban. Ezen adatok bármelyikének hiányában a kifizetés nem lehetséges. Amennyiben a pályázó a kifizetéshez szükséges adatokat a harmadik kifizetési kísérletig sem rögzíti vagy javítja a Neptunba(n), a számára megítélt ösztöndíjra való jogosultságát elveszti (Hallgatói Követelményrendszer 97. § (9) bekezdés).

Az önkormányzati igazolásért az illetékes önkormányzat nem számolhat fel illetéki díjat. Amennyiben mégis díjkötelesen adná csak ki az igazolást, ezzel az irattal igényeljétek.

Kérdéseitekkel forduljatok bizalommal a HK-hoz!

Megszakítás