Tanulmányok

2019.03.05.
A Főiskola kizárólag hittudományi képzési területen nyújt alap- és mesterszintű képzést, buddhista tanító megnevezéssel az alábbi képzési és kimeneti követelmények szerint: Képzési és kimeneti követelmény a... Tovább
2019.03.05.
A szenátus által jóváhagyott futó tantervek: Tanterv 2017 - buddhista tanító BA és MA (32/2017. (V.18.)) Tanterv 2015 - buddhista tanító BA és MA (20/2016. (10.20.)) Tanterv 2014 (modulos) - buddhista tanító BA és MA (19/2017. (V.18.))  A kifutott... Tovább
2019.03.05.
Az intézményi tájékoztatóban bemutatjuk a Főiskolára vonatkozó általános tudnivalókat és – képzési időszakonként elkülönítve – a képzésenkénti információkat. Az intézményi tájékoztatót minden év... Tovább
2019.03.05.
A Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer a felsőoktatási intézmények tanulmányi és pénzügyi adminisztrációját, oktatási, oktatás-szervezési feladatainak regisztrálását és információs rendszerét látja el.  Belép... Tovább
2019.03.05.
A 2017/18-as tanévtől kezdődően a tantervben kötelező tárgyként szerepel a Szakmai gyakorlat minden szemeszterben.  A hallgatók számára kötelezően előírt szakmai gyakorlatok számára a Főiskola nem jelölt ki meghatározott helyeket. A szakmai gyakorlat helyének felkutatása a hallgató... Tovább
2019.03.05.
Szakdolgozathoz kapcsolódó határidők és folyamatok Témaválasztó lap leadása Mutatványfejezet benyújtása a témavezetőnek A szakdolgozat leadása és jelentkezés záróvizsgára Abszolutórium megszerzése Szóbeli záróvizsga... Tovább
2019.03.05.
A vizsgaidőszak minden szorgalmi időszak után 7 héten át tart. A vizsgaidőszak első hete a póthét, amikor a szorgalmi időszakban esetleg elmaradt órákat pótlólag meg lehet tartani. A gyakorlati jegyeket a vizsgaidőszak első hetének utolsó napjáig kell megszerezni, ezekre a tárgyakra a Neptunba NEM... Tovább
2019.03.05.
A hallgató a kurzusfelvételi időszakban jogosult a Neptunban a Főiskola bármely oktatási szervezeti egysége által meghirdetett kurzusra, vizsgakurzusra jelentkezni (kurzusfelvétel). A kurzusfelvételi időszak a szorgalmi időszak első két hete. A hallgató által felvett kurzust törölni legkésőbb a szorgalmi... Tovább
2019.03.05.
Beiratkozás A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre. Időpontja: csak az első félév kezdetén, vagy átvételkor. A beiratkozás a beiratkozási lap kitöltésével és... Tovább

Oldalak