Főoldal > Hallgatóknak > Tanulmányok > Praxis, szakmai gyakorlat

Praxis

2020-tól az első éveseknek lehetősége lesz ún. “fix speckoll-ok” közül választani. Ezek a korábbi rendben működő kötelező “Szakmai gyakorlat”, illetve szabadon választható “Praxis” tárgyakat hivatottak felváltani. Ezek a fix speckoll-ok a következők, félévente max. 3 kreditnyi vehető fel belőlük:

  • Praxis 1. (közösségi szolgálat) 1 kredit: a félév során A Tan Kapuja Buddhista Egyház vagy Főiskola kötelékében végzett bármilyen közösségi szolgálat 30 órában, amelyet az Egyház/Főiskola valamelyik alkalmazottja igazol. A hallgató a közösségi szolgálatért díjazást nem kap.
  • Praxis 2. (közösségi szolgálat) 2 kredit: a félév során A Tan Kapuja Buddhista Egyház vagy Főiskola kötelékében végzett bármilyen közösségi szolgálat 60 órában, amelyet az Egyház/Főiskola valamelyik alkalmazottja igazol. A hallgató a közösségi szolgálatért díjazást nem kap.
  • Praxis 3. (önfejlesztés) 1 kredit: a félév során A Tan Kapuja Buddhista Egyház vagy Főiskola által engedélyezett praxis 30 órában (pl. 15 alkalom x 2 órában tartott mozgásgyakorlat, művészeti vagy harcművészeti foglalkozás, önismereti gyakorlat, stb.), amelyet az Egyház vagy Főiskola által jóváhagyott belső vagy külső gyakorlatvezető tart és igazol. A gyakorlatvezető ezekért a foglalkozásokért díjazást nem kap.
  • Praxis 4. (önfejlesztés) 2 kredit: a félév során A Tan Kapuja Buddhista Egyház vagy Főiskola által engedélyezett praxis 60 órában (pl. 15 alkalom x 4 órában tartott mozgásgyakorlat, művészeti vagy harcművészeti foglalkozás, önismereti gyakorlat, stb.), amelyet az Egyház vagy Főiskola által jóváhagyott belső vagy külső gyakorlatvezető tart és igazol. A gyakorlatvezető ezekért a foglalkozásokért díjazást nem kap.
 

Külső (nem egyházi-főiskolai) közösségi szolgálat (szakmai gyakorlat) elismerésére a mostani első évesektől kezdve nem lesz mód, mivel megszűnik a kurzus kötelező jellege. A felsőbb éveseknek még a régi rendszer fut, a régi szabályokkal.

Letölthető dokumentumok

 

Szakmai gyakorlat

A 2017-2019 között kezdett hallgatók számára a tantervben kötelező tárgyként szerepel a Szakmai gyakorlat minden szemeszterben.

A hallgatók számára kötelezően előírt szakmai gyakorlatok számára a Főiskola nem jelölt ki meghatározott helyeket. A szakmai gyakorlat helyének felkutatása a hallgató feladata, aki a kurzus tárgyfelelősével és/vagy oktatójával konzultálva a szakmai gyakorlat megkezdése előtt egyezteti a részleteket és rögzíti a teljesítés konkrét feltételeit (szükség esetén az oktatási rektor helyettes bevonásával).

A szakmai gyakorlat helyének kiválasztásában a hallgató mozgástere tehát igen nagy. Ennek célja az, hogy minden hallgató olyan tevékenységet vagy tevékenységi területet választhasson szakmai gyakorlatként, amely érdeklődési körébe vág, ahol kihívást érez teljesíteni, amely lehetőséget nyújt a fejlődésre. Másfelől, a Főiskola azért sem kívánja leszűkíteni a választható területeket, mert a buddhista elvek szerinti életvezetés és mindennapi tevékenység értékrendje minden helyzetben érvényesíthető.

A szakmai gyakorlat célja az, hogy a hallgató a képzés folyamán megismert buddhista alapfogalmakat – mettá (kedvesség, szeretet), upekkhá (kiegyensúlyozottság), khanti (türelem, tolerancia, elfogadás, kitartás), karuna (segítőkészség), nekkhamma (lemondás) – a gyakorlatban, vagyis munkavégzés során, valamint a munkavégzéshez köthető szituációkban és élethelyzetekben is erősítse meg magában, viselkedésében ezek váljanak irányadóvá.

Követelmény:

A befogadóhellyel kötött egyéni megállapodás szerint, a hallgató tudásának megfelelően, odaadóan végezze a vállalt feladatot a gyakorlat ideje alatt, majd erről egy legalább A/4 oldalas beszámolót készítsen, s azt a gyakorlatot követően, az adott félév vizsgaidőszakában.

Letölthető dokumentumok