Főoldal > Dr. Kuzder Rita

Dr. Kuzder Rita

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola docense
(klasszikus tibeti nyelv, tibeti buddhista filozófia és buddhista szimbológia)

Kisgyerekként arról álmodoztam, hogy sok nyelvet fogok beszélni és beutazom az egész világot, felkeresem az ókori világ nevezetes és még fel nem fedezett helyeit, sőt a nyelvtudásommal majd megfejtek olyan írásokat, szövegeket, ami nagy jelentőségű lesz a világ számára.

Álom és a valóság igazi megismerése

Természetesen az álomtól nem mindig vezet egyenes út a megvalósításig, és a megvalósítás sem olyan, ahogyan arról álmodoztunk valaha. Én viszonylag későn találtam a lehetőségre, hogy a keleti kultúrával, ezen belül is a tibeti nyelvvel és kultúrkörrel foglalkozhassak. Azóta viszont töretlen az elköteleződésem. (Pár évvel később ismerkedtem meg a szláv makedón nyelvvel, melyhez hasonlóan szoros a kötődésem.)

Amikor egy nyelvet tanulok, akkor nálam az sosem merülhet ki a nyelvkönyvek biflázásában. Ettől sokkal több szinten nyilvánul meg. Olyankor magam is szeretnék annak a népnek a tagja lenni, a kultúrájuk jó ismerője. Megkóstolom az ételeiket, megízlelem az italaikat, hallgatom a zenéjüket, olvasom a meséjüket, nézem a filmjeiket, kutatom a népszokásaikat, ismerkedem a folklórirodalmukkal, vallásukkal. Ha tehetem nagy utazásokat teszek az országban és beszélek idősekkel, fiatalokkal mindenféle témáról. Ha ilyen utazásokra nincs lehetőségem, akkor videók megtekintéséhez folyamodom különböző témákban.

Amikor a klasszikus tibeti nyelvet tanítom, próbálom ehhez hasonlóan, a kultúrával együtt átadni a nyelv szeretetét. Szeretem a korábbi ismereteimmel, kutatásaimmal színesebbé tenni a nyelvórákat. A doktori disszertációmban a tibeti közmondásokkal foglalkoztam, s a nyelvórákba szívesen becsempészek egyszerűbb közmondásokat, találós kérdéseket, rövidebb folklórirodalmi műfajú szövegeket fordítási gyakorlatoknak.

A modernitás segíthet

Ugyanakkor szeretem és használom is a modern világ „találmányait”, újításait, amelyek segítik és élvezetesebbé teszik a nyelvtanulás magolós szakaszát. A különféle applikációk, szókártya programok (Quizlet, Memrise), online szótárprogramok – amelyek egyszerre 25 szótárból keresik ki az adott szó jelentését egy gombnyomásra, rövid oktatóvideók a betűírás fázisában hatalmas segítséget jelentenek.

Fordítások egyedül és közösen

A jövőben nagyon szeretnék létrehozni egy sokoldalú fordítócsoportot, ahol a legkülönbözőbb témájú szövegekkel tudnánk foglalkozni, kezdve a buddhista vallásos szövegekkel, de érintve a népi vallásosságot is, történelmi témájú írásokat, népmeséket, és a kisepikai folklórműfajok tárgykörébe tartozó alkotásokat is.

A fordításaim is ezeket a témákat érintették. Tibeti nyelvről fordítottam eddig buddhista szövegeket, közmondásokat, egy teljes opera szövegét, meséket. Makedón nyelvről pedig népdalokat (ezzel kapcsolatos a készülőben levő makedón nyelvi disszertációm) kortárs költők verseit, és novellákat.

Ismétlés, átgondolás, értelmezés, kreativitás

A tibeti buddhizmus tárgykörébe tartozó 37 bódhiszattva gyakorlatok oktatásában azt kedvelem nagyon, hogy egyszerre jelen van az órákon a buddhista alaptanítások átismétlése, újragondolása és a mai modern világunkra való érvényessége, értelmezése is. A buddhista szimbológia órákon viszont a művészeti alkotások „nyelvének” megismertetése és olvasása kreatív módon történik, aminek mindig nagyszerű, a diákok által készített produktum a végeredménye.

Szabadidőmben szívesen sétálok az angol cocker spániel kutyámmal, Ébennel, biciklizem, sétálok a természetben és tollasozom.

Végzettség: 
 • ELTE Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola – Szláv irodalmak Doktori Program – Makedón irodalom specializáció 2012-2016 – disszertáció címe: A kulturális emlékezet interetnikus szálai a makedón népköltészetben (folyamatban)
 • ELTE Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola, Magyar- és összehasonlító Doktori Program 2005-2008 – disszertáció címe: A tibeti közmondások klasszifikációja (summa cum laude minősítés, 2012)
 • ELTE BTK tibeti szak 2004 (MA) – A szakdolgozat címe: Necshung, az állami orákulum
 • TKBF tibeti nyelv és filozófia szak 1999 (BA) – A szakdolgozat címe: Dova Szangmó dákiní élete
 • Debreceni Tanítóképző Főiskola, általános iskolai tanító szak, orosz szakkollégium 1988 (BA)
 • Izsó Miklós Gimnázium 1981-1985
Szakképzettség: 
 • Folklórkutató
 • Orientalista tibeti szakos előadó bölcsész
 • Tibeti nyelv és filozófia szakos buddhista tanító
 • Általános iskolai tanító
Munkakör: 

1. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, főiskolai docens,
2. Sv. Kiril és Metodij Univerzitet, Skopje, Macedonia, vendégtanár (etnográfia doktori program)

Tudományos fokozat: 
PhD Elte BTK Magyar- és összehasonlító folklorisztika programon, 2012

Eddigi oktatói tevékenységek: 

TKBF

 • Buddhista szentiratismeret (Tibeti egzegézis)
 • Buddhista szaknyelv (Tibeti)
 • Buddhista szakszövegolvasás (Tibeti)
 • Tibeti buddhizmus (Tibeti filozófia)
 • Tibeti buddhizmus (Szimbológia és ikonográfia)
 • Buddhista tanátadás
 • Tibeti orvoslás
 • Buddhista Tantra Tibetben
 • Értekezés

ELTE-BTK

 • tibeti opera szeminárium (Belső-Ázsiai Tanszék, megbízott előadó)
 • Tārā kultusz szeminárium (Belső-Ázsiai Tanszék, megbízott előadó)
 • tibeti országismeret szeminárium (Belső-Ázsiai Tanszék, megbízott előadó)

Egyéb

 • általános iskolai tanító több iskolában (1989-1998)

Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása: 

 • Institute of Macedonian Literature, Skopje, 6 hónapos kutatómunka Campus Hungary ösztöndíjjal. (2014)
 • 47. Nemzetközi makedón nyelvi-, irodalmi- és kulturális szeminárium, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij” szervezésében (2014)
 • 45. Nemzetközi makedón nyelvi-, irodalmi- és kulturális szeminárium, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij” szervezésében (2012)
 • 37. Nemzetközi makedón nyelvi-, irodalmi- és kulturális szeminárium, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij” szervezésében (2004)
 • 36. Nemzetközi makedón nyelvi-, irodalmi- és kulturális szeminárium, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij” szervezésében (2003)
 • Az Ulánbátori Állami Egyetemen 3 hónapos mongol nyelvi részképzés (2002)
 • Az Odesszai I. I. Mecsnyikov Állami Egyetemen 6 hetes intenzív orosz nyelvtanfolyam (1986)

Tagság:

 • 2005-től a Magyar Szemiotikai Társaság tagja.
 • 2005-től a Magyar Néprajzi Társaság tagja.
 • 2006-tól a DOT (Dictionary of Oral Tibetan Literature research group) tagja
 • 2012-től az International Malan Research Group tagja

Eddigi tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása: 

 • International Scientific Conference “Popular Culture: Reading from Below”, Skopje, Macedonia Heroes and Idols in the Middle Ages and the Present Time of Tibet – with Macedonian parallels (2014, Skopje)
 • International Conference on Religions in North-western China: Interpretation and praxis, Hong Kong Baptist University, Hong Kong, China  – Nechung, the Tibetan State Oracle (in English) (2014, Hong Kong)
 • Introduction of the Tibetan culture – Вовед во Тибетската култура, (2014, Skopje, Macedonia)
 • ·         First International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad – Similarity, difference and uniqueness in the Hungarian, Macedonian and Tibetan humorous anecdotes. (in English) (2012 Novi Sad, Serbia)
 • III. „Közel és Távol” Orientalisztikai Konferencia – Tibeti proverbiumok fajtái (2012)
 • Tibet-konferencia, Budapest – Lhamo, a tradicionális tibeti opera (2010)
 • „Áldozat és ima” Valláskonferencia – Áldozat is ima a tibeti buddhizmusban (2008, Budapest)
 • 1st International Symposium “Humor and Linguistics/Folklore” – Akhu Tompa the Well-Known Tibetan trickster (in English) (2007, Szekszárd)
 • Televíziós interjú: Hír TV, Élő adás – külpolitikai rovat (2007)
 • IASS/AIS 9th World Congress of Semiotics – Lhamo, the traditional Tibetan „opera” (2007, Helsinki, Imatra, Finland)
 • Heaven on Earth című film (rendezte: Stephen Rooke) magyar változata, a ’Földi mennyország’ szakértője (2004)
 • Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum ’Démonok és megmentők’ kiállítás záróünnepsége alkalmából rendezett konferencián – Nechung, a tibeti állami orákulum (2004)
 • Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Budapest: Utazz velünk Tibetbe rendezvény keretében Tibet, a tibeti kultúra és vallás bemutatása a gimnazistáknak (2003)
 • Országok, népek, kultúrák: „A világ tetején NEPÁL, TIBET” – Tibeti szokások és ünnepek a születéstől a halálig – tibeti néprajzi kiállítás megrendezése (2003, Kalocsa – Művelődési Központ)
 • Tibet térkép (Gizimap) tibeti nyelvű feliratozása (2003)
 • Az ELTE-BTK Belső-Ázsiai Tanszék könyvtára tibeti nyelvű és tibeti vonatkozású szakirodalmának feldolgozása, katalogizálása (2001)
 • Őszentsége a XIV. Dalai Láma Magyarországra látogatása alkalmából kerekasztal-beszélgetés (2000)
Nyelvi tanulmányok, nyelvvizsgák: 
 • Tibeti nyelv (az egyetemi tanulmányokon belül)
 • Angol középfok C
 • Mongol nyelv (az egyetemi tanulmányokon belül)
 • Makedón középfok C (Cetismak, Szkopje, Macedónia)
 • Orosz nyelv (a főiskolai tanulmányokon belül)
 • Szanszkrit nyelv (a főiskolai tanulmányokon belül)