Főoldal > Hallgatóknak > Szervezetek > Tudományos diákkör

Az Országos Tudományos Diákkonferencián (OTDK) való részvétel megszervezése egy külön főiskolai testület, a Főiskolai Tudományos Diákköri Tanács (FTDT) felelőssége. Az FTDT két oktatóból (elnök, titkár) és egy a Hallgatói Képviselet által delegált hallgatóból áll (https://www.tkbf.hu/foiskola/szervezet/testuletek/). A működési rend szerint az országos eseményen való részvétel előfeltétele az intézményi konferencián (TDK) való részvétel, vagyis az elkészített dolgozat bemutatása egy belső konferencia keretében. A kétévente tavasszal megrendezésre kerülő országos eseményt így két éves ciklusokban készíti elő a bizottság. A ciklus kezdete a felhívás közzététele az őszi félév kezdetén, megjelölve az OTDK által meghirdetett témaköröket, a terjedelmet és a leadási határidőt, valamint a házi konferencia megrendezésének időpontját. A beérkező dolgozatokat a aktuális témákban járatos kollégák ad hoc bevonásával a bizottság értékeli, majd felkéri az előadókat. A házi konferencián való előadást követően a hallgató egy oktató segítővel dolgozik tovább az országos konferenciára való felkészülés folyamán. A TDK-val kapcsolatos dokumentációt a TDK bizottság titkára kezeli. A hallgatóknak szóló tájékoztató a honlapon, illetve az erre szolgáló a Főépület bejáratánál, az oktatási adminisztráció irodájánál elhelyezett faliújságon érhető el.

Az intézményi konferencián és az országos konferencián való részvételt a Főiskola egy erre a célra 2019-ben létrehozott ösztöndíjjal segíti elő. (Lásd TDK Ösztöndíj Szabályzat: https://www.tkbf.hu/wp-content/uploads/2012/05/HTJSZ6-TDK-Osztondij-Szabalyzat-20191205.pdf). Az ösztöndíjrendszer 5 fő számára nyújt anyagi támogatást a dolgozat megírásához és bemutatásához, majd az országos rendezvényen való szerepléshez. A 2019/2020. tanévben 4 fővel került megkötésre az ösztöndíjszerződés, a 2020/2021. tanévben pedig fő nyerte el a fejenként ötvenezer forintos ösztöndíjat.

Az OTDK mellett a főiskola hallgatói rendszeresen vesznek részt más tudományos rendezvényeken is, főként Partiumi Keresztény Egyetem Partiumi Tudományos Diákköri Konferenciáján (PTDK – https://ptdk.partium.ro/hu), valamint az Eötvös József Collegium Orientalisztika Műhelyének évente megrendezett, „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferenciáján (https://eotvos.elte.hu/content/felhivas-x-kozel-s-tavol-orientalisztika-konferencia.e.1639).

TKBF Tudományos Diákköri Szabályzat a főiskolai honlapon: https://www.tkbf.hu/wp-content/uploads/2012/05/HKR6-Tudomanyos-Diakkori-Szabalyzat-20080718.pdf

Bővebb információért bátran jelentkezzetek Szathmári Botondnál.

Kapcsolódó